O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W styczniowym numerze PSZCZELARSTWA:

Miesięcznik PSZCZELARSTWO 01/2020

 • Marek Pogorzelec - Ciemiernik - „róża zimy"

 • Krystyna Wyzner - „Pszczelarstwo" ma 70 lat

 • BARWA OZNAKOWANIA MATEK PSZCZELICH

 • Mgr Aleksandra Łoś - Fioletowe pszczoły w Polsce
  „Co roku na podstawie danych pochodzących z ankiet wypełnianych przez polskich pszczelarzy oblicza się szacunkowy poziom napszczelenia kraju, czyli średnią liczbę rodzin pszczelich przypadających na jednostkę powierzchni (1 km²). (…) Dlaczego więc wciąż słyszy się informacje o dramatycznej sytuacji owadów zapylających? Pszczoły miodne to tylko jeden gatunek z 469 gatunków pszczół występujących w Polsce. Doniesienia o zagrożeniach czyhających na zapylacze, a także o zmniejszeniu się ich liczebności, dotyczą głównie innych gatunków pszczół, wśród których prawie połowa - bo aż 222 gatunki - jest zagrożona wygięciem. (…)˝ - fragment artykułu (red.)a

 • Łukasz Łapka - Mała komórka a pszczelarskie kłopoty (2)
  „Badania Jűrgena Tautza dowodzą, że istnieje statystycznie istotna korelacja pomiędzy temperaturą wychowu czerwiu a dalszym rozwojem młodych pszczół w ulu. Według jego obserwacji, zdolności uczenia uczenia się pszczół nowych zachowań i ich umiejętności komunikacyjne zależą w dużej mierze od temperatury, w której rozwijają się poczwarki, Rozwój poczwarek w temperaturze do 34°C, powodował u pszczół problemy z zapamiętywaniem zdobytej wiedzy i mniej efektywnym wykonywaniem prac na rzecz rodziny pszczelej. (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Czesław Suchcicki - W poszukiwaniu rozwiązania
  „W notatce napisanej kilkanaście lat temu zastanawiałem się nad życiem dzikich pszczół w dziuplach, w których pszczoły utrzymywały rodnię u góry, a zapasy miodu gromadziły w budowanych plastrach poniżej rodni. W latach 30. XX wieku widziałem, jak moja babcia wycinała plastry z miodem znajdujące się... (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Tadeusz Lesiczka - Nietypowe gniazdo
  „(...) Podszedłem bliżej, aby się przyjrzeć i zobaczyłem gniazdo na końcu gałęzi sosny na wysokości 5 m od ziemi, (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Tomasz Wosk - Z VI Forum Pszczelarskiego w Stalowej Woli (1)
  „(...) Również i tym razem uczestnicy nie mogli czuć się rozczarowani, bo w programie ubiegłorocznej imprezy znalazło się, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele wykładów bardzo wartościowych dla hodowców pszczół. Tradycją jest, że uczestnicy Forum mogą spotkać się z czołowymi autorytetami w dziedzinie pszczelarstwa. (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Powrót pszczół do lasów (2)
  „(...) Dzięki książce Krzysztofa Hejke >>Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem<<, wydanej nakładem Sądeckiego Bartnika, można poznać wiele ciekawostek z historii pszczelarstwa. Pierwsze pisemne wzmianki o chowie pszczoły miodnej w Egipcie pochodzą sprzed 6 tys. Lat, natomiast pierwsza pisemna wzmianka o bartnictwie na ziemiach polskich pochodzi z 965 roku, co nie oznacza, że nasi „Ojcowie" nie pozyskiwali miodu z puszczy. (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Michał Piątek - Jaką miodarkę wybrać?
  „(...) Warto jednak pokusić się o przegląd miodarek dla gospodarstw małych, średnich i dużych. Systemy: diagonalny, radialny i kasetowy mają zalety i wady, a decydując się na dość kosztowną inwestycję, jaką jest zakup miodarki, warto wziąć pod uwagę tak wiele czynników i parametrów, jak tylko jest to możliwe. (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Może warto
  „(...) Nie zrażając się, rozpocząłem przeglądanie pomysłów i rozwiązań cyfryzacji pszczelarstwa. Nawet nie wyobrażałem sobie, że jest tego niepoliczalna wprost liczba.Jeden reklamuje się, że jest lepszym od drugiego. Wystarczy tylko kupić sprzęt lub wykupić licencje, względnie abonament, a nasza pasieka poprowadzi się sama i nawet warroza zniknie. (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „(...) Okazuje się, że pszczoły w skuteczny sposób mogą chronić afrykańskie uprawy. (…)˝ - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Koniczyna zwana targownikiem
  Z artykułu dowiadujemy się m.in. o ludowych praktykach zielarkich związanych z koniczyną oraz właściwościach, działaniu i zastosowaniu tej cennej rośliny (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.