Kandydaci na członków PTN

Zgodnie ze statutem PTN (§ 9 statutu), przyjęcie na członka PTN poprzedzone musi być przesłaniem na adres redakcji miesięcznika „Pszczelarstwo" (ul. Grabskiego 7a/8, 24-100 Puławy) wypełnionej deklaracji członkowskiej (link do pobrania) popartej przez dwóch członków Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu w poczet członków  podejmuje Prezydium Zarządu Głównego PTN. Kandydat zostanie niezwłocznie o niej poinformowany.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ