APEL W SPRAWIE LEPSZEGO JUTRA

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że podstawą zdrowia i dobrej kondycji każdego organizmu żywego jest spożywanie wartościowego i różnorodnego pokarmu. Zasada ta dotyczy również pszczół. Pszczelarze powinni być zainteresowani dbałością o bazę pokarmową pszczół w okolicy pasiek. Pracy tej nikt za pszczelarzy nie wykona. Nie oglądając się na innych, którzy mogliby to uczynić, podejmijmy w 2019 roku zobowiązanie wzbogacenia pożytków dla pszczół. Zasiejmy więc rośliny miododajne, posadźmy krzewy i drzewa, pamiętając, że na terenach, które nie są w naszej dyspozycji, należy uzyskać pozwolenie od władz terenu czy właścicieli działek. Do dzieła!

Myślmy przede wszystkim o zapewnieniu potrzeb pszczół, a nie jedynie o zysku z ula. Bez takiego podejścia do pszczelarstwa, nie wydobędziemy się z problemów zdrowotnych naszych podopiecznych. W pracy tej potrzebna jest wiedza, po którą należy sięgać, czytając „Pszczelarstwo". Zadbajmy więc, aby również nasi sąsiedzi, koledzy-pszczelarze mieli do wydawnictwa dostęp. Jak to zrobić? Po prostu – zaprenumerować! Zachęćmy Ich do tego. Bazowanie jedynie na wiedzy z Internetu czy przekazów od niedoświadczonych pszczelarzy nie jest dobrym kierunkiem.

Podsumowując, w 2019 roku sadzimy przynajmniej jedno drzewo, jeden krzew i zasiewamy roślinami miododajnymi jak największą powierzchnię gruntu, a także zachęcamy kolegę „wszystko najlepiej wiedzącego" do czytania zaprenumerowanego przez siebie miesięcznika „Pszczelarstwo". O dokonaniach, prosimy podzielić się z redakcją.

Z życzeniami determinacji w działaniu redakcja miesięcznika „Pszczelarstwo"

fot. Zbigniew Kotłowski

fot. Z. Kołtowski

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka