Informacje

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe

Głównym zadaniem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego jest rozwijanie i upowszechnianie pszczelnictwa w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez wydawanie dwóch czasopism:

Dodatkowo Towarzystwo organizuje coroczną Naukową Konferencję Pszczelarską oraz liczne szkolenia i wykłady dla pszczelarzy i miłośników pszczelarstwa.

Władze Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

Zarząd:

 • dr hab. Monika Fliszkiewicz – prezes
 • prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - wiceprezes
 • dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. IO- wiceprezes
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde - sekretarz naukowy
 • mgr inż. Zbigniew Kamiński - sekretarz organizacyjny
 • dr Dariusz Gerula - skarbnik
 • dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW
 • dr hab. Adam Tofilski prof. UR
 • dr hab. Sławomir Bakier prof. PB
 • dr hab. Paweł Chorbiński prof. UPWr
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. IO
 • dr Dariusz Teper

Komisja rewizyjna:

 • dr Piotr Skubida - przewodniczący
 • dr Ewa Waś
 • dr Jakub Gąbka
 • dr Weronika Banaszak-Cibicka
 • dr Aneta Strachecka prof. UP

Sąd koleżeński:

 • dr hab. Lipiński Zbigniew - przewodniczący
 • Stanisław Rożyński
 • dr hab. Teresa Szczęsna prof. IO
 • dr Paweł Migdał
 • dr Samborski Jerzy

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe zostało założone w 1987. Założycielami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Leon Bornus, prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz, ks. Henryk Ostach, prof. dr hab. Wojciech Skowronek, prof. dr hab. Jerzy Woyke, prof. dr hab. Halina Woyke, prof. dr hab. Jerzy Bobrzecki, Janusz Bartoszewicz, prof. dr hab. Ryszard Kostecki, dr Wanda Ostrowska, dr hab. Andrzej Pidek.

Statut Towarzystwa został uaktualniony i poprawiony w 2001 r.

Funkcję prezesa Towarzystwa pełnili: prof. dr hab. Leon Bornus (1987 - 1990), prof. dr hab. Wojciech Skowronek (1990 - 99), prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec (1999 - 2005), prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog (2005 - 2013), dr hab. Adam Tofilski (2013 - 2016), dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. IO (2016 - 2019).

Kontakt
Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

monika@fliszkiewicz.pl

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ