O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Nestor Polskiego Pszczelarstwa

Bogdan Szymusik (fot. K. Wyzner)Senior małopolskiego pszczelarstwa – pan Bogdan Szymusik uhonorowany został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa, za osiągnięcia w działalności publicznej i naukowej. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał w dniu 24 maja 2012 roku w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wicewojewoda Małopolski pan Andrzej Harężlak.

Pan Bogdan Szymusik nazywa siebie dzieckiem niepodległej Polski, bowiem urodził się w pierwszym roku odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Dzieciństwo oraz lata młodości spędził na Kresach Wschodnich.

Zainteresowanie światem pszczół zaczęło się w latach szkolnych. Jako uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej przerabiając czytankę z języka polskiego, trafił na fragment dotyczący pszczół. Przeczytany tekst tak bardzo zajął jego myśli, że wielokrotnie do niego wracał. W domu rodzinnym dostępne było czasopismo „Zagroda Wzorowa", w którym publikowano artykuły na temat pszczół i prowadzenia pasieki. Chętnie je czytał. Pracy pszczelarza z sąsiedztwa przyglądał się z wielkim zainteresowaniem, a pytaniami o pszczoły zasypywał syna owego pasiecznika. Aby zdobyć coraz to więcej wiadomości o pszczołach, wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję.

Zainteresowanie pszczołami nie było chwilowym zauroczeniem. Jako gimnazjalista przeczytał, a następnie przetłumaczył na język polski „W świecie pszczół" – czwartą księgę poematu dydaktycznego „Georgiki" (wiersze o pracy na roli) Wergiliusza, będącą zbiorem wiadomości na temat pszczół oraz pszczelarzenia w czasach współczesnych autorowi, czyli w starożytności.

Wiedzę o pszczołach pan Bogdan Szymusik stale pogłębiał. Podczas II wojny podjął studia pszczelarskie w Ukraińskim Instytucie Techniczno-Rolniczym w Podebrodach. W tym czasie założył własną pasiekę.

Wydarzenia w 1944 roku na Kresach Wschodnich spowodowały utratę i pasieki, i cennych książek o pszczołach. Po napaści Ukraińców na rodzinny dworek ocalała rodzina państwa Szymusików przeniosła się do Przemyślan, gdzie zamieszkała u znajomego, którego część posiadłości należała wcześniej do Juliana Lubienieckiego. W tej części posiadłości za Lubienieckiego w ulach Dzierżona tętniło życie pszczół, a od 1857 roku adepci pszczelarstwa zdobywali wiedzę w pierwszej w Polsce szkole dla pszczelarzy.

Druga wojna wiele zmieniła. Pan Bogdan Szymusik zamieszkał w Krakowie, gdzie przez wiele lat pracował jako inspektor pszczelarstwa w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W tamtym okresie wiele godzin spędził w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie studiując literaturę, dogłębnie poznawał historię pszczelarstwa. Wiedzą chętnie dzielił się z pszczelarzami. Społeczną pracą w związkach pszczelarskich zaskarbił sobie wśród pasieczników uznanie i szacunek.

W tym Muzeum – Skansenie wartość zbiorów docenisz,
kiedy poznasz historię przeszłości.
Piękno Cię oszołomi w ekspozycji ogromie,
w prostych formach ludowej twórczości.

Te pszczelarskie pamiątki, poprzez wieków dziesiątki,
mają służyć uczącej się Braci.
Jej kultura i sztuka, i dogłębna nauka,
w dalsze zbiory Muzeum wzbogaci.

Gdy się czas rozprzestrzenia, postęp wszystko wciąż zmienia,
nowoczesność forsując w spuściźnie.
Kto pamiątki szanuje,
trwały pomnik buduje ukochanej i wolnej Ojczyźnie!

(Bogdan Szymusik)

Bogata wiedza na temat pszczół, gospodarki pasiecznej, bartnictwa i pszczelarzenia dały podwalinę do urzeczywistnienia marzenia, którym było stworzenie muzeum – skansenu poświęconemu pszczelarstwu. Eksponaty do organizowanego muzeum pochodziły od pszczelarzy. Część brakującego w kolekcji sprzętu i uli wykonywał sam pan Bogdan Szymusik. Systematycznie gromadzone eksponaty stały się częścią Muzeum Historii Pszczelarstwa Polskiego w Krakowie przy Dobrzyckiej 3. Chronologiczne rozmieszczenie uli, barci i sprzętu wprowadzało zwiedzających w świat pszczelarstwa różnych czasów. Na budynku będącym siedzibą Muzeum obok niedźwiedzia rabującego barć umieszczony został napis w języku łacińskim: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem", co w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca". Przesłanie treści napisu dotyczy i niedźwiedzia ze ściany budynku, i wszystkich ludzi, w tym każdego pszczelarza.

Szybko upływające życie oraz coraz mniejsze możliwości samodzielnego prowadzenia Muzeum zadecydowały o przekazaniu zbiorów Gospodarstwu Pasiecznemu „Sądecki Bartnik" ze Stróż. Przekazanie nastąpiło w maju w 2000 roku. W stworzonym w Stróżach Skansenie i Muzeum można poznawać historię pszczelarstwa, a w specjalnie przygotowanych pokojach poczuć się jak członek pszczelej rodziny. Pan Bogdan Szymusik jest doradcą i duchowym opiekunem Muzeum w Stróżach. W wydanej przez „Sądeckiego Bartnika" książce „Historia pszczelarstwa polskiego w zarysie" autor – pan Bogdan Szymusik prowadzi czytelnika przez historię pszczelarstwa i prezentuje gromadzone przez lata sprzęty i budowle pasieczne.

Za wkład wniesiony w tworzenie historii polskiego pszczelarstwa pan Bogdan Szymusik odznaczony został w 2000 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Za udział w walkach w szeregach Armii Krajowej był kilkakrotnie odznaczany, m.in. otrzymał Odznakę AK za udział w „Akcji Burza".

Krystyna Wyzner

Szanowny Panie,
w związku z uhonorowaniem Pana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prosimy przyjąć z serca płynące gratulacje oraz podziękowania za lata pracy dla polskiego pszczelarstwa.

redakcja miesięcznika „Pszczelarstwo"

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.