Rok 2005

Ocena stanu rodzin pszczelich

Odwiedzając pasiekę pszczelarz powinien przede wszystkim przyjrzeć się wylotkom uli. Tam widać, czy rodzina jeszcze istnieje, czy pszczoły latają, co przynoszą do ula a co z niego wynoszą i jaj się przy tym zachowują. Porównanie wylotów wszystkich uli pozwala szybko wykryć odchylenia w zachowaniu poszczególnych rodzin. Jeśli np. pszczoły z niektórych rodzin latają słabiej, mimo że te rodziny znajdują się w takich samych warunkach jak sąsiednie, to odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, należy szukać badając osyp lub dokonując przeglądu ula.

Więcej…
 

Jacek Jaroń

Vigor z niezwykłym wigorem

Matki Vigor coraz bardziej zadomawiają się w naszych pasiekach. Jednak nie wszyscy znają zalety tych pszczół. Jedni kupują pszczoły Vigor ze zwykłej ciekawości, inni poznali je wcześniej i chcą zastąpić nimi dotychczasowe pszczoły. W pasiece testuję Vigor od 3 lat i coraz bardziej jestem przekonany, że ta linia krainki powinna być w każdej pasiece, choćby w kilku ulach jako swoista służba medyczna w walce z chorobami czerwiu

Wyłączność na sprzedaż pszczół linii Vigor w Polsce ma „Sądecki Bartnik” ze Stróż. W pasiece w centrum kraju przy gospodarce ekstensywnej w ulach warszawskich zwykłych pszczoły Vigor w niekorzystnym dla pszczelarzy 2004 r. dały średnio 28 litrów miodu, a inne linie - zaledwie 7-17 litrów.

Więcej…
 


 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka