Miesięcznik Pszczelarstwo

Sierpień 2023

Szanowni Czytelnicy,

prace, które w tym miesiącu należy wykonać w pasiece, zależą przede wszystkim od sposobu prowadzenia rodzin pszczelich. Według autora cyklu o gospodarce pasiecznej, chcąc z korzyścią dla siebie utrzymywać pszczoły, mamy do wyboru dwa modele. Gdy pożytki towarowe kończą się w lipcu, konieczne jest wczesne przygotowanie rodzin do zimowli, a dla pasiek korzystających z pożytków późnych najbardziej wskazana jest gospodarka rotacyjna. W obydwu przypadkach nadrzędną sprawą pozostaje zapewnienie pszczołom odpowiednich zapasów pokarmu w sierpniu. Stąd w tym numerze tak wiele miejsca poświęcamy rodzajom syropów, ich wadom i zaletom, sposobom podawania, ale także właściwościom fizykochemicznym zapasów, utworzonych na bazie syropów, przez pszczoły.

Czy jednak w chowie pszczół rzeczywiście jedynym wyjściem jest ciągła optymalizacja produkcji pasiecznej? Czy podążanie tą drogą jest dla rodzin korzystne? Popatrzmy na pszczelarzenie przez pryzmat zdrowia populacyjnego pszczół miodnych…

Zapraszam do lektury…

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

11,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

10,00 zł

W sierpniu:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • SIERPIEŃ – DBAMY O PRZEBIEG ROZWOJU JESIENNEGO
  dr hab. Krzysztof Olszewski prof. UP w Lublinie
  Przed nami miesiąc kluczowy dla przyszłego sezonu. To od prawidłowego przebiegu rozwoju jesiennego zależy siła rodzin wchodzących z zimowlę, a także jej przebieg.

ŻYWIENIE PSZCZÓŁ 

 • PRZYDATNOŚĆ SYROPÓW SKROBIOWYCH W DOKARMIANIU ZIMOWYM [1]
  dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO-PIB
  Przedstawiamy wyniki badań dotyczące wartości syropów stosowanych w dokarmianiu pszczół podczas przygotowania ich do zimowli.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • NIECIERPEK
  dr Zofia Kaczmarek 
  Na rozmnażanie lub uprawę niecierpka trzeba mieć pozwolenie, bo w naszym kraju jest uważany za gatunek mocno inwazyjny, zagrażający rodzimej przyrodzie, który potrafi zdominować każde roślinne środowisko. Pszczelarze mogą jednak korzystać z dobrodziejstw niecierpka rosnącego dziko. Czytaj dalej…

PUNKT WIDZENIA

 • NAJWIĘKSZE BŁĘDY GOSPODARKI PASIECZNEJ W KONTEKŚCIE POPULACYJNEGO ZDROWIA PSZCZÓŁ [1]
  Bartłomiej Maleta
  Za postępujący spadek kondycji pszczół miodnych w dużej części odpowiadają pszczelarze, a przede wszystkim ich stałe interwencje wstrzymujące naturalne procesy koadaptacji różnych organizmów. Większość błędów można byłoby łatwo wyeliminować, przyjmując za priorytet zdrowie populacyjne pszczół.

MATERIAŁ INFORMACYJNY MRiRW

 • POMOC DLA PSZCZELARZY W SEZONIE 2023 
  Trwa realizacja pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim objętych Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.

PRAWODAWSTWO PSZCZELARSKIE

 • CO W PRAWIE PISZCZY… [1]
  lek. wet. Janusz Sudoł
  Rozpoczynamy cykl artykułów, który ma ułatwić wskazanie i przybliżenie regulacji prawnych obowiązujących osoby zajmujące się chowem pszczół. Czytaj dalej…

ROZMOWA MIESIĄCA

 • JESTEM OSTATNIM BARTNIKIEM PUSZCZY PARCZEWSKIEJ
  – mówi Mirosław Kasperczuk w rozmowie z uczennicami I Społecznego Liceum „Bednarska” w Warszawie

PRZEGLĄD BADAŃ NAUKOWYCH

 • AKTUALNY STAN WIEDZY NA TEMAT WYKORZYSTYWANIA POŻYTECZNYCH BAKTERII JAKO BIOKONTROLI ZGNILCA AMERYKAŃSKIEGO PSZCZÓŁ MIODNYCH (APIS MELLIFERA)
  dr hab. Krystyna Pohorecka
  Sposobom leczenia AFB poświęcono liczne badania. Za najbardziej obiecujące w zwalczaniu zgnilca uznano bakterie probiotyczne, których rezerwuarem jest przewód pokarmowy pszczół miodnych.

HISTORIA PSZCZELARSTWA

 • O WARROZIE ORAZ AMITRAZIE… Z PERSPEKTYWY PONAD CZTERDZIESTU LAT PRACY DLA DOBRA PSZCZELARSTWA
  prof. dr hab. Zbigniew Lipiński
  Krótka historia badań prowadzonych przez autora nad zastosowaniem amitrazu do zwalczania inwazji Varroa.

LUDZIE ● MIEJSCA ● WYDARZENIA

 • 30 LAT MINĘŁO…
  Gabriela Wilczyńska
  Biesiada u Bartnika to już instytucja. Marka sama w sobie. Przez 30 lat zdążyła wrosnąć w pejzaż Sądecczyzny. I stała się kolejnym flagowym produktem Sądeckiego Bartnika.
 • „CHRONIĄC PSZCZOŁY CHRONIMY WŁASNE ZDROWIE”
  dr hab. Krystyna Pohorecka
  Tak brzmi motto konferencji pszczelarskich, które na stałe wpisały się w program Biesiady u Bartnika. Od wielu lat pierwszy dzień tego święta poświęcony jest popularyzacji wiedzy pszczelarskiej. Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy mogli wysłuchać aż 13 wykładów.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ