Marek Pogorzelec

Rośliny wyspecjalizowanych zapylaczy (2)

Kończąc cykl o dzikich pszczołach i roślinach, z których czerpią pokarm, chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na rośliny, bez istnienia których zginęłyby niektóre gatunki owadów. Wśród pszczół są pszczoły monotroficzne, czyli takie, które korzystają tylko z jednego gatunku rośliny. Jeśli w jakimś zbiorowisku zginie jedna z takich roślin (zdjęcia), oznacza to wyrok dla któregoś z rzadkich gatunków owadów.

Dzikie pszczoły nie zostały zbyt dobrze przebadane. Trudno jest dzisiaj określić liczbę gatunków, które bezpowrotnie już wyginęły. Naukowcom udało się natomiast porównać liczebność dzikich zapylaczy w konkretnych miejscach.

„W ciągu 40 lat liczba tych gatunków zmniejszyła się o 80% (...). Stwierdzono również jednoczesne znikanie niektórych owadopylnych gatunków roślin wraz z owadami, które je zapylały" – twierdzi dr Dariusz Teper z Zakładu Pszczelnictwa IO w Puławach.

Jak uratować bioróżnorodność owadów zapylających? Nie wypalajmy łąk, wysiewajmy rodzime rośliny miododajne, nie kośmy trawników w trakcie kwitnienia roślin miododajnych, ograniczmy do minimum stosowanie w ogrodzie środków chemicznych.

 

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka