O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W sierpniowym numerze PSZCZELARSTWA:

Miesięcznik PSZCZELARSTWO 08/2020

 • Marek Pogorzelec - Krzewy parków i ogrodów - rodzina różowatych (część 1)

 • Prof. dr hab. Walerij Isidorow - Wpływ genotypu Paenibacillus larvae oraz zachowania higienicznego pszczół na przebieg zgnilca złośliwego
  „Choroby bakteryjne wciąż stanowia poważne zagrożenie dla zdrowia pszczół. Do jednej z chorób bakteryjnych zaliczany jest znany od co najmniej 250 lat zgnilec złośliwy, zwany także zgnilcem amerykańskim (...). Rozprzestrzenianie się choroby jest rejestrowane obecnie wszędzie, na wszystkich kontynentach. Wyjątkiem jest (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Dr Adriana Mirecka - Pozagenetyczne czynniki wpływające na wartość biologiczną matek oraz wartość użytkową rodzin pszczelich. Część II
  W tej części autorka wypowiada się na temat uszkodzeń i kondycji matek oraz rodzaju unasieniania matek pszczelich (red.)

 • Bartłomiej Maleta - Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (5)
  Artykuł jest kontynuacją rozważań (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół. Część IV
  „(...) Rozpocząłem prace poznawcze z myślą o poprawieniu składu flory bakteryjnej w rodzinie pszczelej. Zlecałem stosowne badania. Intencją moją było chociażby częściowe poznanie składu bakteryjnego środowiska rodziny pszczelej, co pozwoliłoby ustalić potrzeby pszczół i określić nasze kierunkowe działania, w efekcie których poprawiony zostanie stan zdrowia owadów. (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Lipy z Ameryki Północnej
  „(...) Liczba taksonów lip pochodzących z Ameryki Północnej jest dyskutowana od lat. Miało to związek z historią osadnictwa i opierało się na rzucających się w oczy różnicach w morfologii u egzemplarzy spotykanych w różnych częściach USA i meksyku. (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Artur Kania - Dlaczego warto sadzić lipy? (2)
  „(...) Z orzeszków lipy, po przekwitnieniu kwiatów w pierwszej fazie ich rozwoju, zanim stwardniały, na terenie Prus wyrabiano w XVII wieku czekoladę. (...)” - fragment artykułu (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 22
  W tej części autor przekazuje informacje na temat terenowych organizacji pszczelarskich i Małopolskiego Związku Pszczelniczego we Lwowie (red.)

 • Dr Dariusz Karwan - Trzeba pytać, aby wiedzieć
  W artykule znajduje się odpowiedź na pytania dotyczące m.in karmienia pszczół przed zimą i ich przygotowaniu do zimowli (red.)

 • Jacek Jaroń - Warto mieć murarki Interesujący artykuł zachęcający do wprowadzenia tych małych pszczółek do ogrodów (red.)

 • Krystyna Judka - Chaber na przestrach i urzeczenia
  (...) Chabry w dawnej medycynie miały wiele zastosowań, używano ich m.in. Do barwienia jajek wielkanocnych na kolor błękitny. (...) Bławatek czy inny chaber był używany w okresie wczesnego lata do różnych obrządków, np. okadzania (...)” - fragment artykułu (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.