Pożegnanie Kolegi

Edward DonatowiczDnia 24 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 90 lat EDWARD DONATOWICZ, nasz Kolega Pszczelarz, od ponad 66 lat członek Koła Pszczelarzy w Niepołomicach. Wstąpił do Związku w 1950 roku, mając 24 lata. Pszczoły zawsze były Jego wielką miłością. Był hodowcą matek pszczelich. Jego pasieka w latach 80. ubiegłego wieku miała status pasieki zarodowej i odwiedzało ją wiele pszczelarskich wycieczek, krajowych i zagranicznych. O wielkości pasieki Edwarda niech świadczy zapis w dokumentacji związkowej o wywiezieniu na rzepak 80 rodzin. Miał znaczne osiągnięcia w produkcji mleczka pszczelego. Pasjonował się rozwojem bazy pożytkowej. Szczególnie interesował się wszelkimi odmianami lip i hodował je we własnej szkółce ogrodniczej. W wielu miejscowościach w okolicach Niepołomic Jego lipy wyrosły na piękne drzewa i stanowią znaczącą bazę pożytkową dla naszych pszczół.

W ostatnich latach pszczelarzenia Edward usilnie poszukiwał biologicznego środka do zwalczania warrozy. Specyfikiem tym miały być wyciągi z pewnych odmian akacji. Miał nadzieję na uzyskanie patentu w tym zakresie, jednak postępująca niesprawność związana z wiekiem uniemożliwiła zakończenie tych prac. Był pszczelarzem praktykiem wielkiego formatu, bardzo aktywnym członkiem PZP. Pracował przez 3 kadencje w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie, gdzie odpowiadał za sprawy hodowlane i szkoleniowe. Był członkiem Sądu Koleżeńskiego. W 1996 roku uchwałą WZP został mianowany Członkiem Honorowym WZP. Za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa uzyskał wszystkie możliwe odznaczenia. W 2008 roku otrzymał Medal im. ks. dr. Jana Dzierżona.

Edward zawsze był związany z Kołem Pszczelarzy w Niepołomicach. W latach 1985–2008, był przez 6 kadencji naszym Prezesem.

Utraciliśmy wysokiej klasy specjalistę, nauczyciela, mentora, ale Edward pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako dobry, serdeczny Kolega, skromny, uczciwy i bardzo życzliwy Człowiek.

Koło Pszczelarzy w Niepołomicach,

Prezes – Zbigniew Lubiński

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka