Jak kupić?

„PSZCZELARSTWO" można kupić: w prenumeracie w urzędzie pocztowym lub w redakcji.

 • W ciągu roku przedpłata na prenumeratę przyjmowana jest we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce w miesiącach: lutym, maju, sierpniu i w listopadzie. Jeden egzemplarz w 2018 roku w prenumeracie pocztowej kosztuje 8,60 zł.
 • Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych, przez listonoszy oraz przez Internet (http://prenumerata.poczta-polska.pl), odbywa się w całym kraju w terminach:
  - do 25 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  - do 25 lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  - do 25 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  - do 25 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
  Przyjmowanie przedpłat przez listonoszy i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora odpowiednio:
  - do 30 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  - do końca lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  - do 31 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  - do 31 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
 • W dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).
  Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (7,60 zł).
  Dla prenumeratorów zagranicznych (numer swift – BIC: GOPZPL) do ceny 1 egzemplarza czasopisma (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki zależny od kraju, do którego przekazywane jest „Pszczelarstwo".
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka