Miesięcznik Pszczelarstwo

Lipiec 2023

Szanowni Państwo,

jednym z ważnych tematów, który poruszamy w bieżącym numerze naszego miesięcznika jest bezpieczeństwo zdrowotne produktów pszczelich. Co oznacza termin „bezpieczeństwo zdrowotne żywności”. W skrócie pod tym pojęciem rozumie się artykuły spożywcze bądź suplementy diety wolne od substancji i zanieczyszczeń oraz patogenów szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt. W odniesieniu do miodu, pyłku czy propolisu spełnienie tego warunku jest tym istotniejsze, że są one spożywane nie tylko ze względu na właściwości odżywcze, ale w znacznej mierze – lecznicze.  
Z jednej strony, zapewnienie odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności znajduje się w centrum uwagi rządów wielu państw, co przejawia się m.in. publikacją kolejnych aktów prawnych, określających coraz wyższe wymagania w stosunku do dopuszczalnego poziomu obecności różnych szkodliwych substancji, z  drugiej zaś – działania chroniące środowisko naturalne przed postępującą degradacją i zanieczyszczeniem, na całym świecie nie są wciąż wystarczająco skuteczne, co bezpośrednio rzutuje na pogorszenie jakość żywności, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego.

Bezpieczeństwo zdrowotne produktów pszczelich to niestety tylko po części kwestia odpowiedzialności leżącej po stronie – która powinna wyrażać się przede wszystkim stosowaniem zasad dobrej praktyki pszczelarskiej, w szczególności, w zakresie leczenia pszczół czyli wprowadzania do rodzin obcych substancji chemicznych. Natomiast na wiele realnych zagrożeń, wynikających chociażby z zanieczyszczenia środowiska naturalnego pestycydami, czy spowodowanych obecnością toksycznych substancji w nektarze niektórych roślin pożytkowych – pszczelarze już wpływu nie mają. Kontrola jakości i testowanie produktów przed wprowadzeniem ich na rynek także jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia produktów pszczelich. Dotyczy on zarówno producentów jak i konsumentów, dlatego warto uzupełnić wiedzę  z tego  obszaru.

Zapraszamy do lektury… 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

11,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

10,00 zł

W lipcu:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • LIPIEC – POCZĄTEK PRZYGOTOWAŃ DO ZIMOWLI
  dr hab. Krzysztof Olszewski prof. UP w Lublinie
  Pszczela jesień zaczyna się w pełni ludzkiego lata. Pod koniec lipca, w odpowiednich warunkach, o które muszą zadbać pszczelarze, rodziny pszczele rozpoczynają jesienny rozwój.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • ROŚLINNOŚĆ LASÓW W TAŚMIE POKARMOWEJ PSZCZÓŁ
  prof. dr hab. Bożena Denisow, dr Monika Strzałkowska-Abramek
  Znacząca zmiana struktury gatunkowej lasów w Polsce powoduje deficyt pożytków leśnych. Coraz wyraźniej rysuje się konieczność odwrócenia niekorzystnej tendencji i uzupełniania drzewostanu o gatunki miodo- i pyłkodajne. Wymaga to ścisłej współpracy pszczelarzy i leśników. Czytaj więcej…

CHOROBY ● ZATRUCIA ● SZKODNIKI 

 • OZON W PRAKTYCE PSZCZELARSKIEJ
  dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UP we Wrocławiu
  Ozonować czy nie ozonować? Na prośbę Czytelników przedstawiamy szacunki wykonane przez znanego naukowca dotyczące wykorzystania ozonu w pszczelarstwie.

PRODUKTY PSZCZELE

 • MIODY Z OWOCAMI I ZIOŁAMI [4] 
  Arkadiusz Ciołkowski
  Są rośliny, których każda część można być surowcem do produkcji tzw. miodów z dodatkami. Tak jak róża, która należy do ulubionych smaków klientów.  
 • TOKSYCZNE SUBSTANCJE W MIODZIE
  prof. dr hab. Andrzej Posyniak
  Głównym źródłem substancji toksycznych w miodzie są nielegalnie stosowane w pasiekach antybiotyki i inne zabronione substancje przeciwbakteryjne. Nie mniej groźne są też substancje zanieczyszczające środowisko. Eliminowaniu i ograniczaniu ryzyka narażenia konsumentów służą regulacje prawne oraz badania kontrolne umożliwiające dokonanie oceny zagrożeń wynikających z obecności tych substancji w miodzie.  
 • ALKALOIDY PIROLIZYDNOWE W SUROWCACH ROŚLINNYCH I PRODUKTACH PSZCZELICH – AKTUALNY STAN WIEDZY
  dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO
  Wśród podstawowych źródeł toksycznych alkaloidów pirolizydynowych znajdują się rośliny miododajne. Które z nich są najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka i zwierząt? Jaki jest ich związek z produktami pszczelimi?

ROZMOWA MIESIĄCA 

 • PSZCZELARZE HOBBYŚCI POWINNI KORZYSTAĆ PRZEDE WSZYSTKIM Z NASZYCH ZASOBÓW HODOWLANYCH
   
  – mówi dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. instytutu, kierownik Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach w rozmowie z Jakubem Jarońskim na temat hodowli pszczół w Polsce [2].

LUDZIE •  MIEJSCA •  WYDARZENIA

 • OD PASIEKI DO PASIEKI 
  Sławomir Podgajny  
  Przedstawiamy krótką relację z siódmej edycji rajdu rowerowego pszczelarzy i ich sympatyków, który odbywa się w maju, miesiącu pierwszych zbiorów miodów. Czytaj więcej

   

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ