O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W redakcji można zamówić wszystkie numery PSZCZELARSTWA wydane dotychczas w roku 2020

Cena 1 egzemplarza 9 zł plus koszt wysyłki:

  • 4 zł (przy wysyłce od 1 do 9 egzemplarzy w jednej kopercie)
  • 6,60 zł (przy wysyłce od 10 do 17 egzemplarzy w jednej kopercie)

Spis treści dostępnych numerów

Numer Dział Autor Tytuł
1 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. Ciemiernik - "róża zimy"Powrót pszczół do lasów (2)
  Wyzner K. "Pszczelarstwo" ma 70 lat
Nauka praktyce Łoś A. Fioletowe pszczoły w Polsce
Ze świata Łapka Ł.
Szyszko P.
Mała komórka a pszczelarskie kłopoty (2)
Zagraniczna prasówka
Z terenu Suchcicki C.
Lesiczka T.
Wosk T.
W poszukiwaniu rozwiązania
Nietypowe gniazdo
Z VI Forum Pszczelarskiego w Stalowej Woli (1)
Gospodarka pasieczna Karwan D.
Piątek M.
Jaroń J.
Trzeba pytać aby wiedzieć
Jaką miodarkę wybrać?
Może warto
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 16
Z myślą o sobie Judka K. Koniczyna zwana targownikiem
2 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. Lepiężnik Rok po apelu
Wspomnienie Kasztelewicz J. Stanisław Zbieg - porucznik, pszczelarz
Z księgarskiej półki   "Pszczoły. Poradnik hodowcy" - Werner Gekeler
Nauka praktyce Bryś M. Wpływ pyłku pszczelego na organizm szczurów
Ze świata Łapka Ł. Pawłyk I. Szyszko P. Mała komórka a pszczelarskie kłopoty (3) Dwie Konferencje (1) Zagraniczna prasówka
Z terenu Wosk T. Z VI Forum Pszczelarskiego w Stalowej Woli (2)
Apiterapia Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. Miód w cukrzycy w świetle nowych badań klinicznych
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 17
Moim zdaniem Chorągiewicz A. Nie grzebać w ulach
Gospodarka pasieczna Karwan D. Jaroń J. Herma T Pytać każdy może, czyli pszczelarstwo w pigułce Koniec i początek sezonu 2019/2020 Rój z kilkudniową matką z cichej wymiany
Z myślą o sobie Judka K. Babka zwyczajna
3 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M.

Denisow B., Strzałkowska -Abramek M.
Szczawik zajęczy - roślina wilgotnych zarośli
Świerzbnica polna i macedońska uzupełniają letni pożytek nektarowy i pyłkowy
Ze świata Pawłyk I. Dwie Konferencje (2)
Apiterapia Bryś M. O miodzie gryczanym słów kilka
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 18
Choroby –zatrucia–szkodniki Karwan D. Wytrucia pszczół wciąż groźne
Gospodarka pasieczna Karwan D.
Jaroń J.
Trzeba pytać aby wiedzieć
Straty matek
Z myślą o sobie Judka K. Rzepik - ziele mocy wszelakiej
4 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M.
Radwan A.
Krzewy obok nas
Przyroda wokół pasieki
Choroby-zatrucia-szkodniki Mazur E., Gajda A.

Arszułowicz A.
Co pszczelarz powinien wiedzieć o higienie w pasiece
Jedno jest zdrowie, ale problemów z nim tysiące
Moim zdaniem Maleta B. Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (1)
Ze świata Szyszko P. Zagraniczna prasówka
W odpowiedzi Czytelnikom Arszułowicz A. Pszczelarze dość często zadają takie oto pytanie
Temat do przemyślenia Kasztelewicz P. Zdrowe pszczoły a mała komórka
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 19
Gospodarka pasieczna Karwan D.
Jaroń J.
Trzeba pytać aby wiedzieć
Wiosenna hekatomba
Z terenu Wasilkowski K. W Rabianach
Z myślą o sobie Judka K. Kuklik
5 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. Krzewy obok nas - irga (Cotoneaster)
Choroby-zatrucia-szkodniki Topolska G., Gajda A., Mazur E.
Arszułowicz A.
Zima 2018/2019 - kolejny sezon niewysokich zimowych strat rodzin pszczelich w Polsce Ankieta COLOSS - badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2019/2020
Dobrobyt nie dla wszystkich
Moim zdaniem Maleta B.

Mierzwa M.J.
Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (2)
Pasieczne porady „e-fachowców”
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (1)
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 20
Z terenu Piędel W. Miód dla Domu Dziecka
Gospodarka pasieczna Karwan D. Trzeba pytać aby wiedzieć
Z terenu Kozerska M., Kozerski K. Z VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli (1)
Ze świata Szyszko P. Zagraniczna prasówka
Z myślą o sobie Judka K. Kozłek lekarski - ziele zwycięzców
6 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M.
Kaczmarek Z.
Krzewy z rodziny bobowatych
Chabry - rośliny, które nie boją się suszy
Choroby-zatrucia-szkodniki Lipiński Z., Wojtacka J. Sublimat kwasu szczawiowego zabija Varroa destructor, nie uszkadza pszczół, polepsza zimowanie oraz wychów czerwiu na wiosnę
Nauka praktyce Trzeciecka J. Mechanizmy obronne pszczół przeciw Varroa destructor
Moim zdaniem Maleta B.

Chorągiewicz A.
Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (3)
Jaki ul do pasieki
Ze świata Gierchatowski P. O tym, że pszczoła potrafi rozpoznać pyłek w locie
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (2)
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 21
Gospodarka pasieczna Karwan D.
Szyszko P.
Trzeba pytać aby wiedzieć
Wymiana oraz dłuższa żywotność matek pszczelich
Z terenu Kozerska M., Kozerski K. Z VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli (2)
Z myślą o sobie Judka K. Bodziszki cuchnące, żałobne czy porozcinane
7 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M.
Kania A.
Krzewy nie tylko na żywopłot
Lipa srebrzysta - sadzić, czy unikać Dlaczego warto sadzić lipy? (1)
Nauka praktyce Mirecka A. Pozagenetyczne czynniki wpływające na wartość biologiczną matek oraz wartość użytkową rodzin pszczelich (1)
Choroby-zatrucia-szkodniki Huszcza W. Czy pszczoły przetrwają jedynie w bursztynie?
Apiterapia Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. Problematyczne podawanie miodu małym dzieciom
Moim zdaniem Maleta B.

Pajda W.
Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (4)
Rabunek a zjedź
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (3)
Gospodarka pasieczna Karwan D. Trzeba pytać aby wiedzieć O tym trzeba pamiętać
Ze świata Szyszko P. Bezstresowe miodobranie - "flow hive"
Z myślą o sobie Judka K. Wirusy i ziołowe środki przeciw wirusom
8 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M.

Kania A.
Krzewy parków i ogrodów - rodzina różowatych (1)
Lipy z Ameryki Północnej
Dlaczego warto sadzić lipy? (2)
Choroby-zatrucia-szkodniki Isidorov W. Wpływ genotypu Paenibacillus larvae oraz zachowania higienicznego pszczół na przebieg zgnilca złośliwego
Nauka praktyce Mirecka A. Pozagenetyczne czynniki wpływające na wartość biologiczną matek oraz wartość użytkową rodzin pszczelich (2)
Moim zdaniem Maleta B. Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (5)
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (4)
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gawłowski K. Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 22
Gospodarka pasieczna Karwan D.
Jaroń J
Trzeba pytać aby wiedzieć
Warto mieć murarki
Z myślą o sobie Judka K. Chaber na przestrach i urzeczenia
9 Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. Krzewy parków i ogrodów - rodzina różowatych (2) Lipa japońska
Nauka praktyce Surowiec M.
Mirecka A.
Emiter soniczny w zwalczaniu warrozy
Pozagenetyczne czynniki wpływające na wartość biologiczną matek oraz wartość użytkową rodzin pszczelich (3)
Moim zdaniem Gładkowski G. Dotyczy mniemania
Ze świata Szyszko P. Pszczelarstwo w meksykańskim stylu
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (5)
Gospodarka pasieczna Karwan D.
Jaroń J.
Trzeba pytać aby wiedzieć
Zielsko przydatne w pasiece
Z terenu Mincewicz J. Krótki wywiad
Moim zdaniem Chorągiewicz A. Tanio - dla mnie za drogo
Z myślą o sobie Judka K. Krwiściąg zwany sowią strzałą
10 Dziękujemy Wilde J. Pani Krystynie Wyzner
Wspominamy Kasztelewicz J. Profesor Bogdan Kędzia – pionier mikrobiologii leków roślinnych, miłośnik apiterapii
Gospodarka pasieczna  Lipiński Z. Mini-przegląd elektrycznych sublimatorów kwasu szczawiowego do zwalczania Varroa destructor w rodzinach pszczelich bez czerwiu
Gąbka J. Stosowanie izolatora Chmary w okresie jesienno-zimowym
Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. O lipie amurskiej i gatunkach pokrewnych
Przyjemne z pożytecznym
Choroby-zatrucia-szkodniki Pohorecka K. Oczekiwania versus rzeczywistość, czyli skuteczność zwalczania inwazji Varroa destructor a liczebność populacji roztoczy w następnym sezonie
Rozmowa miesiąca Jaroński J. Jeśli pszczoły przeżyły dinozaury, to przeżyją też inne trudności – mówi nam Profesor Jerzy Woyke
Produkty pszczele Waś E. Ile wosku jest w wosku
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (6)
Opinie-rady-odpowiedzi Karwan D. Trzeba pytać, aby wiedzieć
Niezłe ziółko Judka K. Irys, czyli kosaciec zwany korzeniem fiołkowym
11 Choroby-zatrucia-szkodniki Isidorow W. Zaleszczotki kontra dręcz pszczeli: kontrola biologiczna chorób pszczoły miodnej
Gospodarka pasieczna  Krzyśka R. Waga informacji o naszych pszczołach
Lipiński Z., Wojtacka J. Gazowy sublimator kwasu szczawiowego GSL-1 do zwalczania Varroa destructor w rodzinach pszczelich bez czerwiu
Produkty pszczele Bakier S. Krystalizacja miodu: wada czy zaleta?
Z doświadczeń hodowcy Majak J.M. Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół (7)
Rozmowa miesiąca Jaroński J. Mój przyjaciel Ganesza
Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. Lipa drobnolistna
Winobluszcz ulubione pnącze pszczół
Opinie-rady-odpowiedzi Karwan D. Trzeba pytać, aby wiedzieć
Ludzie-miejsca-wydarzenia  Mincewicz J. Łąka w wielkim mieście
Wilczyński A. Stulecie Śląskiego Związku Pszczelarzy
Niezłe ziółko Judka K. Zajęcze gruszki, czyli siła i moc głogu
12 Choroby-zatrucia-szkodniki Lipiński Z. Wirusy (wiriom) pszczoły miodnej(1)
Pożytki i zapylanie Pogorzelec M. Lipa drobnolistna
Gospodarka pasieczna  Pawłyk I. Czy moje pszczoły przezimują?
Jaroń J. Rok z Ulmonitorem
Nowe książki   Apiterapia. Leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi
Punkt widzenia Maleta B. Dziko żyjące rodziny pszczoły miodnej: zagrożenia i nadzieje (1)
Entomologia etymologa, czyli słowa, które zawdzięczamy pszczołom Gąsiorowski P. Miód starszy niż pismo
Rozmowa miesiąca Jaroński J. Od pachnicy do pszczoły miodnej, czyli jak wytropiłem melliferę –mówi genetyk, dr hab. biologii, Andrzej Oleksa
Opinie-rady-odpowiedzi Karwan D. Trzeba pytać, aby wiedzieć
Ludzie-miejsca-wydarzenia  Gnerowicz J. Witraże z wizerunkiem patrona pszczelarzy, czyli ambrożynki
Szyszko P. Wieści z zagranicy
Niezłe ziółko Judka K. Jałowiec: remedium na zarazę

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.