Miesięcznik PSZCZELARSTWO 

Najstarszy w Polsce magazyn branżowy - wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

„Pszczelarstwo” ujęte jest w wykazie czasopism Ministra Edukacji i Nauki  - liczba przyznanych pkt. – 20

Miesięcznik Pszczelarstwo - Luty 2024

Luty 2024

Szanowni Państwo,

styczeń pozwolił nam nacieszyć oczy zimowym pejzażem – pozachwycać się pięknem przysypanego śniegiem świata. Mimo że mamy środek zimy, na powrót do pasiek przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Dłuższe dni sprawiają jednak, że coraz częściej myślimy o nowym sezonie. Jak zawsze służymy pomocą. W lutowym wydaniu znajdziemy wszystko to, co pszczelarz powinien wiedzieć, aby dobrze przygotować się do nadchodzącego sezonu.

Jakość produktów pszczelich należy do tych problemów współczesnego pszczelarstwa, o których mówi się najczęściej. Jednym z proponowanych rozwiązań tej kwestii jest wprowadzenie dodatkowych, obligatoryjnych metod badania miodu, pyłku czy wosku. Z perspektywy nieodległych zmian celowe wydaje się przywołanie i całościowe omówienie tematu dotyczącego właściwości fizykochemicznych miodu – tych, które są przedmiotem oceny jego jakości handlowej oraz obowiązujących metod analiz laboratoryjnych. 

Sądzę, że poza wiedzą praktyczną warto poznać niezwykle cenne refleksje jednego z autorów  i wraz z nim podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: dokąd zmierzamy? 

Życzę ciekawej lektury.
Krystyna Pohorecka

zobacz więcej
W numerze - Luty 2024 W numerze - Luty 2024 W numerze - Luty 2024

Czytaj na stronie

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ