W redakcji

Czasopismo w wersji papierowej można zamówić w dowolnym terminie telefonicznie bądź mailowo.
W roku 2022 do ceny egzemplarza (10 zł) doliczany jest koszt  wysyłki:

4 zł (przy wysyłce 1–9 egzemplarzy) 

6,60 zł (przy wysyłce 10–17 egzemplarzy).

Cena prenumeraty kwartalnej w  roku 2022  wynosi 42 zł
 

KOMUNIKAT: OD STYCZNIA 2023 ROKU CENA MIESIĘCZNIKA "PSZCZELARSTWO"

ULEGA ZMIANIE

Ceny jednego egzemplarza od stycznia 2023:

  • w wersji papierowej: 11 zł (plus 4,40 zł – koszt wysyłki)
  • w wersji elektronicznej: 10 zł (zamówienie wyłącznie przez stronę internetową)

Ceny prenumeraty od stycznia 2023:

  • w wersji papierowej: roczna – 179 zł, półroczna91 zł, kwartalna – 46 zł
  • w wersji elektronicznej: roczna – 114 zł, półroczna – 58 zł, kwartalna – 30 zł (zamówienie wyłącznie przez stronę internetową)

Dla Czytelników zamawiających prenumeratę roczną i półroczną udzielane są rabaty, które uwzględniono w podanych kosztach (cena jednego egzemplarza w papierowej prenumeracie rocznej wynosi 10,50 zł, w półrocznej 10,70 zł; w elektronicznej prenumeracie rocznej 9,50 zł, w pólrocznej 9,70 zł).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Państwa, którzy zamawiają prenumeratę „Pszczelarstwa” na okres wykraczający poza rok 2022 o zapoznanie się z nowymi cenami  i uwzględnienie ich w przesyłanych opłatach. Dla ułatwienia, w tabelach podajemy wyliczone koszty prenumerat, w zależności od liczby, obejmujących je, miesięcy roku 2022 i 2023.

Koszty prenumeraty papierowej

Miesiąc, od którego rozpoczyna się prenumerata papierowa

Koszt prenumeraty

rocznej

Koszt prenumeraty

półrocznej

Koszt prenumeraty

kwartalnej

od października 2022

176

87

42

od listopada 2022

177

88

44

od grudnia 2022

178

90

45

 

Koszty prenumeraty elektronicznej

Miesiąc, od którego rozpoczyna się prenumerata

Koszt prenumeraty

rocznej

Koszt prenumeraty

półrocznej

Koszt prenumeraty

kwartalnej

od października 2022

112

56

27

od listopada 2022

113

57

28

od grudnia 2022

113

57

29

 

Dla Czytelników zamawiających „Pszczelarstwo” przez stronę internetową (zakładka Prenumerata) z pierwszym dniem każdego miesiąca ceny będą sukcesywnie aktualizowane (do stycznia 2023 roku), zgodnie z podanymi w tabelach.

Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy) udzielamy 20 proc. rabatu.
Dla prenumeratorów zagranicznych do ceny jednego egzemplarza czasopisma (11 zł) doliczamy koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Zamówienia wysyłamy Pocztą Polską.

Należność należy wpłacać na rachunek bankowy wydawcy:

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe,

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
nr rachunku: 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ