Prenumerata

Papierowa

Kwartalna 2024 (papier)

56.00

  • Okres trwania: 3 mies.

Półroczna 2024 (papier)

112.00

  • Okres trwania: 6 mies.

Roczna 2024 (papier)

224.00

  • Okres trwania: 12 mies.

e-Prenumerata

Kwartalna (cyfrowa)

30.00

  • Okres trwania: 3 mies.

Półroczna (cyfrowa)

60.00

  • Okres trwania: 6 mies.

Roczna (cyfrowa)

120.00

  • Okres trwania: 12 mies.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ