Miesięcznik Pszczelarstwo

Sierpień 2022

Szanowni Czytelnicy,

wchodzimy w okres, w którym nasze pszczoły powinniśmy otoczyć szczególną troską, stąd ta właśnie tematyka zdominowała numer pisma, który oddajemy w Państwa ręce. I chociaż indywidualne potrzeby każdej rodziny ujawni pierwszy przegląd, tzw. jesienny, to w skali całej pasieki najważniejsze jest stworzenie warunków do wychowania zdrowego i silnego pokolenia pszczół zimowych. 

W sierpniu kluczową rolę odgrywa dostatek pokarmu węglowodanowego i białkowego, dlatego znaczna część naszej aktywności koncentruje się na podkarmianiu i dokarmianiu rodzin. To wymaga od pszczelarza niemałego wysiłku – warto zatem szukać nowych rozwiązań technologicznych, jedno z nich przedstawiamy. Oprócz zapewnienia pszczołom pokarmu odpowiedniej jakości, w ilości wystarczającej na pokrycie ich potrzeb, istotnym aspektem żywienia pszczół jest zdolność wykorzystania pokarmu przez pszczeli organizm. Czy byłoby to możliwe bez udziału bakterii zasiedlających przewód pokarmowy pszczół? Wiedza o rodzaju mikroflory i jej roli w utrzymaniu prawidłowej kondycji pszczół pozwala choćby na to, by w sytuacjach wymagających suplementacji diety probiotykami, spośród wielu dostępnych na rynku preparatów, wybrać te o najbardziej odpowiednim składzie. 

Nie zapominajmy też o monitorowaniu chorób pszczół – znajomość zagrożeń i odpowiednio wczesna reakcja uchronią nas przed zaprzepaszczeniem wysiłku włożonego w przygotowanie rodzin do zimowania.

Krystyna Pohorecka

 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

10,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

9,00 zł

W sierpniu:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • PORADY Z PSZCZELEJ WOLI:  SIERPIEŃ
  Tomasz Kędziora
  Najważniejszy miesiąc w roku. To od rozwoju rodzin w tym okresie będzie zależała ich siła i struktura w nadchodzącej zimowli.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • OSTY I OSTROŻNIE
  Marek Pogorzelec
  Wspólną cechą obu gatunków są cierniste liście oraz koszyczki kwiatowe złożone wyłącznie z kwiatów rurkowych. W okresie bezpożytkowym kwiaty ostów i ostrożni mogą być dla pszczół cennym źródłem nektaru i pyłku.

ULE I SPRZĘT PASIECZNY

 • UŁATWIAMY SOBIE DOKARMIANIE ZIMOWE
  dr Cezary Fliszkiewicz, dr hab. Monika Fliszkiewicz
  Zimowe dokarmianie rodzin pszczelich należy do najważniejszych zadań pszczelarza, gdyż przygotowuje rodziny do kolejnego sezonu. Praca ta, szczególnie w większych pasiekach, wymaga sporo wysiłku. Przedstawiamy sposób, który znacznie ją ułatwi. 

CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA

 • CO DAJE PSZCZELARZOWI MONITORING CHORÓB PSZCZÓŁ?
  dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr
  Kontrola statusu epizootycznego pasieki jest podstawą prawidłowego zwalczania chorób pszczół. Niestety wciąż praktykuje ją niewielu pszczelarzy. Jak przekonać do niej nieprzekonanych? 

BIOLOGIA PSZCZÓŁ

 • MIKROBIOTA PRZEWODU POKARMOWEGO PSZCZÓŁ MIODNYCH: ZNACZENIE I FUNKCJE
  dr hab. Adriana Nowak, prof. PŁ
  Mikrobiota przewodu pokarmowego pszczoły miodnej ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rodzin pszczelich. Poznanie jej jest pierwszym krokiem do prawidłowej suplementacji diety pszczół w warunkach tego wymagających.

PUNKT WIDZENIA

 • IZOLATOR CHMARY: SPOJRZENIE Z TRZECIEJ STRONY
  Bartłomiej Maleta
  Stosować czy nie stosować? Przedstawiamy głos polemiczny w stosunku do opinii na temat izolatora Chmary, zamieszczonych w lutowym i marcowym numerze „Pszczelarstwa”. 
 • PODGRZEWANIE RODZIN PSZCZELICH (3)
  GRZAŁKI SAMOREGULUJĄCE

  Stefan Jerzy Siudalski
  Jednym z przykładów praktyki pszczelarskiej znacznie odbiegającej od naturalnego trybu życia pszczół jest podgrzewanie uli. Podstawowym argumentem wysuwanym przez zwolenników tego typu ingerencji jest lepsza kondycja rodzin w okresie zimowania i na przedwiośniu.

PRZEGLĄD BADAŃ

 • SPRAWOZDANIE Z 59. NAUKOWEJ KONFERENCJI PSZCZELARSKIEJ (3)
  dr Piotr Skubida, lek. wet. Marta Skubida
  Dwudniowa 59 Naukowa Konferencja Pszczelarska, podobnie jak poprzednia odbyła się w  dniach 8–9 marca, w trybie on-line. Od kilku lat problematyka związana z gospodarką pasieczną oraz produktami pszczelimi, ustępuje miejsca innym zagadnieniom pszczelarstwa, co ma także odzwierciedlenie w liczbie konferencyjnych wystąpień. Nie inaczej było i w tym roku.
 • NOWE ODKRYCIA
  Jakub Jaroński
  Varroa ewoluuje w populacji pszczół nieleczonych.
  Droga ewolucji Varroa pozostaje mało zbadana. Z tego powodu szwajcarscy naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej populacji dręcza pszczelego w koegzystencji z pszczołami nieleczonymi.
  Spadek skuteczności akarycydów.
  Intensywne stosowanie akarycydów – pyretroidów i kumafosu – przez wiele lat spowodowało, potwierdzoną badaniami, ewolucję oporności Varroa na te substancje, skutkującą ich mniejszą skutecznością przeciwwarrozową. Hiszpańscy naukowcy postanowili przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę badania oporności Varroa destructor na akarycydy w najważniejszym regionie pszczelarskim Hiszpanii: wspólnocie autonomicznej Walencji. Czytaj więcej…

LUDZIE •  MIEJSCA •  WYDARZENIA

 • 29. BIESIADA U BARTNIKA
  Gabriela Wilczyńska
  Przestrzeganie zasad dobrej praktyki pszczelarskiej to nie tylko dobrze brzmiąca fraza. To podstawowy warunek utrzymania pszczół w dobrej kondycji. Takie zalecenie wybrzmiewało w wystąpieniach wszystkich prelegentów podczas tegorocznej konferencji w Sądeckim Bartniku. 29 edycja pszczelarskiego święta odbyła się w Stróżach k. Grybowa tradycyjnie: w pierwszy weekend lipca. Czytaj więcej… 
   

HISTORIA PSZCZELARSTWA

 • PSZCZELARSTWO W SZTUCE MEDALIERSKIEJ: PSZCZELARZE W HABITACH
  dr inż. Hieronim Czerwieniec
  Osobny rozdział w historii pszczelarstwa należy do zakonów i klasztorów. Mnisi od wieków zajmowali się nie tylko chowem pszczół i produkcją miodów (w tym pitnych), ale także wosku. Symbolika związana z pasieką jest wpisana w tradycję zakonów. Czytaj więcej…  

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ