W urzędzie pocztowym

Przedpłata na prenumeratę przyjmowana jest we wszystkich urzędach pocztowych w miesiącach:

lutym, maju, sierpniu i w listopadzie.

Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów we wszystkich urzędach pocztowych, przez listonoszy oraz przez Internet (http://prenumerata.poczta-polska.pl) odbywa się w całym kraju w terminach:

do 25 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku;

do 25 lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku;

do 25 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku;

do 25 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.

 

Przyjmowanie przedpłat przez listonoszy i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora odpowiednio:

do 30 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku;

do końca lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku;

do 31 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku;

do 31 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.

Cena jednego egzemplarza – 14 zł.

Cena prenumeraty:

rocznej – 168 zł, półrocznej – 84 zł, kwartalnej – 42 zł
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ