O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Rafał Śpiewak
– prezes Ogólnopolskiego Klubu Kolekcjonerów Pszczelarstwa

Wspomnienie

Piotr LangeW kwietniu bieżącego roku w wieku 78 lat zmarł zasłużony pszczelarz Piotr Lange. Pochodził z rodziny o tradycjach pszczelarskich. Dziadek – Jan Lange prowadził jedną z pierwszych, niewielkich pasiek na terenie Wołomina. W 1956 roku pasiekę przejął Piotr Lange.

Piotr Lange ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozpoczął pracę w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych. Następnie po przekształceniach, w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, zajmował się sprawami związanymi z organizacją produkcji pasiecznej i obrotem produktami pasiecznymi. Współpracował z Biurem Zaopatrzenia Ogrodniczego w zakresie zaopatrzenia pszczelarzy w sprzęt pasieczny.

Od 1957 roku był zaangażowany w pracę Związku Pszczelarskiego, na szczeblu Koła Pszczelarzy, Powiatowego Koła Pszczelarzy oraz Wojewódzkiego Związku. Z ramienia CSOiP był członkiem Zespołu ds. normalizacji sprzętu pasiecznego i produktów pasiecznych działającym przy ówczesnym Ministerstwie Rolnictwa. Przez wiele lat był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pszczelarstwo", reprezentując w nim pion spółdzielczości pszczelarskiej. Podczas organizowanego w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego „APIMONDIA" pełnił funkcje komisarza wystawy pszczelarskiej organizowanej przez spółdzielczość pszczelarską.

Za zasługi w pracy w CSOiP został odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", odznaką „Zasłużony Działacz Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Piotr Lange był współorganizatorem Koła Pszczelarzy w Wołominie, a także Powiatowego Związku Pszczelarzy w Wołominie. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia działał w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Warszawie. Brał udział w licznych kursach pszczelarskich i szkoleniach zawodowych organizowanych zarówno przez ogniska Związku Pszczelarskiego, jak i inne organizacje. Był również członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. tytułów kwalifikacyjnych z zakresu pszczelarstwa, działającej przy Urzędzie Wojewody w Warszawie.

Za pracę w Związku został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZP, a w roku 2006 – Medalem Dzierżona.

Rafał Śpiewak
– prezes Ogólnopolskiego Klubu Kolekcjonerów Pszczelarstwa

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.