O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Zbigniew Hnatiuk

Medal dla nestora pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej

Medal wręcza długoletni prezes zarządu Koła PZP – Mieczysław Bugaj w towarzystwie wiceprezesa zarządu Koła – Zbigniewa Hnatiuka i sekretarza zarządu Koła Moniki Cebuli. W tle córka odznaczonego – Jolanta Szymczak.Nestor pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej – pan Stanisław Odorczyk odznaczony został medalem 65-lecia Polskiego Związku Pszczelarzy Dolnego Śląska. Odznaczenie – wysoko cenione w środowisku pszczelarskim – przyznano na wniosek Zarządu Terenowego Koła PZP w Kłodzku, a wręczono sędziwemu panu Stanisławowi w domu w Gorzuchowie. Tam bowiem osiadł po wojnie i latach wędrówek ze swoimi pszczołami.

W Gorzuchowie pan Stanisław tworzył z Weroniką Kumko podwaliny pierwszych struktur Związku Pszczelarzy, którego był przez wiele lat aktywnym działaczem, prowadząc jednocześnie swoją pasiekę.

Wspomnień Stanisława Odorczyka słuchają: Zbigniew Hnatiuk i Monika Cebula.Pan Stanisław Odorczyk tak wspomina minione i obecne dni pszczelarzenia: Zacząłem od 3 uli, które zresztą sam wystrugałem z odpadowych deszczułek. W latach powojennych w tym zniszczonym kraju bardzo trudno było o niezbędny w pasiece sprzęt do hodowli pszczół. Później już było lżej kupić cokolwiek, ale i tak daleko było do dostatku w zaopatrzenie pasieki jak teraz. Ale i tak poszczęściło mi się w życiu. Mam córkę Jolę, której mąż Edward Szymczak, a także i ich syn Sebastian, połknęli pszczelego bakcyla. Wszyscy, bo i Jola również, pracujemy w pasiece. A jest, przy czym chodzić, bo w pasiece z 3 uli w latach 50. ubiegłego wieku „urosło" nam do blisko 180. To piękna pasja, interesujące zajęcie bycia tak blisko przyrody, dzięki czemu dożyłem w zdrowiu już ponad 91 lat, czego życzę każdemu, kto chce żyć szczęśliwie w zgodzie z naturą.

Medal wręcza długoletni prezes zarządu Koła PZP – Mieczysław Bugaj w towarzystwie wiceprezesa zarządu Koła – Zbigniewa Hnatiuka i sekretarza zarządu Koła Moniki Cebuli. W tle córka odznaczonego – Jolanta Szymczak

Wspomnień Stanisława Odorczyka słuchają: Zbigniew Hnatiuk i Monika Cebula.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.