Zaproszenie do Krakowa na 25. „Krakowskie Miodobranie"

7-9 września 2018

„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od 23 lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W jego ramach w Krakowie odbywa się „Krwiobranie" i „Miodobranie" na Placu Wolnica (rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza) oraz „Parada Pszczół" wyruszająca z Rynku Głównego, a kończąca przemarsz na Placu Wolnica. Uzupełnieniem pszczelarskich uroczystości jest wystawa edukacyjna na Placu Szczepańskim od 27 sierpnia do 3 września br. i na Placu Wolności od 3 września do 10 września br.

„Krwiobranie"

Członkowie Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich oraz osoby z ich rodzin i wszyscy chętni będą oddawać krew na potrzeby krakowskich szpitali.

Podobnie jak naturalny miód pszczeli, tak i krew ludzka są substancjami o szczególnych właściwościach, których nie da się należycie zastąpić sztucznymi zamiennikami. Dla superorganizmu, którym jest rodzina pszczela, miód stanowi nośnik energii i życia, podobnie jak krew dla organizmu ludzkiego. Bez odpowiednich zapasów miodu rodzina pszczela nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, a wręcz w ogóle przetrwać. Podobnie organizm ludzki bez krwi, której zapasy w krakowskich szpitalach są dramatycznie niskie.

Organizując akcję krwiodawstwa w ramach „Krakowskiego Miodobrania" Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich stara się zwrócić uwagę na powyższy problem oraz odpowiada na apele środowiska medycznego o zwiększenie zapasów w bankach krwi.

Chętni do oddania krwi proszeni są o zgłaszanie się dnia 08.09.2018 r. (sobota), w godzinach 10:00-15:00 na Plac Wolnica do specjalnego oznaczonego autokaru do zbierania krwi.

* * *
„Miodobranie"

Głównym celem „Miodobrania" jest popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego, w którym żyją pszczoły, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie mieszkańcom Krakowa nabycia produktów pszczelich bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. Impreza jest dobrze znana i lubiana przez mieszkańców Krakowa, którzy w czasie jej trwania mają możliwość uzyskania fachowych porad i informacji na temat zasad stosowania produktów pszczelich oraz ich właściwości.

Z roku na rok Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich kładzie coraz większy nacisk na aspekt edukacyjny imprezy, czego wyrazem są wystawy towarzyszące Miodobraniu. Wystawa edukacyjna „Pszczoły w mieście" przedstawia miejskie krakowskie pasieki prowadzone przez doświadczonych pszczelarzy z pasją. Oswaja ludzi z pszczołami, instruuje co należy zrobić w sytuacjach dla mieszkańców nieznanych, jeśli np. widzimy rój pszczół wiszący na drzewie czy pszczoła wleci przez pomyłkę do naszego mieszkania. Głównym przesłaniem wystawy jest zachęcenie do zgłębiania wiedzy na temat pszczół i zrozumienia potrzeby istnienia tych owadów w środowisku miejskim, w którym teraz są bardziej dostrzegalne i medialne.

W ramach imprezy dla dzieci i młodzieży organizowany jest konkurs (z nagrodami) o tematyce pszczelarskiej.

Integralną częścią Krakowskiego Miodobrania jest „Parada Pszczół", podczas której dzieci i dorośli przebrani w stroje pszczelarskie oraz z motywami pszczelimi prezentują się na płycie Rynku Głównego, skąd w asyście orkiestry następuje przemarsz na Plac Wolnica. Parada Pszczół jest atrakcją turystyczną kierującą zainteresowanie turystów i mieszkańców miasta na miejsce właściwej wystawy edukacyjnej i ekspozycji produktów pszczelich. Za najciekawsze przebranie o tematyce pszczelej organizator przewidział nagrody rzeczowe.

Począwszy od 2016 roku „Miodobraniu" towarzyszy regularnie „Krwiobranie".

* * *
„Parada Pszczół"

Parada odbędzie się dnia 8 września 2018 r. w godzinach 12:00-13:00. Początek parady na płycie Rynku Głównego, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, spod którego ulicami Grodzką, Stradom i Krakowską korowód kolorowych przebierańców przejdzie na Plac Wolnica. W paradzie będą brać udział pszczelarze krakowscy przebrani w stroje pszczelarskie oraz mieszkańcy miasta i wszyscy chętni w strojach z elementami pszczelimi. Dla dzieci chętnych do wzięcia udziału w paradzie organizator zapewni 40 kompletów strojów pszczelarskich (bluzy, kapelusze pszczelarskie).

Parada będzie się przemieszczać w rytm muzyki zespołu „Batucada" ze Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie. Na Placu Wolnica wręczone zostaną nagrody za najlepsze przebrania dla osób biorących udział w paradzie.

„Parada Pszczół" jest elementem promocji „Krakowskiego Miodobrania", miasta i regionu, pozwala zwrócić uwagę mieszkańców miasta oraz turystów przebywających w tym czasie na płycie Rynku Głównego i trasie przemarszu na imprezę oraz ekspozycją edukacyjną na Placu Wolnica.

* * *
„Pszczoły mówią do nas" – wystawa edukacyjna 2018

Tytuł wystawy nawiązuje do interakcji pomiędzy pszczołami i człowiekiem, pokazując jak za pośrednictwem pszczoły miodnej możemy zorientować się w skutkach zmian w środowisku naturalnym.

Wystawa składa się z 20 kolorowych plansz przedstawiających w syntetyczny i przystępny sposób interesujące informacje o życiu pszczół, ich biologii, zachowaniach, środowisku występowania, a także wiedzę o produktach pszczelich i ich właściwościach zdrowotnych. Formę poszczególnych plansz opracowano w sposób zapewniający przyciągnięcie uwagi dzieci i młodzieży (kolorowe, dowcipne wizerunki pszczół w różnych fazach aktywności). Jednocześnie treść opisów pozwala na przekazanie widzowi wiedzy merytorycznej. Końcowy fragment wystawy daje możliwość zweryfikowania niektórych obiegowych, często błędnych opinii na temat produktów pszczelich oraz zachowań człowieka w interakcji z pszczołami.

Twórcami wystawy są pszczelarze-praktycy zajmujący się od lat nie tylko chowem pszczół w pasiekach produkcyjnych, ale też wymagającą wiedzy specjalistycznej hodowlą matek pszczelich.

Wystawa będzie prezentowana w dniach od 27.08 do 03.09 na Placu Szczepańskim, a od 03.09 do 10.09 na Placu Wolnica.

 

Monika Leleń
sekretarz Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich


 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka