Miesięcznik Pszczelarstwo

Maj 2023

Szanowni Państwo,

chociaż maj w odczuciu wielu osób jest najpiękniejszym miesiącem w roku, to dla pszczelarzy stanowi okres wyjątkowo pracowity. Intensywny rozwój rodzin z jednej strony cieszy i stwarza perspektywy na dobre zbiory miodu, ale z drugiej - rodzi obawy pojawienia się rójek. Metod zapobiegania temu zjawisku jest wiele, niektóre z nich, sprawdzone w krajowych pasiekach, przypominamy w dziale poświęconym gospodarce pasiecznej. Swoje pierwsze doświadczenia z metodą George'a Demareego przedstawia Państwu pszczelarz prowadzący pasiekę w południowej Słowacji, w nieco różniących się od naszych warunkach przyrodniczo-klimatycznych.  

Zbliżający się okres miodobrań nieodłącznie wiąże się ze sprzedażą świeżo pozyskanych produktów. Warto zatem pamiętać o zasadach wprowadzania ich na rynek. Jakie błędy popełniamy najczęściej? Wskazują na nie wyniki kontroli IJHARS. Ale nie zawsze wina leży po stronie pszczelarza. Problematyczne okazuje się brzmienie niektórych przepisów dotyczących jakości handlowej i znakowania produktów pszczelich, stąd te zagadnienia stały się przedmiotem działań podjętych przez Zespół ds. Pszczelarstwa przy MRIRW.

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Mimo że pszczelarze i pszczoły mają o tej porze roku niezbyt dużo czasu na świętowanie, to ustanowienie tego dnia sprzyja upowszechnianiu wiedzy o znaczeniu pszczół dla środowiska naturalnego i gospodarki, a także promowaniu postaw ekologicznych. 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

11,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

10,00 zł

W maju:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • MAJ: CZAS WYTĘŻONEJ PRACY
  dr hab. Krzysztof Olszewski prof. UP w Lublinie
  Piąty miesiąc roku oznacza spiętrzenie prac pasiecznych. To okres, kiedy obsługa pasieki wymaga wzmożonych wysiłków, kluczowych zarówno dla bieżącego sezonu, jak i przyszłego, zwłaszcza w pasiekach wędrownych wykorzystujących także pożytki późne. 

 • MOJE DOŚWIADCZENIA Z METODĄ GEORGE'A DEMAREEGO
  Tibor Vargapál
  Metod zapobiegania nastrojowi rojowemu jest wiele. Słowacki pszczelarz dzieli się z nami doświadczeniami z praktykowania sposobu amerykańskiego pszczelarza, George’a Demareego.

CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA 

 • STRATY RODZIN PSZCZELICH W POLSCE PO ZIMIE 2021/2022 
  lek. wet. Ewa Mazur, dr Anna Gajda
  Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW co roku monitoruje poziom strat w polskich pasiekach. Badanie jest wykonywanie we współpracy z organizacją naukową COLOSS. Przedstawiamy wyniki badania 2021/2022. Zapraszamy do wypełnienia ankiety po zimie 2022/2023: https://pszczola.sggw.edu.pl.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UPRAWY WYBRANYCH ROŚLIN MIODODAJNYCH NA MAŁYCH I ŚREDNICH AREAŁACH
  dr Jerzy Kuck
  Przedstawiamy autorski wybór roślin miododajnych. Naukowiec i pszczelarz praktyk dzieli się także praktycznymi sposobami ich uprawy. Hodowanie roślin przyjaznych pszczołom pozwala zwiększyć produkcję miodu co najmniej o połowę.

 • REMEDIUM NA NIEDOŻYWIENIE PSZCZÓŁ
  prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska
  Dostępność do różnorodnych kwiatów to podstawowy warunek prawidłowego rozwoju pszczół, ale też bogactwa ich gatunków. Czym się kierować, uzupełniając deficyt kwitnących roślin?

PRODUKTY PSZCZELE

 • O HANDLOWEJ JAKOŚCI MIODU – WYNIKI KONTROLI IJHARS
  dr hab. Krystyna Pohorecka
  U progu tegorocznego zbioru miodu towarowego i jego sprzedaży warto poznać lub przypomnieć sobie  zasady obowiązujące przy wprowadzaniu produktu na rynek.

LUDZIE •  MIEJSCA •  WYDARZENIA

 • PROBLEMATYKA JAKOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH W PRACACH ZESPOŁU DS. PSZCZELARSTWA
  dr hab. Krystyna Pohorecka 
  Zespół ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany w maju ubiegłego roku. Ideą przyświecającą jego utworzeniu było umożliwienie udziału przedstawicieli wszystkich działających w kraju organizacji pszczelarskich w identyfikowaniu problemów i wspólnym wypracowywaniu optymalnych rozwiązywań systemowych.
   

WSPOMINAMY

 • PROFESOR JERZY WOYKE: INSPIRUJĄCY PASJONAT I AUTORYTET NAUKOWY 
  dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW
  Sylwetka prof. dr. hab. Jerzego Woykego widziana oczami kierownika i zespołu Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa SGGW w Warszawie. Czytaj więcej…

POLEMIKA

 • CZEGO DOTYCZYŁ MÓJ WYKŁAD PODCZAS VIII SYMPOZJUM PSZCZELARSKIEGO W PSZCZELEJ WOL
  dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. UP w Lublinie
  “W marcowym numerze miesięcznika „Pszczelarstwo” zamieszczono sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Relacja Autora w odniesieniu do mojego wykładu jest ona niezwykle oszczędna…”. Czytaj więcej…

KALENDARZ BIODYNAMICZNY

Piotr Spędzia

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ