Miesięcznik Pszczelarstwo

Czerwiec 2021

Szanowni Czytelnicy,
czerwiec, to okres najbardziej intensywnego rozwoju rodzin pszczelich, czas czerwiu. Co prawda szósty miesiąc w roku zawdzięcza swoje brzmienie nie tyle nazwie larw pszczół, co czerwca polskiego, pożytecznego robaczka, którego sproszkowane larwy służyły do wyrobu czerwonego barwnika, to jednak nam, pszczelarzom, trudno uwolnić się od skojarzeń z czerwiem pszczelim. Wszak to czas, w którym rodziny wchodzą w największą siłę, co należy umiejętnie wykorzystać. Czerwiec to najdłuższe dni w roku, to zapowiedź lata. W pasiekach rozpoczyna się czas miodowych żniw…

Krystyna Pohorecka
 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 50
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

5,00 zł

W czerwcu:

 

GOSPODARKA PASIECZNA

 • CZERWIEC W PASIECE
  Marek Podlewski
  Przełom maja i czerwca to okres, gdy pszczoły osiągają największą siłę. Ule są poszerzone do granic. Na początku czerwca zakwitają: robinia akacjowa, czeremcha, malina, kruszyna, gorczyca, świerzepa, koniczyna, facelia. Pszczelarze prowadzący gospodarkę polegającą na tworzeniu odkładów cyklicznie odbierają od rodzin pszczoły i czerw. Więcej na temat metod tworzenia odkładów i poddawania matek pszczelich w artykule.

CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA

 • KWAS SZCZAWIOWY W ZWALCZANIU VARROA DESTRUCTOR
  lek. wet. Marek Bykowy, dr hab. Paweł Chorbiński prof. UPWr.
  Walka z roztoczem Varroa  destructor jest przedsięwzięciem wymagającym wiedzy, innowacyjności oraz pomysłowości, zarówno od pszczelarzy jak i naukowców. Nowe metody zwalczania spotykają się z reakcją ze strony pasożyta, który szybko się do nich dostosowuje. Aby temu zapobiec modyfikuje się sposoby aplikacji stosowanych substancji, uszczegóławia zasady ich dawkowania, ale też analizuje i eliminuje zagrożenia zdrowotne dla pszczół oraz ocenia ryzyko ewentualnej kontaminacji produktów pasiecznych. Jedną z tradycyjnych, chemicznych substancji organicznych w terapii warrozy jest kwas szczawiowy.
 • ZATRUCIA PSZCZÓŁ Z PERSPEKTYWY BIEGŁEGO SĄDOWEGO
  Henryk Kiejdo
  Tylko zdrowe, silne rodziny pszczele są w stanie zapewnić dobre zbiory. Bywa jednak, że nadzieję pszczelarza pokrzyżują zabiegi agrochemiczne. Wówczas ginie pasieka, a wraz z nią marzenia pszczelarza i jego rodziny. Gaśnie kolorowy świat owadów, entomofauna. Lokalnie dochodzi do katastrof ekologicznych. Jak wiemy z literatury przedmiotu, tylko w ciągu ostatnich trzech lat ostremu zatruciu lub podtruciu uległo ponad 72 tys. rodzin (średnio ponad 24 tys. rodzin rocznie). Oznacza to nie tylko stratę w zbiorze miodu i innych produktów pszczelich. Rola pszczoły polega przede wszystkim na zapylaniu upraw entomofilnych – i w tym przypadku strata jest wielokrotnie wyższa.
 • ZIMOWE STRATY PSZCZÓŁ  2019/2020
  lek. wet. Ewa Mazur, dr Anna Gajda
  Straty rodzin pszczelich podczas zimy 2019/2020 wyniosły 13,91 proc. Jest to wynik powyżej akceptowanego poziomu (10 proc.). Wprawdzie w porównaniu z zimą 2016/2017, kiedy to straty przekroczyły 20 proc., wypada lepiej, to jednak szczegółowe dane są bardzo niepokojące. czytaj więcej

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • TRĘDOWNIK BULWIASTY
  Wojciech Morawski
  Trędownik to rodzima bylina o wysokiej wydajności miodowej i pyłkowej. Należy do roślin najchętniej oblatywanych przez pszczoły i zarazem najlepszych źródeł pożytku, bo kwitnienie powtarza wczesną jesienią. Warto zadbać, by rosła w okolicach pasieki.
 • TULIPANOWIEC DRZEWO PREHISTORYCZNE
  Marek Pogorzelec
  W dziewiczych lasach południowych Appalachów, we wschodniej części Ameryki Północnej pszczelarze uzyskują miód gatunkowy z tulipanowców. Drzewa te wyrastają ponad poziom rosnących tam dębów i klonów, osiągając 60 m wysokości, a ich okazałe, piękne, kwiaty przypominają kielichy tulipanów. W odległej przeszłości tulipanowce występowały również w Europie, czego ślady znajdziemy w stanowiskach kopalnych, jednak wymarły w okresie zlodowaceń. Dzięki zamiłowaniu człowieka do otaczania się pięknem – powróciły.
 • DENDROFLORA POŻYTKOWA
  Sławomir Skórka
  Na kolejnej liście kwitnących krzewów, którym towarzyszą intensywne obloty pszczół, i które warto posadzić w pobliżu pasieki znalazły się między innymi: piwonia krzewiasta, kłokoczka południowa, szakłak wielkolistny, żółtodrzew….
 • MIĘTA – ZIOŁO OGRÓDKÓW, PÓL I ŁĄK
  dr Zofia Kaczmarek
  Mięta to najliczniej reprezentowany rodzaj z rodziny jasnowatych, którą tworzy ponad trzydzieści gatunków. Jest składnikiem preparatów stosowanych do aromatyzacji i dezynfekcji uli oraz sprzętu pszczelarskiego. Działa uspokajająco na pszczoły, co jest szczególnie ważne w czasie łączenia rodzin i wymiany matek. Odstrasza mrówki! czytaj więcej

PUNKT WIDZENIA 

 • CZY CIASTO W RODZINACH PRODUKCYJNYCH MOŻE ZANIECZYSZCZAĆ MIÓD?
  Marcin Mierzwa
  W celu maksymalizacji zysku z pasieki niektórzy pszczelarze nawet w maju czy czerwcu podkarmiają rodziny pszczele ciastem. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że podkarmianie może mieć wpływ na jakość miodu.

HODOWLA PSZCZÓŁ 

 • WARTOŚĆ PSZCZOŁY LOKALNEJ
  Łukasz Łapka
  Pszczoła lokalna to taka, która ma związek z własnym siedliskiem (terenem występowania), służący utrwaleniu w danej populacji cech sprzyjających przetrwaniu gatunku, niezależnie od miejsca pochodzenia rasy i jej genów. Pszczoła lokalna dobrze radzi sobie z klimatem terenu, na którym żyje, patogenami czy warunkami zimowli, a jej rozwój dostosowany jest do występujących w określonym rejonie pożytków.
 • MATKI Z RÓŻNYCH MATECZNIKÓW
  dr Benedikt Polaczek
  O sukcesie w pasiece decyduje wiele czynników. Poza dobrym, bogatym w pożytki terenem bardzo ważny jest materiał hodowlany – matki pszczele.Przyszłe matki pszczele rozwijają się w matecznikach, czyli komórkach plastra, które są wyraźnie większe od pozostałych. Mateczniki można podzielić na dwie zasadnicze grupy: wybudowane przez pszczoły (cichej wymiany, rojowe i ratunkowe) oraz hodowlane. Przy tych ostatnich miseczki matecznikowe w ulu umieszcza pszczelarz, on też przekłada do nich jednodniowe larwy. Powszechny jest pogląd, że rodzaj matecznika decyduje o jakości matek.

PRZEGLĄD BADAŃ NAUKOWYCH

 • NOWE ODKRYCIA
  Przygotował: Jakub Jaroński
  Streszczenia trzech publikacji naukowych: • Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze; • Odporność społeczna pszczół miodnych: mleczko pszczele jako nośnik w translokacji cząstek bakteryjnych patogenów między współmieszkańcami; • Geograficzne rozmieszczenie i selekcja europejskich pszczół miodnych odpornych na Varroa destructor.

PRODUKTY PSZCZELE

 • CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SMAK I AROMAT MIODU
  dr Artur Kania
  Miód miodowi nierówny: nawet produkty tej samej odmiany mogą smakować inaczej chociażby wtedy, gdy podchodzą z innych odmian rośliny tego samego gatunku. Przyczyn różnic smaku i aromatu miodu jest wiele…

Z PSZCZOŁĄ W HERBIE

 • BARTNICZKA
  Jerzy Gnerowicz
  Mieszkańcy z przekonaniem twierdzą, że Bartniczka to najsłodsza gmina powiatu brodnickiego. Współczesny herb gminy przedstawia pień drzewa bartnego z pszczołami po jego obu stronach, a tradycja pszczelarska powoli się odradza.

LUDZIE • MIEJSCA • WYDARZENIA

 • WIEŚCI ZE ŚWIATA
  Przygotował: Piotr Szyszko
  O projekcie, którego głównym celem jest aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości kobiet w dziedzinie pszczelarstwa, a – w konsekwencji – również ochrona pszczół; o sporze o miód manuka oraz o inteligentnych ulach potrafiących wykryć roztocze Varroa destructor na pszczołach.

HETMANKI-ZGADYWANKI

 • Nowy zestaw zagadek pszczelarki Jadwigi Barbara Caban 

 

Zapraszamy do lektury ….
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ