Rok 2013

Szerszenie w pasiece

Ostatnio spotkałem się z informacją, że w Europie szerzy się populacja szerszenia azjatyckiego. Uznałem, że przy tej okazji warto poinformować o moich wieloletnich spostrzeżeniach dotyczących naszego, europejskiego szerszenia (Vespa crabo) i jego relacji z naszymi pszczołami.

Rokrocznie spotykam od ponad 60 lat szerszenie zakładające gniazda w pustych ulach lub częściach uli niezajętych przez pszczoły. Zabijam piękne, okazałe matki szerszenia budujące zaczątki gniazd, choć w duszy wydaje mi się to barbarzyństwem.

Więcej…
 

Zakaz dla neonikotynoidów

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 roku zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawianych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, L 139/12, tom 56, w dniu 25 maja 2013 roku (link do L 139: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:139:SOM:PL:HTML).

Więcej…
 

Prawnik pomaga pszczelarzom

Z przyjemnością przeczytałem książkę Ziemowita Witkowskiego pt. „Gospodarka pasieczna w prawie polskim". Oceniam ją bardzo wysoko. Na rynku brak jest aktualnego opracowania na temat prawnych aspektów natury cywilnej oraz karnej w pszczelarstwie, a poza tym książkę tę napisał prawnik-pszczelarz znający problemy codziennej pracy pszczelarza amatora i pszczelarza zawodowego.

Książka „Gospodarka pasieczna w prawie polskim" jest najnowszym opracowaniem obejmującym pszczelarskie sprawy prawne. Poprzednie pozycje poświęcone sprawom prawa – „Wybrane zagadnienia prawne pszczelarstwa" Kazimierza Rozpary (...)

Więcej…
 

„Encyklopedia pszczelarska" – nowa, interesująca książka pszczelarska

W kwietniu 2013 roku ukazała się nakładem Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie „Encyklopedia pszczelarska" pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Wilde. W przedmowie książki prof. Jerzy Wilde opisuje i wyjaśnia najważniejsze zagadnienia tej książki, długo wyczekiwanej przez pszczelarzy.

Więcej…
 

Zawodowi w obronie pszczół

W związku z planowanym wprowadzeniem przez Parlament Europejski czasowego zakazu stosowania chemicznych środków ochrony roślin nowej generacji Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych dnia 8 marca bieżącego roku wystosowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby apel i prośbę o zajęcie przez

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka