O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Alfons Smolnik

Przyrząd ułatwiający drutowanie ramek

Przygotowanie ramek do ponownego wykorzystania jest pracochłonne. Trzeba bowiem wytypować ramki, z których wycięte zostaną plastry ciemne oraz uszkodzone przez motylice, z zapleśniałą pierzgą czy z zabudową trutową. Wycięcie woszczyny ułatwia podgrzanie. Można ja wystawić na słońce lub ogrzać strumieniem ciepłego powietrza, np. z suszarki do włosów. Po wycięciu plastrów należy usunąć resztki wosku i okitowania, a następnie oczyścić mechanicznie beleczki ramek. Robię to krótkim, ostrym nożem. Ramki poplamione kałem wymagają wygrzania w temperaturze 65°C przez 20 minut lub przemycia w roztworze sody kaustycznej i opłukania wodą. Otwory pod nawlekany drut należy poprawić, podnieść gwoździki i usunąć resztki drutów. Zwichrowane i uszkodzone ramki najlepiej wycofać. Nawlekanie drutu jest zabiegiem uciążliwym, zwłaszcza przy tworzeniu się pętli.

Na rysunku i fotografii widoczny jest przyrząd ułatwiający drutowanie ramek, zwłaszcza do uli Dadanta. Prace przy tym przyrządzie mogę wykonywać na siedząco. Urządzenie to jest u mnie w stałym użyciu już od kilku lat.

Fot. 1. Aktualna wersja przyrządu z ramką z nawleczonym już drutem, u góry - szpulka z drutemPoczątkowo urządzenie do drutowania ramek stanowiła płyta wiórowa z wkręconymi śrubami /2-5/, później płytę tę ustawiłem pod kątem 60°. Ostatnio przyrząd udoskonaliłem. Wyciąłem okienko w płycie wiórowej. Dzięki niemu widoczne widoczne są otworki ramki. Teraz przyrząd ustawiony jest w pozycji pionowej z możliwością obracania się, co widoczne jest na rysunku (elementy 7-12). Dodatkowym usprawnieniem jest zamontowanie rolki z drutem u góry ramki z prawej strony. Ramkę podtrzymuje podpórka /6/.

 

Warunkiem sprawnego wykorzystania przyrządu jest stały rozstaw otworków w beleczkach ramki. Do tego celu służy mi prosta listwa stalowa o szerokości 25 mm i grubości 4-6mm z wytrasowaną osią i dokładną podziałką rozstawienia otworów, których średnica powinna wynosić 2,5 mm. Przed montażem nowych ramek wiercę w listewkach otworki. Używam do tego celu wiertarki stołowej. Wprowadzenie drutu do otworków w ramkach ułatwia przytępiona duża igła i otwór na nią w płycie /12/.

Przedstawiony przyrząd umożliwia drutownie ramek na siedząco, usprawnia pracę i skraca czas jej wykonywania, zapobiega pętelkowaniu się drutu, umożliwia prostowanie i czyszczenie drutu.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.