O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Błąd
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but art_2012_08 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Jedyna taka szkoła w galaktyce

{gallery width=220 height=220}art_2012_08{/gallery}

Pszczela Wola to niezwykła miejscowość bijąca czarem pszczelego piękna. Zespół pałacowo-parkowy, zabytkowe ule i jedyne w Polsce, w Europie, na świecie, a niektórzy nawet twierdzą że i w Galaktyce Technikum Pszczelarskie. Podczas czteroletniego cyklu nauki uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, m.in. z chowu i hodowli pszczół, gospodarki pasiecznej, pożytków pszczelich, przedmiotów ekonomicznych oraz odbywają zajęcia praktyczne.

Pod okiem wykształconych w tym fachu nauczycieli uczniowie czerpią wiedzę, dzięki której w przyszłości będą efektywnie prowadzić własne pasieki oraz w czasie praktyk zaskakiwać umiejętnościami niejednego, doświadczonego pszczelarza w Polsce, Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Szkocji i we Włoszech.

Przyjrzyjmy się z bliska, jak wyglądają zajęcia z wychowu matek pszczelich – czyli łączenie teorii z praktyką. Zaczynamy już zimą. Podczas zajęć praktycznych uczniowie czyszczą i dezynfekują uliki weselne, przygotowują ramki hodowlane, wykonują miseczki woskowe i ramki pracy, wykorzystujemy także sztuczne systemy. Wychów matek w Naszej Szkole zaczynamy z początkiem maja. Trwa on do końca lipca. Do wychowu zaangażowanych jest około 40-60 rodzin pszczelich. W szkolnej pasiece hodujemy bardzo dobre matki linii rasy kraińskiej oraz kaukaskiej. Wychów prowadzony jest metodą przekładania 12-godzinnych larw. Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie wybierają z rodzin zarodowych plastry z larwami w odpowiednim wieku. Następnie przenoszą je do pracowni, gdzie przekładają larwy do woskowych miseczek i poddają do rodzin przyjmujących. Na drugi dzień dokonujemy komasacji i pozostawiamy je aż do zasklepienia. Po 5 dniach od przełożenia wyjmujemy ramki z zasklepionymi matecznikami, aby delikatnie przełożyć mateczniki prosto do inkubatora, w którym pozostają już do dnia narodzin. Potem nie pozostaje nic innego, jak oznakować i poddać do ulików weselnych lub przygotować do wysyłki.

Z doświadczenia wiem, że nasze matki są bardzo łagodne, nierojliwe, a co najważniejsze – miodne. Osobiście z nabytych w Pszczelej Woli matek jestem niezmiernie zadowolony.

Chciałbym zachęcić młodych ludzi, których pasją są kochane pszczółki, aby zapisywali się do Naszego Technikum. Jako starsi koledzy czekamy na Was i obiecujemy, że w Pszczelej Woli będziecie czuli się jak w domu. Rodzice, zachęcajcie swoje pociechy do nauki w naszej, wyjątkowej szkole, bo to najlepsze, co może wydarzyć się w ich życiu.

Z pszczelarskimi pozdrowieniami
Michał Borzemski
oraz koleżanki i koledzy z IV TP

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.