Informacje

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe

Głównym zadaniem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego jest rozwijanie i upowszechnianie pszczelnictwa w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez wydawanie dwóch czasopism:

Dodatkowo Towarzystwo organizuje coroczną Naukową Konferencję Pszczelarską oraz liczne szkolenia i wykłady dla pszczelarzy i miłośników pszczelarstwa.

Władze Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

Zarząd:

 • dr hab. Monika Fliszkiewicz - prezes
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO - wiceprezes
 • prof. dr hab. Adam Tofilski - wiceprezes
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde - sekretarz naukowy 
 • mgr Zbigniew Kamiński - sekretarz organizacyjny
 • dr hab. Dariusz Gerula  - skarbnik
 • prof. dr hab. Sławomir Bakier
 • dr hab. Beata Madra-Majewska, prof. SGGW.
 • dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
 • prof. dr hab. Paweł Chorbiński
 • dr Dariusz Teper
 • dr Anna Gajda

Komisja rewizyjna:

 • dr Jakub Gąbka - przewodniczący
 • dr hab. Weronika Banaszak-Cibicka - członek
 • prof. dr hab. Krzysztof Olszewski - członek
 • dr hab. Karol Giejdasz - członek
 • mgr Mikołaj Borański - członek

Sąd koleżeński:

 • dr Jerzy Samborski - przewodniczący
 • dr Paweł Migdał - sekretarz
 • mgr Wojciech Kołodyński - członek
 • mgr Iwona Krysztof - członek
 • dr inż. Alicja Auriga - członek

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe zostało założone w 1987. Założycielami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Leon Bornus, prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz, ks. Henryk Ostach, prof. dr hab. Wojciech Skowronek, prof. dr hab. Jerzy Woyke, prof. dr hab. Halina Woyke, prof. dr hab. Jerzy Bobrzecki, Janusz Bartoszewicz, prof. dr hab. Ryszard Kostecki, dr Wanda Ostrowska, dr hab. Andrzej Pidek.

Statut Towarzystwa został uaktualniony i poprawiony w 2023 r.

Funkcję prezesa Towarzystwa pełnili: prof. dr hab. Leon Bornus (1987 - 1990), prof. dr hab. Wojciech Skowronek (1990 - 99), prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec (1999 - 2005), prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog (2005 - 2013), dr hab. Adam Tofilski (2013 - 2016), dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. IO (2016 - 2019), dr hab. Monika Fliszkiewicz (2019 - nadal).

Kontakt
Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
ul. Sosnowa 1
24-100 Puławy

monika@fliszkiewicz.pl

 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ