O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Krystyna Wyzner

Pszczelarska firma laureatem konkursu AgroLiga 2010

Redakcja „Pszczelarstwa" otrzymała informację o przyznaniu tytułu Krajowego Wicemistrza AgroLiga 2010 w kategorii Firmy Centrum Pszczelarskiemu Łukasiewicz Krzysztof z Kostrzyna nad Odrą w woj. lubuskim. Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu AgroLiga 2010 miało miejsce 17 maja bieżącego roku w Belwederze w Warszawie. Imienne listy gratulacyjne finaliści otrzymali z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Puchary i dyplomy konkursowe wręczali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski wręcza Krzysztofowi Łukasiewiczowi imienny list gratulacyjny (fot. stowarzyszenie AgroBiznesKlub)Konkurs AgroLiga umożliwia wyłonienie najlepszych spośród bardzo dobrych rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub z rodziną (kategoria Rolnicy) oraz firmy działające na danym terenie prowadzące przetwórstwo rolno-spożywcze, handel środkami produkcji dla rolnictwa, produkcję maszyn, pasz itp. oraz świadczące usługi rolne i wiejskie (kategoria Firmy). Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu wojewódzkiego i krajowego konkursu AgroLiga oraz wypełnić kartę zgłoszeniową w kategorii Rolnik lub Firma. Konkurs wojewódzki jest etapem do konkursu krajowego.

Organizatorami pierwszego etapu konkursu AgroLiga są wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego i tam, zgodnie z regulaminem konkursu należy kierować zgłoszenia kandydatów w kategorii Rolnicy i w kategorii Firmy z terenu danego województwa. Drugi etap konkursu przejmuje Stowarzyszenie AgroBiznesKlub w Warszawie.

Konkurs AgroLiga zaczyna się w jednym roku, a finał konkursu jest w roku następnym.

Firmie Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz Krzysztof gratulujemy przyznania tytułu Krajowego Wicemistrza AgroLiga 2010 w kategorii Firma

– redakcja „Pszczelarstwa"

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.