Dla autorów

Szanowni Państwo, 
redakcja przyjmuje do druku wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

Przesłanie przez Autora tekstu do publikacji w „Pszczelarstwie” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  redakcję treści, skróty, zmianę tytułu, zgodnie z wymaganiami redakcji oraz szatą graficzną czasopisma. 

Objętość nadesłanego tekstu nie powinna przekraczać 15 tys. znaków (ze spacjami). Nie dotyczy to tekstów zamawianych przez redakcję (uzgodnienia indywidualne). W miarę możliwości prosimy o przygotowanie tekstu w programie Microsoft Word, wielkość czcionki – 12  pkt., odstęp między wierszami – 1,5. Mile widziany jest podział tekstu zgodnie z omawianymi zagadnieniami oraz opatrzenie ich śródtytułami. Wyrażenia podane w tekście w formie skróconej po raz pierwszy powinny być użyte w pełnym brzmieniu. 

Materiały ikonograficzne  (tabele, wykresy, rysunki i zdjęcia) powinny być podpisane i przesłane w oddzielnych plikach, w formie edytowalnej. Zamieszczone w nich informacje powinny być podane w języku polskim (w przypadku materiałów pochodzących ze źródeł obcojęzycznych – przetłumaczone). Należy również zamieścić  źródło, z którego pochodzą. Fotografie do publikacji powinny mieć format JPG i rozdzielczość minimum 300 dpi. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów ikonograficznych. 

Uprzejmie prosimy o niezamieszczanie bibliografii pod tekstem. Niezbędne cytowania prosimy zaznaczać w tekście wg wzoru: przy jednym autorze  [J. Kowalski, 2020]; przy dwóch autorach [J. Kowalski, B. Kwiatkowski, 2020]: przy co najmniej trzech autorach [J. Kowalski i in., 2020].

Autorzy artykułu posiadający stopnie naukowe proszeni są o podanie dziedziny nauk (np. dr n. wet. J. Kowalski). Autorów, którzy nie są pracownikami naukowymi prosimy o przesłanie krótkiej (2–3 zdaniowej) noty biograficznej.

Autorom opublikowanych artykułów przesyłamy bezpłatny, autorski egzemplarz „Pszczelarstwa”. Nie wysyłamy plików PDF.
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ