O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Wspomnienie o śp. Eugeniuszu Buczyńskim

W dniu 7 marca bieżącego roku zmarł Eugeniusz Buczyński z Wierzonki koło Swarzędza.

Kolega Eugeniusz był wspaniałym człowiekiem działającym na wielu płaszczyznach życia. Znaliśmy go głównie jako dobrego pszczelarza, który oprócz klasycznych zajęć pasiecznych poświęcał się dodatkowo kolekcjonerstwu pszczelarskiej literatury. Jako członkowie Klubu Kolekcjonerów Pszczelarskich zawsze byliśmy pełni podziwu dla jego wytrwałości i chęci uporządkowania tego wszystkiego, co udało się odszukać i ocalić z dawnych lat, odkąd literatura o pszczołach się pojawiła. Efektem tego było wydanie w 1987 roku Bibliografii Polskiego Piśmiennictwa Pszczelarskiego, której był współautorem. Ostatnia tego typu publikacja miała miejsce w 1930 roku.

Eugeniusz BuczyńskiNasze wydanie wykonaliśmy sposobem gospodarczym – na powielaczu w Poligrafii w Kamiennej. Był to szczegółowy i pełny spis tego, co w dziedzinie pszczelarstwa było możliwe do skatalogowania. W 2000 roku kolega Eugeniusz opublikował Bibliografię samodzielnie, na znacznie lepszym papierze i w ładnej szacie graficznej.

Poza kolekcjonerstwem literatury kolega Eugeniusz z pasją prowadził szkółkę lip. Z wielką radością umożliwiał pszczelarzom zakup sadzonek. Interesował się dalszymi losami kupionych u niego drzewek. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli podam, że za jego sprawą rozprowadzonych zostało wśród pszczelarzy kilkadziesiąt tysięcy lip różnych gatunków, które rosną w wielu częściach Polski, ku zadowoleniu korzystających z nich pszczół.

Dla wielu pokoleń ludzi z miejsca zamieszkania naszego Kolegi pozostaje On w pamięci jako wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Wśród pracowników i uczniów cieszył się ogromnym autorytetem.

Myślę, że o koledze Eugeniuszu można jeszcze wiele dobrego napisać. Nic jednak nie jest w stanie złagodzić poczucia żalu po odejściu tak zacnej osoby.

Zmarł w wieku 84 lat. Na długo pozostanie w naszej pamięci.

Czesław Jung, Rafał Śpiewak oraz członkowie Klubu Kolekcjonerów Pszczelarskich

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.