O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W lipcowym numerze PSZCZELARSTWA:

Miesięcznik PSZCZELARSTWO 07/2020

 • Marek Pogorzelec - Krzewy nie tylko na żywopłot

 • Mgr inż. Adriana Mirecka - Pozagenetyczne czynniki wpływające na wartość biologiczną matek oraz wartość użytkową rodzin pszczelich. Część I
  „Pod terminem pozagenetyczne czynniki należy rozumieć wszystkie elementy środowiska, które w różnoraki sposób mogą zniekształcić działanie genów zawartych w danym organizmie. Oznacza to, że środowisko działając na żywy organizm, może w większym lub mniejszym stopniu maskować daną cechę zapisaną przez informację genetyczną. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Dr hab. Władysław Huszcza, prof. nadzw. - Czy pszczoły przetrwają jedynie w bursztynie?”
  „(...) fakty licznych publikacji lokalnych w wielu rejonów Polski, popartych merytorycznym udokumentowaniem, dobitnie dowodzą, że stan pszczelarstwa, szczególnie drobnotowarowego (stanowiącego dotychczas 90% liczebności rodzin pszczelich w naszym kraju) z roku na rok drastycznie maleje. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Problematyczne podawanie miodu małym dzieciom
  „Dyskusja, czy miód pszczeli można podawać małym dzieciom, noworodkom - tj. dzieciom od chwili urodzenia do 4 tygodnia życia, a także niemowlętom - tj. dzieciom w wieku od 1 do 12 miesiąca życia, toczy się od dawna. (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Bartłomiej Maleta - Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (4)
  Część czwarta cyklu jest przedostatnia. Warto przeczytać. (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół. Część III
  W tej części mowa jest m.in. o wpływie gospodarki pasiecznej na stan środowiska bakteryjnego rodzin pszczelich czy wpływie fenotypu pszczół na zdrowie rodzin pszczelich (red.)

 • Marek Pogorzelec - Lipa srebrzysta - sadzić, czy unikać?
  „(...” O trującym dla pszczół nektarze lipy srebrzystej wypowiadało się wielu autorów, między innymi Mieczysław Lipiński. Artykuł tego autora, zatytułowany „O szkodliwości niektórych roślin dla pszczół” ukazał się na łamach „Pszczelarstwa” 6/1950, czyli 70 lat temu. Autor artykułu zaobserwował martwe pszczoły i trzmiele pod drzewami rosnącymi w Warszawie. Mniej więcej w tym samym czasie podobnych obserwacji dokonała w Gdańsku Zofia Demianowicz. (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Artur Kania - Dlaczego warto sadzić lipy?
  „(...) Tempo wzrostu drzewa zależy od gatunku, odmiany, warunków, szczególnie wodnych, i dostatecznej ilości promieniowania słonecznego. Poszczególne gatunki, odmiany lip różnią się tempem wzrostu, typem rozwijającej się korony, odpornością na warunki i czynniki środowiska. (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Dr Dariusz Karwan - Trzeba pytać, aby wiedzieć”
  W artykule autor porusza tematy zgłoszone przez pszczelarzy (red.)

 • Jacek Jaroń - O tym trzeba pamiętać
  Autor dzieli się sprawdzoną przez kilkadziesiąt lat pszczelarzenia wiedzą (red.)

 • Piotr Szyszko - Bezstresowe miodobranie - „flow hive”
  (...) Chcąc pszczolom wyjść naprzeciw i uprościć proces miodobrania, australijski, pszczelarski duet składający się z ojca i syna - Cedara i Stuarta Anderson - wynalazł bardzo innowacyjny, ale trochę kontrowersyjny system, jakim jest "flow hive"
 • Krystyna Judka - Wirusy i ziołowe środki przeciw wirusom
  W artykule autorka prezentuje prozdrowotne właściwości szczawiu piołunu czy głowienki (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.