Miesięcznik Pszczelarstwo

Kwiecień 2021

Szanowni Czytelnicy, 
wiosnę powitamy  fragmentem wiersza Haliny Szayerowej. Zatrzymajmy się na chwilę, aby dostrzec wokół nas to wszystko, co często nam umyka:

A wiosna już jest –
W drzew pąkach,
W śpiewie drozda
i skowronka
W kroplach deszczu,
W słońca lśnieniu,
W listku co się zazielenił,
W srebrnych baziach,
W trawce wątłej,
W lecącej nad łąką łątce,
W wietrze goniącym obłoki,
W białych firankach okien.
Wiosna – z ptaków przylotem…
Forsycje kwitnące złotem,
Fiołki na rogach ulic,
Żebyście wiosnę poczuli!...
Świat pobłękitniał,
Dzień dłuższy.
Wiosna!
Gdzie się nie ruszysz!


Życzymy również, aby w takim wiosennym nastroju upłynęły Państwu Święta Wielkanocne – by były radosne i pełne dobrych przeżyć, towarzyszących tajemnicy Odrodzenia… 

Krystyna Pohorecka
 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 50
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

5,00 zł

W kwietniu:

 

GOSPODARKA PASIECZNA

 • KWIECIEŃ  W PASIECE
  Marek Podlewski
  Kwiecień jest w pasiece miesiącem przełomu. To właśnie wtedy następuje wymiana pszczół. Zimowe pokolenie przeżyło prawie pół roku i po wychowaniu młodego wiosennego czerwiu zostaje nim zastąpione. Po raz pierwszy po zimowli widzimy przewagę młodych robotnic. 
 • ŁĄCZENIE PSZCZÓŁ I RODZIN PSZCZELICH
  dr hab. Krzysztof Olszewski prof. UP w Lublinie
  Współcześnie, zwłaszcza w pasiekach zawodowych i półzawodowych, cenna stała się umiejętność łączenia pszczół i rodzin pszczelich. Często jest to czynność nieodzowna, szczególnie w pasiekach wykorzystujących pożytki późne: wrzosowy, nawłociowy i spadziowy.
 • WĘZA WŁASNEGO WYROBU
  Igor Pawłyk
  Jeśli uznamy, że rodzina pszczela to superorganizm, którego komórkami są pszczoły w różnym wieku, to rolę, jaką u ssaków odgrywa układ kostny, u pszczół pełnią gniazdo i plastry. Jak twierdzi Jürgen Tautz gniazdo jest integralną częścią większej całości i podlega tym samym prawom ewolucji co „składnik pszczeli”. Słowa znanego niemieckiego badacza pszczół przywołałem, aby podkreślić rolę, jaką w superorganizmie rodziny pszczelej spełniają plastry woskowe.

CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA

 • WIRUSY PSZCZOŁY MIODNEJ (5): OGRANICZANIE ROZWOJU ZAKAŻEŃ 
  dr hab. Krystyna Pohorecka prof. PIWet-PIB, dr hab. Zbigniew Lipiński 

           Z punktu widzenia zwalczania zakażeń wirusowych w rodzinach pszczelich, wymierny skutek mogą przynieść działania mające na celu redukcję           możliwości rozprzestrzeniania się wirusów oraz ograniczanie sytuacji sprzyjających przekształcaniu się infekcji utajonych (latentnych) w jawne. Hamowanie rozwoju zakażeń wirusowych w organizmie pszczół poprzez blokadę namnażania się wirusów (leczenie) jest w fazie eksperymentalnej.

PSZCZELARSKIE PRAWODAWSTWO 

 • PRODUKTY PSZCZELE W SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 
  Marzena Furmanek
  Utrzymywanie rodzin pszczelich w celu wprowadzania na rynek pszczół lub pozyskanych od nich produktów to działalność nadzorowana. Jedną z form dostarczania na rynek produktów pszczelich jest sprzedaż bezpośrednia.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • DENDROFLORA POŻYTKOWA (2)
  Sławomir Skórka 
  W czasach monokultur roślin użytkowych oraz postępującej degradacji naturalnych łąk i nieużytków dostęp do różnorodnej bazy pokarmowej może zapewnić pszczołom dendroflora. Oto kolejna lista drzew i krzewów, którym towarzyszą intensywne obloty pszczół.  czytaj więcej
 • KLONY RODZIME
  Marek Pogorzelec
  Klon (Acer L.) to rodzaj obejmujący ok. 150 gatunków drzew i wysokich krzewów, które są owadopylne. Ma wiele podobieństw do lipy, zarówno pod względem zakresu występowania (półkula północna), ekologii (wartościowa domieszka w zbiorowiskach leśnych wielu typów), jak i znaczenia gospodarczego. W Polsce rosną trzy gatunki klonu.

PUNKT WIDZENIA 

 • IZOLATOR CHMARY: SZANSA NA ZDROWE PSZCZOŁY (1)
  Karolina Howis, dr Maciej Howis
  Decyzja o zastosowaniu w pasiece izolatora dr. Petra Chmary była i wyzwaniem, i koniecznością. Stanęliśmy wobec alternatywy: prowadzenie pasieki czy posiadanie kilku rodzin wyłącznie na własne potrzeby. Oto nasze wnioski z czterech lat stosowania izolatora.

PRODUKTY PSZCZELE

 • PRODUKTY PSZCZELE W ŻYWIENIU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I LABORATORYJNYCH
  Maciej S. Bryś 
  Naukowcy wciąż poszukują nowych źródeł żywności funkcjonalnej, o działaniu kompleksowym, służącej poprawie jakości produktów zwierzęcych, a także zdrowia zwierząt gospodarskich. Oto wnioski, do jakich prowadzi wykorzystanie produktów pszczelich w karmieniu zwierząt.

PRODUKTY PSZCZELE - MARKETING

 • A MOŻE MIODOMAT?
  dr Artur Kania
  Czy w automatach z produktami spożywczymi będzie można kupić również miód? Tak, jeśli tylko znajdzie się producent, który zdecyduje się przystosować takie urządzenie do dystrybucji opakowań z pszczelimi produktami.

ULE I SPRZĘT PASIECZNY

 • MOJA DENNICA
  Stanisław Nizioł
  Na przedwiośniu jedną z czynności w pasiece jest czyszczenie dennic, co często oznacza  konieczność rozebrania całego gniazda. Uważam, że wszystkiemu winna jest konstrukcja dennicy, której większość pszczelarzy używa do tej pory. Z tego powodu opracowałem nowy, uniwersalny projekt. czytaj więcej

PRZEGLĄD BADAŃ NAUKOWYCH

 • NOWE ODKRYCIA
  Przygotował: Jakub Jaroński
  Streszczenia czterech artykułów naukowych:
  - Wskaźniki i czynniki wpływające na globalne rozmieszczenie różnorodności pszczół;
  - Dezinformacja w handlu miodem w Internecie: pszczelarze przyczyniają się do rozprzestrzeniania roślin inwazyjnych;
  - Zmodyfikowane bakterie symbiotyczne wspomagają odporność pszczół miodnych i ograniczają patogeny;
  - Pszczoły wschodnie (Apis cerana) wykorzystują odchody zwierząt jako narzędzie do obrony przed szerszeniami azjatyckimi (Vespa soror).

HISTORIA PSZCZELARSTWA

 • CZTERY DEKADY ZMAGAŃ PSZCZELARZY Z DRĘCZEM PSZCZELIM (1) 
  dr Maciej Winiarski 
  Pierwsze ognisko dręcza pszczelego wykryto w Polsce w 1980 r., a już jesienią 1985 r. roztocz opanował pasieki w całym kraju i do tej pory jest największym wrogiem pszczół. Chciałbym podzielić się własnymi doświadczeniami oraz refleksjami na marginesie czterech dekad walki z Varroa destructor.

WSPOMINAMY

 • PROFESOR DR HAB. KAZIMIERA SZKLANOWSKA
  Przygotowała: Bożena Denisow
  Dnia 22 grudnia 2020, w wieku 90 lat, odeszła od nas na zawsze Pani prof. dr hab. Kazimiera Szklanowska, specjalistka w zakresie botaniki pszczelarskiej, długoletni dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej. czytaj więcej

HETMANKI-ZGADYWANKI

 • ZAGADKI
  Przygotowała: Jadwiga Barbara Caban
  Zapraszamy do zabawy. Przedstawiamy zagadki, przygotowane przez pszczelarkę, Jadwigę Barbarę Caban. Pierwszy Czytelnik, który odgadnie wszystkie odpowiedzi i prześle je mailowo na adres: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl otrzyma bezpłatną prenumeratę pisma na dowolny kwartał. Odpowiedzi w numerze 5/2021.

 

Zapraszamy do lektury ….
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ