O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

We wrześniowym wydaniu:

Miesięcznik PSZCZELARSTWO 09/2020

 • Krzewy parków i ogrodów - rodzina różowatych (cz. 2)
  Marek Pogorzelec
  Urządzając łąki kwietne dla dzikich zapylaczy nie zapominajmy o krzewach, wymagają one mniej zabiegów w utrzymaniu, a są bardzo wartościowe dla pszczół – radzi autor, zwracając naszą uwagę na: tawułę japońską, głogownik Dawida oraz migdałowiec karłowaty.

 • Emiter soniczny w zwalczaniu warrozy
  Prof. dr hab. Marian Surowiec
  Metoda zwalczania roztoczy Varroa destructor, która polega na przeprowadzeniu trzech 21-dniowych cykli leczenia ultradźwiękami w ciągu roku, z przerwami do sześciu tygodni, eliminuje każdorazowo trzy następujące po sobie wylęgi Varroa. Dodatkowy, jesienny cykl dopełnia całoroczną kurację rodziny pszczelej. Jeden emiter soniczny wystarcza do wykonania w ciągu roku zabiegów w trzech rodzinach pszczelich…

 • Pozagenetyczne czynniki wpływające na wartość biologiczną matek oraz wartość użytkową rodzin pszczelich (cz. 3)
  Dr Adriana Mirecka
  Ubarwienie matek, struktura, siła, kondycja i zdrowotność rodzin czy dostępność pożytku – to tylko kilka z wielu omawianych przez autorkę czynników, decydujących o wartości użytkowej matek i rodzin. W tym numerze autorka odwołuje się do konkretnych przykładów. Wskazówki cenne, szczególnie dla osób, które zajmują się oceną materiału pochodzącego z różnych hodowli czy też populacji własnych pszczół.

 • Dotyczy mniemania
  Grzegorz Gładkowski
  „Mniemanie” za słownikiem języka polskiego PWN to: „przekonanie, sąd o czymś, czasem mało uzasadnione lub nieprawdziwe”. Prowadzone w tym kontekście rozważania dotyczą czynników warunkujących długość życia pszczół zimowych – dieta czy spracowanie? Warto poznać argumenty autora, które prowadzą do wniosku, że dotychczasowe wyniki badań nie dają podstaw do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi.

 • Pszczelarstwo w meksykańskim stylu
  Piotr Szyszko
  Wspólna praca autora z Meksykanami w pasiekach towarowych w Kanadzie stanowi kanwę opowiadania o pszczelarstwie w Meksyku. Czy pszczelarstwo w tym pięknym, egzotycznym kraju wielu kontrastów różni się od naszego?

 • Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (cz. 6)
  Bartłomiej Maleta
  To podsumowanie zagadnień poruszanych we wcześniejszych artykułach zawiera także szereg, ujętych w punkty, rad dla pszczelarzy, którzy chcieliby w swoich pasiekach sprzyjać wypracowaniu odporności na tego roztocza. Pierwsza z nich brzmi „Uznaj, że problem jest także Twój i czynnie działaj w kierunku rozwiązania. Nie patrz na innych (….) zajmij się swoimi pszczołami najlepiej jak umiesz”.

 • Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (cz. 5)
  Inż. Józef Marek Majak
  Korzystny wpływ na kondycję rodzin pszczelich bakterii zawartych w preparacie probiotycznym został stwierdzony m.in. na podstawie prób prowadzonych w warunkach pasiecznych. Według twórcy preparatu efekty jego podania pszczołom potwierdzają słuszność przyjętej hipotezy i potrzebę kontynuacji tego kierunku badań. Tym niemniej autor już teraz opisuje trzy zasadnicze gatunki bakterii, które według niego decydują o pozytywnym działaniu preparatu na organizm pszczół.

 • Lipa japońska
  Marek Pogorzelec
  Lipa japońska była tematem niejednego artykułu w „Pszczelarstwie”. Może nam się wydawać, że ją znamy. Czy na pewno?

 • Trzeba pytać, aby wiedzieć
  Dr Dariusz Karwan
  Jaki jest koszt założenia pasieki? Czy warto zainwestować w system flow hive? Czy pszczoły po zranieniu „krwawią”? Jak ułożyć gniazdo, aby rodzina dobrze przezimowała? Na nurtujące Czytelników pytania odpowiada pszczelarz – praktyk – właściciel ponad 100-pniowej pasieki.

 • Zielsko przydatne w pasiece
  Jacek Jaroń
  Bez wątpienia każdy pszczelarz chce znać wszystkie sposoby ograniczania dręczącej rodziny pszczele inwazji roztoczy Varroa, nawet jeśli nie wszystkie zastosuje w praktyce. Poznajmy zatem rośliny, które ze względu na swoje właściwości mogą być pomocne w zwalczaniu tego pasożyta.

 • Krótki wywiad
  Janusz Mincewicz
  Bogusław Lewek, pszczelarz-amator podzielił się z Czytelnikami wspomnieniami ze swojej „drogi” ku kilkudziesięciopniowej pasiece i przemyśleniami wynikającymi z jej prowadzenia.

 • Tanio – dla mnie za drogo
  Andrzej Chorągiewicz
  Pozorna oszczędność: krótka refleksja autora na temat wyglądu pasiek spotykanych podczas jego przechadzek oraz prezentowanych w filmikach na portalu YouTube.

 • Krwiściąg zwany sowia strzałą
  Krystyna Judka
  Krwiściąg jest jedną z roślin, które działają natychmiast (niewielkie ryzyko przeciwwskazań) i jedną z koniecznych w apteczce podróżnika. W skrajnych przypadkach (krwotok) może uratować życie.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.