O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

  • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
  • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
  • udzielamy porad pszczelarzom;
  • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Drogi dla NaturyFundacja EkoRozwoju

Przedsięwzięcia Fundacji EkoRozwoju w trosce o aleje drzew w Polsce

Fundacja Ekorozwoju działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Zarejestrowana została w 1991 roku.

W Internecie na stronie Fundacji napisano: „Nazwa naszej organizacji nie jest przypadkiem. Fundacja oznacza dla nas przede wszystkim sposób działania. W pierwotnym znaczeniu, w języku łacińskim fundatio oznacza podwalinę. Fundowanie nie jest więc tylko jednorazowym aktem przekazania pieniędzy; to proces budowania, zakładania czegoś własnym kosztem dla użytku publicznego; w tym sensie fundatorami są wszyscy nasi dotychczasowi dobrodzieje i współpracownicy, którym w tym miejscu dziękujemy! EkoRozwoju potrzebujemy, aby móc się rozwijać – nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości. EkoRozwój, czyli rozwój zrównoważony to poszukiwanie równowagi pomiędzy koniecznym rozwojem gospodarki, zapewnieniem godnych warunków życia społeczeństwa a także ochroną środowiska naturalnego – dla dobra nas i przyszłych pokoleń.

Symbolem przyświecającym działaniom Fundacji jest skrót nazwy złożony z trzech liter FER na wielokolorowym tle. Rozwój jest bowiem dla nas radosny jak tęcza, a rozkwitanie czerpie siłę jednocześnie z tryskającego energią słońca i życiodajnej ziemi. Siły dodaje nam też zrozumienie faktu, że prowadzone działania służą żyjącym wokół istotom i oczywiście naszym potomkom. Wyznaczyliśmy także sobie wysokie standardy etyczne pracy i współpracy – chcemy być FER".

Fundacja EkoRozwoju jest pozarządową organizacją, której misją jest wspieranie rozwoju w zgodzie z naturą. Fundacja wypełnia swoją misję przez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej. Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji".

Redakcja „Pszczelarstwa" podjęła się patronatu medialnego nad organizowanymi przez Fundację EkoRozwoju dwoma wydarzeniami: — ogólnopolską konferencją „Jak chronić aleje w Polsce" i — pierwszą edycją ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza aleja". Relacja z konferencji zamieszczona będzie w sierpniowym numerze „Pszczelarstwa"/2012. W tym numerze przekazujemy regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza aleja", realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Drogi do Natury" dofinansowanej ze środków NFOŚ i GW.

Krystyna Wyzner

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA"

Informacje podstawowe

1. Przedmiotem fotografii konkursowych powinny być aleje przydrożne sfotografowane na terenie Polski.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja EkoRozwoju.

3. Konkurs ma charakter indywidualny i adresowany jest do:

a) dzieci i młodzieży szkolnej,

b) osób dorosłych.

4. Nagrodą główną konkursu w każdej kategorii tematycznej oraz wiekowej jest sprzęt fotograficzny oraz turystyczny – dostosowany do kategorii wiekowej uczestników.

5. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe o tematyce fotografii przyrodniczej.

Warunki udziału w konkursie

6. Obowiązuje zakaz zgłaszania do konkursu zdjęć niebędących pracami autorskimi.

7. Autorzy zdjęć nadsyłanych na konkurs wyrażają zgodę na przekazanie praw do nich Fundacji EkoRozwoju (do prezentowania i wykorzystywania tych zdjęć w publikacjach), które nie naruszają jego praw autorskich osobistych.

8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

Zasady konkursu

9. Konkurs składa się z dwóch kategorii tematycznych:

a) moja najpiękniejsza aleja,

b) mieszkańcy starych alej.

10. Dla każdej kategorii można nadesłać nie więcej niż 3 zdjęcia.

11. Technika wykonania prac jest dowolna.

12. Prace w formie elektronicznej (plik graficzny) należy dostarczać do organizatora wraz z załączonym formularzem konkursowym pobranym ze strony www.aleje.org.pl.

13. Prace można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na odpowiednim nośniku na adres organizatora (Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław) z dopiskiem na kopercie „Konkurs – aleje".

14. Nadesłanie na konkurs fotografii wykonanych niesamodzielnie, a zwłaszcza pozyskanych z Internetu, lub o treści niezgodnej z tematyką konkursu będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.

15. Przesłane pliki nie będą zwracane.

16. Nadesłane prace będą publikowane na witrynie www.aleje.org.pl.

Warunki techniczne

17. Nadsyłane do publikacji na stronie zdjęcia powinny spełniać następujące warunki techniczne:

a) rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2MB;

b) wymiary powinny mieć minimum 670 pikseli w szerokości lub długości.

18. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry daty itp. (oprócz copyright) będą niżej oceniane.

Terminy

19. Termin rozpoczęcia naboru zdjęć na konkurs ustala organizator, o czym informuje na stronie www.aleje.org.pl oraz na plakatach informacyjnych.

20. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 15.11.2012 r. włącznie.

21. Zdjęcia, które wpłyną do organizatora po tym terminie, nie będą oceniane.

22. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2012 r.

Ocena prac i ogłoszenie wyników

23. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkolna oraz dorośli.

24. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.

25. Decyzje jury są ostateczne.

26. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.aleje.org.pl, a laureaci o wynikach powiadomieni zostaną równolegle drogą mailową.

27. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodnie z informacją z ogłoszenia konkursowego na serwisie www.aleje.org.pl

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.