O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W lutowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 02/2019Marek Pogorzelec - Najwartościowsze rośliny pokarmowe dzikich pszczół

 • Maureen Wakefield, Francesco Nazii i Francesco Pennacchio; opracowała - dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa - Poprawa kondycji i żywotności pszczół poprzez żywienie (SmartBees projekt)
  „SmartBees - ogólnoeuropejski projekt, realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) powoli dobiega końca. Jednym z celów projektu było i nadal jest badanie mechanizmów odporności (zarówno fenotypowej, jak i genetycznej) na choroby europejskich populacji pszczół oraz wzbogacenie wiedzy na temat interakcji między pszczołami, pasożytami i przenoszonymi przez nie wirusami. W ramach projektu starano się również ocenić, w jaki sposób układ odpornościowy pszczół współdziała z wirusem i czy odporność pszczół na DWV (wirus zdeformowanych skrzydeł - red.) może być związana z zewnętrznymi stresorami lub zmianą diety pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr n. wet. Anna Gajda, lek. wet. Urszula Imińska, lek. wet. Andrzej Bober - Co pszczelarz powinien wiedzieć o grzybicach w ulu? (2)
  W drugiej części artykułu znajdują się informacje na temat grzybicy kamiennej i ulowej (red.)

 • Bartłomiej Maleta - „Ucząc się od Pszczół" - relacja z konferencji w Holandii (3)
  (...)W dalszej kolejności Sonne Copijn (...) oraz Tom van dr Beck (...) przedstawili holenderskie inicjatywy związane z tworzeniem różnorodnych baz pożytkowych dla owadów zapylających. Podobne w wymowie wystąpienie miała również w innym terminie Deborah Post z organizacji 'Honey Highway'". Podkreślano znaczenie zróżnicowanej diety dla wszystkich owadów, a także zagrożenia dla nich ze strony otaczających nas monokultur.(...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 8
  „(...) W 1927 roku na terenie Małopolski podjęto próbę reaktywacji przedrozbiorowych jeszcze tradycji handlu miodem i woskiem we Lwowie, dokąd niegdyś przyjeżdżali kupcy 'nawet z najdalszych krajów'. Podczas trwania Targów Wschodnich zorganizowano więc I Targi Miodowe, których celem miało być ułatwienie pszczelarzom oraz wytwórcom sprzętu pasiecznego sprzedaży wyrabianych przez siebie produktów. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XXII
  W tej części cyklu artykułów jest m.in. o przygotowaniu rodzin, aby mogły one wykorzystać wczesne pożytki, a także o unikaniu możliwości powstawania stresu w poprawie efektywności gospodarki pasiecznej (red.)

 • Marek Lasocki - Lokalizacja pasieki. Część 6
  W tej części, kończącej kilkuczęściowy artykuł, podane są informacje dotyczące przepisów związanych z lokalizacją pasiek w mieście Puławy, Jastarnia i Supraśl oraz w gminach: Winnica, Kościelsko, Podgórzyn (red.)

 • Marek Pogorzelec - Drzewa starych parków i alei Gorzowa Wielkopolskiego
  „W ubiegłym roku hucznie świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. W niektórych społecznościach zapewne była to okazja, aby posadzić 100 dębów, cisów czy lip. Lata płyną, świat wokół nas pędzi do przodu, ale czy wszystkie zmiany idą w dobrym kierunku? Priorytetem jest, aby szybko się przemieszczać, dużo i tanio produkować. Jak najmniej się przy tym męcząc. Droga do realizacji tych celów jest jednak usłana ofiarami, z których te najlepiej widoczne, to tysiące powalonych drzew w sąsiedztwie odcinków przebudowanych dróg. Liczba tych ofiar wskazuje, że wybrano rewolucyjną drogę przemian. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk - Luty 2019. Przygotowanie do sezonu
  „(...) Śledząc prognozy, możemy przewidzieć prawdopodobny termin pierwszego oblotu pszczół. Powinniśmy oczyścić lub wymienić dennice najpóźniej dzień przed oblotem. Pomagając im w oczyszczeniu dennic, oszczędzamy pszczoły, które musiałyby poświęcić na tę czynność dużo więcej czasu i energii. Dzięki obserwacji osypu, możemy dowiedzieć się o (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej serdecznie zaprasza na V Mazowiecką Konferencję Pszczelarską

 • Mgr Dariusz Karwan - Zanim zakwitnie podbiał (2)
  „(...) Jeśli pszczoły dobrze przezimowały i matki podjęły czerwienie pod koniec stycznia, to znak, że przyszedł czas na nasze działania, aby 'zmusić' matki pszczele do intensywnego czerwienia. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Teoria i praktyka w izolowaniu matek
  „(...) Problemy zaczynają się wtedy, kiedy pszczelarze bez teoretycznej wiedzy usiłują w praktyce ulepszać to, o czym mają mgliste pojęcie. Wtedy skazani są na porażki. Kiedy im się coś nie udaje, wtedy obarczają winą wszystko i wszystkich, tylko nie siebie. Izolowanie matek przypomina pieczenie ciasta. Żadna gospodyni nie upiecze dobrego ciasta, jeżeli zlekceważy recepturę i tryb wykonania. Tymczasem pszczelarze usiłują 'upiec tort' bez przepisu, wiedząc tylko, że potrzebna jest mąka, tłuszcz, jaja i mleko. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Topola - siła życia (2)
  Jakie korzyści można mieć z topoli, o tym jest w drugiej części artykułu (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.