Prenumerata

Papierowa

Kwartalna (papier)

47.00

  • Okres trwania: 3 mies.

Półroczna (papier)

92.00

  • Okres trwania: 6 mies.

Roczna (papier)

182.00

  • Okres trwania: 12 mies.

e-Prenumerata

Kwartalna (cyfrowa)

30.00

  • Okres trwania: 3 mies.

Półroczna (cyfrowa)

58.00

  • Okres trwania: 6 mies.

Roczna (cyfrowa)

114.00

  • Okres trwania: 12 mies.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ