Languages

PZN

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Curyło, J.  [Clear All Filters]
Journal Article
Curyło J.  1957.  Ekstrakcyjna metoda przerobu ciemnych gatunków suszu na wosk pszczeli, przydatny do wyrobu węzy. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. 1:24-38.X (7.25 MB)