Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

We wrześniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 09/2018Marek Pogorzelec - Porównanie wartości odżywczych pyłku

 • Lek. wet. Urszula Imińska, dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o zgnilcu amerykańskim (1)
  „Z powodu wysoce zaraźliwego charakteru choroby, w większości krajów na świecie zgnilec amerykański klasyfikuje się jako chorobę podlegającą obowiązkowi zgłaszania i zwalczania oraz wdraża się programy ograniczające możliwość jego rozprzestrzeniania" - fragment artykułu – red.

 • Dr Tomasz Kilianek, prof. nadzw. Dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. dr hab. Andrzej Posyniak - Badania zatruć pszczół środkami ochrony roślin w latach 2014-2017
  „(...) Pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii działającego w strukturze Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet) w Puławach od kilku lat służą wiedzą i zapleczem laboratoryjnym tym pszczelarzom, których rodziny pszczele doznają objawów toksycznego działania środków ochrony roślin. (...) Dzieki specjalnie opracowanej metodyce oraz najwyższej klasy aparaturze badawczej możliwe jest oznaczanie w próbkach pszczół niemal 250 pestycydów oraz ich metabolitów, które stanowią substancje aktywne środków ochrony roślin, leków warroabójczych lub preparatów biobójczych. (...)" – fragment artykułu –red.

 • Dr hab. Krzysztof Olszewski. Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Meandry hodowli – pszczoła Buckafast (1)
  „(...) Pszczoła Buckfast pojawiła się kiedyś w naszej pasiece z powodu ubarwienia. Potrzebowalismy bowiem mieć w jednej rodzinie pszczoły łatwe do odróżnienia po barwie oskórka. Poważniejsze badania dotyczące użytkowości pszczoły Buckafast podjęliśmy w perspektywie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej (UE). Uważaliśmy je za ważne, ponieważ spodziewaliśmy się tego, co obserwujemy dziś, czyli wzmożonego napływu tej pszczoły po otwarciu granic w ramach UE. Nasze przypuszczenia okazały się trafne. (...)" –fragment artykułu – red.

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzie, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Propolis w leczeniu chorób wątroby i dróg żółciowych (1)
  „Wieloletnie obserwacje prowadzone przez lekarzy, badania kliniczne oraz eksperymenty na zwierzętach doświadczalnych wskazują, że propolisodznacza się korzystnym działaniem leczniczym i zapobiegawczym w chorobach wątroby i dróg żółciowych" – fragment artykułu – red.

 • Marek Lasocki, prawnik - Lokalizacja pasieki. Część 1
  „(...) Przepisy prawne, które obecnie obowiązują, nie precyzują zasad i warunków lokalizacji pasieki. Dotyczy to zarówno pasiek funkcjonujących od lat, jak i tych nowo zakładanych. Obecność pszczół na danym terenie, poza obiektywnymi korzyściami dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego, niesie ze sobą także pewne problemy. Najpoważniejszym z nich jest oddziaływanie pasieki na sąsiednie nieruchomości, co przy nowo powstających domach czy osiedlach i zwiększającym się zagęszczeniu zabudowy, może rodzić konflikty natury sąsiedzkiej. (...)" – fragment artykułu – red.

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XVIII
  W tej części cyklu artykułów jest o trutowieniu rodzin, określeniu pochodzenia jaj zanim zaobserwuje się czerw garbaty i wyglądzie obszaru plastra zajętego przez jaja składane przez matkę (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 3
  „(...) dotarło do świadomości części pszczelarzy, że po 'wielkiej wojnie' oraz wojnie rosyjsko-polskiej w 1020 roku sprowadzono do kraju bardzo dużo pszczół obcych ras, głównie 'Włoszek', co w pewnych rejonach doprowadziło do 'wyrodzenia się i zmieszania' się ras pszczół. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać
  „Wrzesień jest okresem bardzo intensywnych praz przy pszczołach. Kontrolujemy wtedy wszystko, co możemy. Zaczynamy od ułożenia gniazd, zwracamy uwagę na ilość czerwiu w rodzinach pszczelich i jego stadium rozwojowe, a kończymy na ilości pokarmu białkowego i węglowodanowego w stosunku do wielkości rodziny. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  Autor dzieli się pszczelarskimi wiadomościami z różnych zakątków świata (red.)

 • „Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła" red. Iwona Wieżel, ks. Grzegorz M. Baran, Kraków: Wydawnictwo „scriptum", 2018, ss. 230

 • Program XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. XIX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina

 • Tomasz Wosk - Przed jubileuszowym Forum Pszczelarskim w Stalowej Woli (1)
  Artykuł jest relacją z ubiegłorocznej konferencji w Stalowej Woli (red.)

 • Przed nami V Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje"

 • Wanda Różycka - Biesiada u „Sądeckiego Bartnika" (1)
  Artykuł jest jednym z kilku na temat tegorocznej biesiady w Stróżach (red.)

 • Krystyna Judka - Narda leśna jako starożytne antidotum
  W artykule mowa jest o kopytniku pospolitym (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2018 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w DOWOLNYM TERMINIE można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (8,60 zł). Dla prenumeratorów spoza Polski do ceny 1 egzemplarza (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki do kraju docelowego.

Redakcja

 

Przed nami V Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje"

Dnia 21 września 2018 roku w stalowowolskiej siedzibie Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje".

Wydarzenie ma charakter konferencji naukowej z udziałem prelegentów z ośrodków akademickich, instytucji i firm zajmujących się ochroną pszczół. Wśród prowadzących będą m.in. pracownicy: Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Więcej…
 

Program XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. XIX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina

Więcej…
 

Porównanie wartości odżywczych pyłku

W niektórych przypadkach blisko spokrewnione ze sobą rośliny znacznie różnią się wartością odżywczą pyłku. Warto o tym wiedzieć, podejmując decyzję dotyczącą wzbogacenia otoczenia pasieki w pożytki dla pszczół. Koniczyna uważana jest za bardzo cenne źródło pożytku pyłkowego. Opinia jest słuszna w przypadku koniczyny czerwonej – łąkowej, koniczyny białej – rozesłanej. Pyłek tych koniczyn zawiera 22-35% białka. Warto też mieć koniczynę polną (...)

Więcej…
 

„Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła"

red. Iwona Wieżel, ks. Grzegorz M. Baran, Kraków: Wydawnictwo „scriptum", 2018, ss. 230

Pszczoły budziły zainteresowanie już od najdawniejszych czasów, nie tylko ze względu na owoce swojej codziennej pracy, czyli miód, wosk itd., ale także z powodu osobliwego sposobu życia, jakie prowadzą w zorganizowanej społeczności pszczelej rodziny. Stąd też stały się bohaterkami literatury na Starożytnym Bliskim Wschodzie już około połowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, natomiast w obrębie kultury europejskiej pojawiły się w poezji Homera, który (...)

Więcej…
 

OŚWIADCZENIE
Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego protestuje z powodu decyzji podjętej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie tymczasowego dopuszczenia środków ochrony roślin w formie zapraw nasiennych zawierających substancje aktywne z grupy neonikotynoidów stosowanych do zaprawiania nasion rzepaku ozimego.

Więcej…
 

esadownictwo

 

Fenomen w Kleczy Dolnej, czyli „Dni Otwarte Firmy Łysoń"

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń jest firmą z bogatą, bo aż 30-letnią tradycją, zajmującą się produkcją i sprzedażą artykułów związanych z pszczelarstwem oraz wyrobów miodowych. Co dwa lata organizuje „Dni Otwarte Firmy Łysoń", na które zapraszane jest szerokie grono osób, zapewniając bogaty wachlarz atrakcji, przyciągając tym samym wielu zainteresowanych z różnych środowisk, nie tylko tych, którzy są związani (...)

Więcej…
 

Rośliny dostarczające wartościowego pyłku (część 2)

Późną wiosną i latem, poza terenami zdominowanymi przez monokultury, pszczoły mają do wyboru kwiaty wielu gatunków roślin. Bazując na danych publikowanych w książce „Żywienie pszczół miodnych" Zbigniewa Lipińskiego oraz danych Centrum Badań Rolnictwa i Środowiska z Bolonii chciałbym przedstawić te, o których wiemy, że ich pyłek jest niezwykle bogaty w białko. Nie są to rośliny zbyt popularne w Polsce, ale ze względu na wartościowy(...)

Więcej…
 

Wspomnienie

Henryk JarmużZe smutkiem informujemy, że nasz kolega – pszczelarz Henryk Jarmuż odszedł 24 maja 2018 roku. Miał 86 lat.

Kolega Henryk był od 1971 roku członkiem Koła Pszczelarzy w Żninie. Uczestniczył aktywnie w pracach Koła. Przez 43 lata nieprzerwanie pełnił funkcję skarbnika Koła, pracę społeczną wykonywał bardzo dokładnie i rzetelnie, z wielkim zaangażowaniem. Henryk Jarmuż poza zbieraniem i rozliczaniem (...)

Więcej…
 

Rośliny dostarczające wartościowego pyłku (część 1)

Nas pszczelarzy najbardziej interesują rośliny obficie nektarujące, czyli te, z których możemy mieć miód. Naukowcy badający życie pszczół alarmują, że słaba obecnie kondycja pszczół może być wynikiem braku w ich diecie wartościowego pokarmu białkowego, którym jest pyłek kwiatowy. Powinniśmy więc poznać rośliny, które są źródłem pyłku bogatego w białko i dbać, żeby pszczoły mogły z nich korzystać. (...)

Więcej…
 

Rośliny z kategorii „posadź – zapomnij"

Szukając idealnej rośliny do wzbogacania pożytków pszczelich w okolicy pasieki, chcielibyśmy, żeby ją posadzić i mieć pewność, że poradzi sobie przez wiele lat bez naszej pomocy. Jednocześnie powinno się myśleć o tym, żeby nie była to roślina uciążliwa dla otoczenia – nie rozsiewała się w dużej odległości od naszej uprawy, a w razie potrzeby dało się ją wyeliminować z miejsca nasadzenia bez angażowania ogromnych sił i środków. (...)

Więcej…
 

Zakwitające wczesną wiosną rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae)

Kwiaty większości gatunków z rodziny jaskrowatych pozbawione są nektarników – pszczoły jednak odwiedzają je, zbierając pyłek. Zaprezentowane rośliny kwitną wczesną wiosną i mają duże walory ozdobne, dlatego często uprawiane są w ogrodach. Najbardziej rozpowszechniony wśród nich jest zawilec gajowy rosnący w buczynach oraz innych lasach liściastych i mieszanych, gdzie tworzy niekiedy zwarte łany. W Polsce w naturze rośnie również zawilec żółty (...)

Więcej…
 

Książka Marka Pogorzelca „Rośliny miododajne"

W ofercie wydawniczej Sądeckiego Bartnika jest książka o pożytkach pszczelich zatytułowana „Rośliny miododajne" autorstwa Marka Pogorzelca. Dla większości Czytelników „Pszczelarstwa" nazwisko Autora książki jest dobrze znane, choćby z cyklu prezentacji roślin miododajnych na drugiej stronie okładki każdego numeru czasopisma. Teraz przyszedł czas na wydawnictwo zwarte. Książka „Rośliny miododajne" jest zbiorem najważniejszych informacji o roślinach (...)

Więcej…
 

Wspomnienie

W kwietniu bieżącego roku w wieku 78 lat zmarł zasłużony pszczelarz Piotr Lange. Pochodził z rodziny o tradycjach pszczelarskich. Dziadek – Jan Lange prowadził jedną z pierwszych, niewielkich pasiek na terenie Wołomina. W 1956 roku pasiekę przejął Piotr Lange.

Piotr Lange ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozpoczął pracę w Centrali Spółdzielni (...)

Więcej…
 

Monitoring COLOSS zimowych strat rodzin pszczelich w 2017 roku

W 2017 roku Pracownia Chorób Owadów Użytkowych w badaniu zimowych strat rodzin pszczelich w Polsce prowadzonych w ramach sieci naukowej COLOSS, oparła się przede wszystkim na ankiecie internetowej przy wykorzystaniu platformy LimeSurvey (dzięki uprzejmości koordynatora z Danii). Kwestionariusz ankiety był także wydrukowany w „Pszczelarstwie" oraz rozesłany związkom pszczelarskim i na wszystkie adresy e-mail pszczelarzy, które były w naszym posiadaniu.(...)

Więcej…
 

Kwitnące latem rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae)

W ubiegłym miesiącu prezentowałem rośliny z rodziny jaskrowatych kwitnące wczesną wiosną. Tytułem uzupełnienia, przedstawiam w tym artykule kilka bardzo różniących się od siebie gatunków, które zakwitają w późniejszym terminie. Orlik ogrodowy jest dość pospolicie uprawianą byliną. Czarnuszka natomiast jest rośliną jednoroczną uprawianą nie tylko w ogrodach, ale i na plantacjach zielarskich. Tojad mocny można spotkać w górach, ale również jest sadzony w (...)

Więcej…
 

Rodzaj kocimiętka (Nepeta)

Rodzaj kocimiętka należący do rodziny jasnotowatych, obejmuje blisko 250 gatunków pochodzących z umiarkowanych stref Europy i Azji oraz gór Afryki, w zdecydowanej większości - bylin charakteryzujących się bardzo intensywnym zapachem. Niektóre kocimiętki przyciągają koty, stąd ich nazwa.

Jedynym rodzimym gatunkiem jest podlegająca ochronie kocimiętka naga, zwana też pannońską, rosnąca nielicznie na stanowiskach naturalnych w południowej (...)

Więcej…
 

Szałwia omszona w naturze i ogrodzie

Szałwia omszona (Salvia nemorosa L.) jest byliną należącą do rodziny jasnotowatych, dość rzadko spotykana w południowo-wschodniej części Polski, na przydrożach i suchych murawach. Łodygę ma wzniesioną, pojedynczą lub rozgałęzioną w dolnej części. Osiąga wysokość 30-80 cm. Kwiaty są niebieskofioletowe zebrane w liczne, równomiernie od siebie oddalone okółki na szczytach łodyg. Obecnie jej wydajność miodową ocenia się niezbyt wysoko (150 kg/ha), ale jej (...)

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka