Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W styczniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 01/2019Marek Pogorzelec - Bliżsi i dalsi krewni pszczoły miodnej

 • APEL W SPRAWIE LEPSZEGO JUTRA

 • Dr hab. Pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - VIII Europejski Kongres Apidologiczny
  „Kongres EurBee organizowany jest co dwa lata w różnych krajach Europy. (...) Swego rodzaju sensacją omawianego tu Kongresu była prezentacja napisanej przez autora niniejszego artykułu, wczesniej wspomnianej, pierwszej na świecie książki poświęconej w całości żywieniu pszczoły miodnej. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr hab. Krzysztof Olszewski,prof. Dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Meandry hodowli - pszczoła Buckfast (5)
  „(...) Nie sposób nie zgodzić się z jednym z Autorów, że dyskusja o hodowli pszczół Buckfast w Polsce w oparciu o Ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich jest bezprzedmiotowa, ponieważ hodowla tej pszczoły nie jest w Polsce prowadzona. Pszczoła Buckfast. (...) Ustawa nie zakazuje hodowli żadnej rasy pszczół, w tym pszczoły Buckfast. Ustawa określa natomiast warunki i procedury, jakie należy spełnić, aby hodowla mogła być prowadzona. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr n. wet. Anna Gajda, lek. Wet. Urszula Imińska, lek. Wet. Andrzej Bober - Co pszczelarz powinien wiedzieć o grzybicach w ulu? (1)
  „(...) Grzybice szerzą się dość łatwo, przede wszystkim przez przenoszenie przez zbieraczki zarodników wraz z pokarmem. Źródlami zakażenia jest skażony zarodnikami grzyba miód, nektar, pyłek, pierzga i woda. Do zakażenia dochodzi (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Bartłomiej Maleta - „Ucząc się od Pszczół" - relacja z konferencji w Holandii (2)
  „(...) W Holandii natomiast skupiono się na tym , jak funkcjonuje pszczoła miodna w naturze, w jakich warunkach ewoluowała i czego tak naprawdę 'oczekuje' od nas pszczelarzy, aby żyć w zdrowiu, w warunkach możliwie zbliżonych do jej naturalnych potrzeb. Tytułowe 'uczenie się od pszczół' przejawiało się w kilku aspektach. Pierwszy (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „(...) Zgodnie z bazą danych o fałszowaniu żywności w USA, miód jest obecnie dla fałszerzy produktów żywnościowych interesującym produktem, po mleku i oliwie z oliwek.(...)" - fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XXI
  W artykule autor omawia m.in. depresję w rodzinie pszczelej (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 7
  W tym odcinku cyklu artykułów autor zajął się zbytem miodu w Polsce w okresie międzywojennym. (red.)

 • Marek Lasocki, prawnik - Lokalizacja pasieki. Część 5
  Część piata kończy cykl artykułów poświęconych lokalizacji pasieki. Każdy powinien zapoznać się z treścią całości. (red.)

 • Igor Pawłyk - STYCZEŃ 2019. W oczekiwaniu na pierwszy oblot
  „(...) Internet jest wspaniałym wynalazkiem, bardzo wygodnym środkiem pozyskiwania wiadomości, ma jednak podstawową wadę polegająca na tym, że 'pisać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej'. Dlatego fora internetowe pełne są wypowiedzi 'znawców', którym się wydaje, że coś wiedzą. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Zanim zakwitnie podbiał (1)
  „Onegdaj pojawienie się żółtych kwiatów podbiału, zapowiadało zakwitnięcie rzepaku ozimego po około trzech-czterech tygodniach. Obecnie, kiedy zmiany klimatu są już widoczne 'gołym okiem', podbiał nie we wszystkich rejonach Polski może być takim zwiastunem pożytków. Jak więc przygotować nasze rodziny pszczele do pojawienia się pierwszych źródeł nektaru i pyłku kwiatowego, a przede wszystkim - kiedy rozpocząć takie przygotowania, zwłaszcza że zima jest w pełni, a na cieplejsze dni przyjdzie nam jeszcze poczekać. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Ultradźwięki na warrozę
  W artykule autor dzieli się wiedza na temat nowych na świecie prób niszczenia pasożyta Varroa destructor, a także zwraca uwagę na chrząszcza ulowego - czające się zagrożenie dla naszych pasiek (red.)

 • Wanda Różycka - Konferencja w Ciechanowcu
  „Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się 18 października 2018 roku konferencja popularno-naukowa 'Bartnictwo i pszczelarstwo - tradycje i współczesność'. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Topola - siła życia (1)
  Z pierwszej części artykułu poświęconemu topoli poznamy ją przez pryzmat podań ludowych, lecznictwa ludowego, składu chemicznego, właściwości i działania preparatów z niej przygotowanych (red.)
 

APEL W SPRAWIE LEPSZEGO JUTRA

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że podstawą zdrowia i dobrej kondycji każdego organizmu żywego jest spożywanie wartościowego i różnorodnego pokarmu. Zasada ta dotyczy również pszczół. Pszczelarze powinni być zainteresowani dbałością o bazę pokarmową pszczół w okolicy pasiek. Pracy tej nikt za pszczelarzy nie wykona. Nie oglądając się na innych, którzy mogliby to uczynić, podejmijmy w 2019 roku zobowiązanie wzbogacenia pożytków dla pszczół. Zasiejmy więc rośliny miododajne, posadźmy krzewy i drzewa, pamiętając, że na terenach, które nie są w naszej dyspozycji, należy uzyskać pozwolenie od władz terenu czy właścicieli działek. Do dzieła!

Więcej…
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2019 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w DOWOLNYM TERMINIE można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egz. (8,60 zł). Dla prenumeratorów zagranicznych do ceny 1 egzemplarza czasopisma (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej zależny od kraju przeznaczenia.

Redakcja

 

Bliżsi i dalsi krewni pszczoły miodnej

Według badań przeprowadzonych w okolicach Krakowa stwierdzono, że na wilgotnych łąkach, na których nastąpiła inwazja północnoamerykańskich nawłoci, jest siedmiokrotnie mniej gatunków rodzimych zapylaczy niż na łąkach bez nawłoci. Na polach pozbawionych miedz owadom też nie jest lekko. Szansą są naturalne zbiorowiska pełne bioróżnorodności – murawy kserotermiczne, koszone łąki, rowy przydrożne i grądy – wielogatunkowe lasy liściaste. W różnorodnej szacie roślinnej wyspecjalizowane owady zapylające znajdują swoje nisze. Losy roślin i owadów są ze sobą splecione. Jeśli zabraknie owadów mogących zapylać, zginą i rośliny.

Więcej…
 

zyczenia 2018 czerwone

 

Zbigniew Krawczyk nie żyje
– wspaniały pszczelarz, założyciel Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych w Polsce.

Zbigniew Krawczyk 1939-2018Zbigniew Krawczyk urodził się w 1939 roku w miejscowości Niwki w powiecie zwoleńskim. Pszczelarzem był, można powiedzieć, od urodzenia, bowiem Jego matka prowadziła dość dużą, jak na owe czasy, pasiekę liczącą 50-60 rodzin w ulach warszawskich zwykłych. Pomagając mamie w prowadzeniu pasieki, uczył się chodzenia koło pszczół i pszczelarstwa, nabierając doświadczenia niezbędnego do samodzielnego jej prowadzenia. Od najmłodszych lat był bardzo zainteresowany pszczelarstwem, a jednocześnie ogromnie ciekawy poznania życia i biologii pszczół. Ta ciekawość powodowała, że jako kilkuletni chłopiec wymykał się często do sąsiada, który także miał pasiekę. W odróżnieniu jednak od rodzinnej pasieki, nowoczesnej jak na czasy powojenne, sąsiad trzymał swoje pszczoły w kłodach. Miał także dwie rodziny w barciach, co budziło szczególne zainteresowanie chłopca. Później, w dojrzałym wieku często wspominał, że osobiście znał bartników i nie mógł odżałować, że w porę nie zabezpieczył tych kłód, które mogłyby być wspaniałymi eksponatami muzealnymi.

Więcej…
 

Album słodszy od miodu

Milan Motyka - Słodkie życieCo kupić pod choinkę? Co wręczyć dostojnej osobie? Co dla zacnego jubilata, a nawet dla wnuków? To odwieczny dylemat przed Bożym Narodzeniem. Wtedy decydujemy, aby dać wnukom zabawkę i słodycze, jubilatowi – dyplom i jakiś zbędny przedmiot lub plastikowy puchar z tandetną pozłotką, może koniak, a co z paniami, to jeszcze większe wyzwanie.

Dla wszystkich proponuję piękny album „Słodkie życie" autorstwa Milana Motyki – czeskiego pszczelarza z wykształcenia i zamiłowania fotografa, z zawodu leśnika, którego losy zostały związane z polsko-czesko-słowackim pograniczem. Do wszystkich (...)

Więcej…
 

Zakochany w pszczelarstwie – Emil Boniarczyk

Emil BoniarczykDnia 2 października 2018 roku w wieku 85 lat odszedł Emil Boniarczyk – pszczelarz, wieloletni członek Polskiego Związku Pszczelarskiego, wyróżniony Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz odznaczeniem honorowym przyznawanym przez Ministra Rolnictwa – „Zasłużony dla Rolnictwa".

Opowiem o tym, jak poczucie obowiązku stało się pasją mojego Taty. Zajęcie się pszczołami było pokoleniowym obowiązkiem. Pszczoły miał jego dziadek i ojciec. Naturalne więc było, że On także się nimi zajmie. Obchodzić się z pszczołami uczył się od ojca. W celu doskonalenia swoich umiejętności, zdecydował się ukończyć kurs mistrzowski. Dopełnił tego już jako doświadczony pszczelarz (21 kwietnia 1985 roku).

Więcej…
 

esadownictwo

 

BEZ KOMENTARZA

Apel logo

Więcej…
 

Rośliny wytwarzające pyłek szkodliwy dla pszczół

Na zakończenie przeglądu roślin, których pyłek stanowi źródło pożytku, przedstawię rośliny wytwarzające pyłek szkodliwy dla pszczół. Występowanie tych roślin w środowisku nie powinno niepokoić pszczelarzy, bowiem pszczoły potrafią dokonywać dobrych wyborów. Problemem mogą być natomiast duże skupiska (np. plantacje) tych roślin znajdujące się w pobliżu pasieki, przy jednoczesnym braku innych alternatywnych źródeł pożytku pyłkowego.

Do najbardziej rozpowszechnionych roślin, którym przypisuje się właściwości szkodliwe dla pszczół należy kasztanowiec zwyczajny. Warto zauważyć, że pszczoły dość chętnie zbierają pyłek z kasztanowca, ale zwykle bez negatywnych następstw(...)

Więcej…
 

Porównanie wartości odżywczych pyłku

W niektórych przypadkach blisko spokrewnione ze sobą rośliny znacznie różnią się wartością odżywczą pyłku. Warto o tym wiedzieć, podejmując decyzję dotyczącą wzbogacenia otoczenia pasieki w pożytki dla pszczół. Koniczyna uważana jest za bardzo cenne źródło pożytku pyłkowego. Opinia jest słuszna w przypadku koniczyny czerwonej – łąkowej, koniczyny białej – rozesłanej. Pyłek tych koniczyn zawiera 22-35% białka. Warto też mieć koniczynę polną (...)

Więcej…
 

OŚWIADCZENIE
Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego protestuje z powodu decyzji podjętej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie tymczasowego dopuszczenia środków ochrony roślin w formie zapraw nasiennych zawierających substancje aktywne z grupy neonikotynoidów stosowanych do zaprawiania nasion rzepaku ozimego.

Więcej…
 

Rośliny dostarczające wartościowego pyłku (część 2)

Późną wiosną i latem, poza terenami zdominowanymi przez monokultury, pszczoły mają do wyboru kwiaty wielu gatunków roślin. Bazując na danych publikowanych w książce „Żywienie pszczół miodnych" Zbigniewa Lipińskiego oraz danych Centrum Badań Rolnictwa i Środowiska z Bolonii chciałbym przedstawić te, o których wiemy, że ich pyłek jest niezwykle bogaty w białko. Nie są to rośliny zbyt popularne w Polsce, ale ze względu na wartościowy(...)

Więcej…
 

Rośliny dostarczające pyłku o małej zawartości białka

Poza roślinami, z których pszczoły zbierają wartościowy dla nich pyłek, warto wspomnieć o gatunkach roślin wytwarzających pyłek o niskiej zawartości białka. Pyłek taki nie stanowi dla pszczół dobrego pożywienia, choć z różnych względów jest przez nie zbierany. Zanim pszczoły znajdą źródło bardziej wartościowego dla nich pyłku, ten gorszy może być częściowo już przerobiony na pierzgę, przy zużyciu cennej energii życiowej pszczół.

Więcej…
 

„Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła"

red. Iwona Wieżel, ks. Grzegorz M. Baran, Kraków: Wydawnictwo „scriptum", 2018, ss. 230

Pszczoły budziły zainteresowanie już od najdawniejszych czasów, nie tylko ze względu na owoce swojej codziennej pracy, czyli miód, wosk itd., ale także z powodu osobliwego sposobu życia, jakie prowadzą w zorganizowanej społeczności pszczelej rodziny. Stąd też stały się bohaterkami literatury na Starożytnym Bliskim Wschodzie już około połowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, natomiast w obrębie kultury europejskiej pojawiły się w poezji Homera, który (...)

Więcej…
 

Fenomen w Kleczy Dolnej, czyli „Dni Otwarte Firmy Łysoń"

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń jest firmą z bogatą, bo aż 30-letnią tradycją, zajmującą się produkcją i sprzedażą artykułów związanych z pszczelarstwem oraz wyrobów miodowych. Co dwa lata organizuje „Dni Otwarte Firmy Łysoń", na które zapraszane jest szerokie grono osób, zapewniając bogaty wachlarz atrakcji, przyciągając tym samym wielu zainteresowanych z różnych środowisk, nie tylko tych, którzy są związani (...)

Więcej…
 

Wspomnienie

Henryk JarmużZe smutkiem informujemy, że nasz kolega – pszczelarz Henryk Jarmuż odszedł 24 maja 2018 roku. Miał 86 lat.

Kolega Henryk był od 1971 roku członkiem Koła Pszczelarzy w Żninie. Uczestniczył aktywnie w pracach Koła. Przez 43 lata nieprzerwanie pełnił funkcję skarbnika Koła, pracę społeczną wykonywał bardzo dokładnie i rzetelnie, z wielkim zaangażowaniem. Henryk Jarmuż poza zbieraniem i rozliczaniem (...)

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka