O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W sierpniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 08/2019Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 2
 • Dr inż. Dariusz Gerula - Różnorodność pszczoły miodnej, stan i zagrożenia
  „W Polsce występowały pierwotnie tylko dwa podgatunki pszczół: środkowoeuropejskie dominujące na przeważającej części obszaru i kraińskie, które przedostały się z południa Europy przez Bramę Morawską na południowy Śląsk i Małopolskę. Obce rasy pszczół zaczęto sprowadzać w połowie XIX wieku. Na początku były to pszczoły włoskie (ks. Jan Dzierżon), później - kraińskie, kaukaskie i cypryjskie. Po II wojnie światowej, wbrew zaleceniom Centralnej Komisji Hodowli Matek, import pszczół stał się tak masowy, że w niedługim czasie spowodował znaczne wyparcie rodzimych pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Wanda Różycka - 56. Naukowa Konferencja Pszczelarska (2)
  W drugiej części relacji z Konferencji jest m.in. O pozostałościach substancji zakazanych i leków przeciwbakteryjnych w miodzie w Unii Europejskiej, a także o biotechnicznej metodzie walki z pasożytem Varroa destructor u pszczoły miodnej przy zastosowaniu płyty „Mullerbrettes" (red.)

 • Bartłomiej Maleta - „'Pszczelarstwo darwinistyczne', czyli perspektywa ewolucyjna w pszczelarstwie (2)"
  „Wydaje się, że duża część środowiska pszczelarskiego uznała, że pszczole miodnej grozi, jako gatunkowi, zagłada, jeżeli nie pomożemy jej w starciu z dręczem pszczelim. (...) Profesor Seeley na problem spogląda inaczej - z pozycji naukowca, który od ponad 40 lat bada między innymi dziko żyjącą populację pszczół. Około 2000 roku w Stanach Zjednoczonych panowało przekonanie, że takie populacje przestały istnieć wraz z inwazją dręcza. W lecie 2002 roku profesor podjął więc próbę zweryfikowania tego twierdzenia. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Adam Wilczyński - Dobry pomysł

 • Inż. Józef Marek Majak - Ul modułowo-segmentowy (M-S). Część III
  „W omawianym systemie ula modułowo-segmentowego (M-S) istnieje możliwość zestawienia elementów składowych, w sposób pozwalający na stworzenie pułapki na barciaka małego lub Varroa destructor. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 12
  W artykule jest mowa o pasiekach doświadczalnych i punktach kontrolno-pomiarowych funkcjonujących w Polsce w okresie międzywojennym (red.)

 • Marek Pogorzelec - Czy miodu lipowego wystarczy dla każdego chętnego? (część 2)
  „Trudno oszacować liczbę nektarujących lip straconych dla pszczół w ciągu ostatnich 10 lat. Obserwując znikanie lip z poboczy dróg oraz z terenu miast, wiem, że skal jest ogromna. Młoda lipa rosnąca na stanowisku słonecznym zakwita po raz pierwszy zwykle w 15 roku życia, natomiast w zwartym drzewostanie - w wieku około 30 lat. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk - Sierpień. Ostateczne przygotowanie do zimowli
  „(...) W ubiegłym roku postanowiłem przekonać się, jak w mojej pasiece sprawdzi się znana i opisana przez Jacka Jaronia metoda skandynawska, polegająca na przesiedlaniu przed zimowlą całej rodziny na węzę. Zdecydowałem się na ten eksperyment, w wyniku obserwacji kondycji moich pszczół w ostatnich latach. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Tomasz Wosk - Pszczelarz stale chce się kształcić i rozwijać (1)
  Jest to pierwsza część wywiadu przeprowadzonego z dr hab. Zbigniewem Kołtowskim, prof. nadzw. IO, o tym, „dlaczego w pszczelarstwie tak ważna jest pasja, o największych problemach hodowców pszczół, a także o tym, czy bać się neonikotynoidów" - red.

 • Dr Dariusz Karwan - Wyposażenie techniczne pasieki oczami pszczelarza praktyka
  „Trudno sobie wyobrazić współczesne gospodarstwo pasieczne bez miodarki, odsklepiarki do plastrów, topiarki do wosku czy wagi pasiecznej, a w gospodarstwach wędrownych - bez lawet do przewozu uli. Zacznijmy jednak od podstawy naszych zakupów - miodarki do odwirowania miodu, bez której nawet najmniejsza pasieka nie mogłaby się obejść. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pieniądz nie śmierdzi
  „Dowiadujemy się, że pszczół nie przybywa, a raczej odnotowuje się ubytki. Pastwiska pszczele ubożeją. Totalna chemizacja niszczy miododajne chwasty rosnące dawniej w symbiozie z roślinami uprawnymi. Polski naukowiec alarmuje, że odżywcza wartość pyłku zmniejsza się o około 30%. Obserwując pasieki, niezbyt często widzimy poławiacze pyłku. Tymczasem na wszelkich portalach aukcyjno-handlowych jest prawdziwy wysyp ofert dotyczących sprzedaży pierzgi. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Prof. Dr hab. Bogdan Kędzia - Komentarz
  „Artykuł 'Pieniądz nie śmierdzi' dotyczy bardzo istotnego zagadnienia, a mianowicie wytwarzania sztucznego produktu, który określany jest jako pierzga. Jak słusznie podkreśla autor artykułu, pierzgą można nazwać tylko naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Śnieżyczka i śnieżyca
  Artykuł zawiera wiedzę na temat roślin, a także przestrogę dotyczącą samodzielnego stosowania specyfików z nich przygotowanych (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.