O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Do Klubu Propagatorów Lip Późnokwitnących

Minął jeszcze jeden rok. W 2010 roku wysłałem do pszczelarzy 128 przesyłek z materiałem zarodowym lip japońskich i wonnych, a w 2011 roku – ponad 160. W bieżącym roku będę miał niewiele sadzonek, ale za to dość dużą, jak sądzę, ilość stratyfikowanych nasion lip. Nasiona wymagają więcej umiejętności i troski. Odbiorcy, którzy nie mają dostatecznego doświadczenia, mogą sobie z nimi nie poradzić. Ja zaś bogatszy o zebrane od niektórych odbiorców informacje zdołałem się zorientować, że niewprawni odbiorcy często mimo woli tracą przesłany materiał. Przytłoczony przyrastającą liczbą zamówień i z przyrastającym co roku garbem wieku z wszelkimi tego konsekwencjami przez sam fakt przesyłania mi w listach pieniędzy, dotknięty stresem(...)

Czytaj więcej...

Drogi dla Natury, czyli jak sadzimy drzewa przy drogach

W tradycyjnym krajobrazie rolniczym Europy Środkowej rozpowszechnione kiedyś było sadzenie drzew przy drogach i wśród pól. Chętnie sadzono zwłaszcza drzewa owocowe, a z miododajnych – lipy, rzadziej akacje (robinie). Tradycja ta była szczególnie żywa na terenach dawnego Królestwa Prus, niestety nie była ona kontynuowana po wojnie. Ostatnio drzewa przydrożne giną na niespotykaną skalę, co uzasadnia się potrzebą modernizacji dróg. W rzeczywistości często usuwanie drzew ani nie jest konieczne dla remontu drogi, ani nie poprawia bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj więcej...

KOLEŻANKI i KOLEDZY PSZCZELARZE, MIŁOŚNICY PSZCZÓŁ i „ZDROWEGO EKOSYSTEMU"

Zapraszamy (wzywamy) do wzięcia udziału w „Marszu w obronie pszczół". Marsz odbędzie się w Warszawie w marcu 2012 roku. Marsz będzie miał charakter pokojowy. Zwrócimy uwagę na rolę pszczoły miodnej w obecnym ekosystemie i pogarszającą się sytuacją w związku z dergadacją środowiska.

Koleżanki i Koledzy, zaproście do udziału w marszu polityków, posłów, senatorów, ludzi nauki i kultury. Nikt nie powinien odmówić, jeśli rozumie trudną sytuację wynikającą z faktu wymierania pszczół. Bądźmy w tym dniu razem. Bądźmy jedną, wielką rodziną, bez liderów, bez prezesów. Upomnijmy się o ważną sprawę – czystość naszego środowiska.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.