Marek Pogorzelec

 Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 4

W tym numerze „Pszczelarstwa" przedstawiam kolejne rośliny kwitnące w sierpniu i we wrześniu. Wszystkie są bardzo chętnie oblatywane przez pszczoły, interesujące się nawet rosnącymi w odosobnieniu pojedynczymi roślinami tych gatunków. Dwurząd wąskolistny jest zadomowioną w naszym środowisku rośliną obcego pochodzenia. Pozostałe gatunki roślin prezentowane w artykule są rodzime. Ożota zwyczajna i czarcikęsik Kluka są roślinami chronionymi.

Ze względu na walory ozdobne odmiana ożoty zwyczajnej oferowana jest przez szkółkarzy. Rośnie ona dobrze w pełnym słońcu, na ubogim, piaszczystym podłożu. Wierzbownica nadrzeczna jest rośliną rzadko spotykaną w naturze. Rośnie zwykle na stanowiskach kamienistych w południowej części Polski. Może rosnąć na zwykłym podłożu w ogrodzie, ale w okresie suszy wymaga podlewania. Dziewanny i ślazówki podlewać nie trzeba, bo radzą sobie nawet w bardzo trudnych warunkach. Kwitną długo i są chętnie odwiedzane przez pszczoły. Dziewanna jest rośliną dwuletnią, z kwiatów której pszczoły zbierają tylko pyłek, pozostałe prezentowane rośliny należą do bylin. Pszczoły nie zbierają pyłku ze ślazówki. Pozostałe cztery rośliny dostarczają zarówno nektaru, jak i pyłku.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka