O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Moja dennica

Na przedwiośniu jedną z czynności w pasiece jest czyszczenie dennic, co do tej pory oznaczało konieczność rozbierania całego gniazda. Wszystkiemu winna była niedoskonała konstrukcja dennicy. Z tego powodu opracowałem nowy, uniwersalny projekt. Swoimi doświadczeniami chciałabym się podzielić z Czytelnikami „Pszczelarstwa”.

Czyszczenie dennicy to praca cięż ka fizycznie i czasochłonna, dla tego też starą konstrukcję postanowiłem zmodernizować. Teraz praca stała się lżejsza i przyjemniejsza. Co ważne: czyszczenie „mojej” dennicy nie powoduje wyziębienia gniazda. Ciepło, tak bardzo potrzebne pszczołom na przedwiośniu, zostaje wewnątrz ula. Na czym polega ta modyfikacja?

Czytaj więcej...

Polemika

Do zabrania głosu skłoniła mnie lektura artykułów zamieszczonych w nr. 11, 12/2020 „Pszczelarstwa”: Waga informacji o naszych pszczołach, a także Rok z Ulmonitorem.

Każdy sposób poszerzania wiedzy na temat warunków, w jakich przebiega życie w rodzinie pszczelej jest potrzebny, tym bardziej, jeśli jest to wiedza zdobywana w sposób bezinwazyjny. Najogólniej mówiąc zgadzam się z Panem Ryszardem Krzyśką w sprawie przebiegu zimowli oraz terminów przygotowania rodzin do zimowli. Moja wątpliwość dotyczy jedynie izolowania matek w okresie zimy. Jest to temat do dyskusji. Pozostawiam to na inną okazję, choć w ograniczonym zakresie do tego jeszcze powrócę.

Czytaj więcej...

Hilary Rysiewicz
Pszczelarz z ukochanej Bobowej

O takich ludziach jak Hilary Rysiewicz mówi się, że są solą ziemi. Przez życie idą z podniesionym czołem,  wierni własnym przekonaniom i prawdzie. Żyją dla świata. Dzieciństwo przypadło Hilaremu Rysiewiczowi na lata wojny. Po skończeniu Technikum Rolniczego w Nawojowej podjął naukę w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych. Wtedy też zaraził się miłością do pszczół. Ile miodu przez lata swego życia utoczył? Można się domyślać. Na pewno było tego sporo. Wiadomo, że pierwszy własny ul, pierwszą własną pszczelą rodziną, zasiedlił w 1952 roku, w wieku lat 22, a potem już poleciało… Bywało, że miał w pasiece ponad sto pni…

Czytaj więcej...

Waleczne pszczoły

O gęsiach kapitolińskich, które ocaliły Rzym wiemy z podręczników historii. Obudzone pewnej nocy przez skradających się Galów, głośnym gęganiem poderwały na nogi śpiących mieszkańców miasta. Ci stanęli do walki i odparli atak nieprzyjaciół. Ale lista zwierząt, które dały się poznać w roli sprzymierzeńców człowieka w walce obronnej jest znacznie dłuższa. Poczytne miejsce zajmują na niej pszczoły. Przekonanie, że żądlą tylko ludzi złych jest dyskusyjne. Ale to, że żądlą nieostrożnych jest faktem.

Czytaj więcej...

Profesor Marian Durda: lekarz i pszczelarz

Marian Durda ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w 1961 roku, a następnie, przeszedłszy wszystkie szczeble kariery naukowej, w 1989 roku został profesorem medycyny. Był lekarzem bardzo lubianym i wymagającym – nade wszystko jednak od siebie.

Przez wiele lat (1975–2011) pracował jako ordynator Oddziału Ftyzjopneumonologicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie. Cechowały go koleżeńskość i opiekuńczość. Ciągle ciekawy otaczającego świata, stale zdobywał(...)

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.