Miesięcznik Pszczelarstwo

Marzec 2024

Szanowni Czytelnicy,
zbliża się wiosna, i pewnie jak co roku jej nadejście wzbudza niepokój o zdrowie naszych podopiecznych. Czy dadzą radę przezwyciężyć wszystkie niesprzyjające i coraz bardziej nieprzewidywalneokoliczności, w jakich przychodzi im na nowo budować swoje kolonie? Z całą pewnością do barier środowiskowych, które pszczoły muszą pokonać, zalicza się patogeny.

Jedną z chorób stanowiących dla pszczół największe zagrożenie właśnie o tej porze roku jest zgnilec europejski. Jego czynnik sprawczy – bakteria Melissococcus plutonius – został opisany prawie 100 lat temu, a mimo to wiele podstawowych aspektów patogenezy choroby, determinujących rozwój jej klinicznych objawów, jest nadal nieznanych. Nowe możliwości identyfikacji bodźców warunkujących zjadliwość bakterii oraz reakcję żywiciela otwierają przed badaczami nowoczesne narzędzia molekularne. Zgnilec europejski jest poważnym problemem epizootycznym w wielu regionach świata. Występuje również w pasiekach krajowych, chociaż skala zjawiska jest trudna do określenia. Warto zatem skorzystać z okazji poznania aktualnego stanu wiedzy o tej wciąż jeszcze zagadkowej chorobie.

Gruzja – nazywana często baśniową perłą Kaukazu – była celem jesiennej wyprawy członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Być może ta barwna i wciągająca relacja uczestników wycieczki stanie się dla innych Czytelników inspiracją do wyruszenia miodowym szlakiem i eksploracji kraju uznawanego za kolebkę pszczelarstwa. 

Życzę ciekawej lektury.
Krystyna Pohorecka

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

14,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

10,00 zł

W marcu:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • „W MARCU JAK W GARNCU” 
  dr hab. Dariusz Gerula
  W pasiekach, podobnie jak w pogodzie, w marcu dzieje się dużo. W tym okresie ingerencja pszczelarzy w życie rodzin powinna być starannie przemyślana. Bezrefleksyjne podążanie za nowinkami może dla pszczół okazać się zgubne. 

 • UL LUDOWY W ROLI ROJOŁAPKI
  Mateusz Viste
  Rojołapka to skrzynka, która ma zachęcić rój do osiedlenia się. Jej zadaniem jest przekonanie pszczół zwiadowczyń, że to idealne miejsce 

CHOROBY ● SZKODNIKI ● ZATRUCIA

 • ZGNILEC EUROPEJSKI: MIT CZY ZAGROŻENIE?
  prof. dr hab. Paweł Chorbiński
  W krajowych pasiekach rzadko diagnozuje się zgnilca europejskiego. Mimo to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że rzeczywista sytuacja epizootyczna tej trudnej do zwalczenia choroby jest mnie optymistyczna.

PRODUKTY PSZCZELE 

 • MIODOWE VADEMECUM [2] 
  dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO 
  Miód charakteryzuje się swoistymi parametrami fizycznymi i składem chemicznym. Poprzez badanie tych wskaźników określamy jego jakość i naturalność. Obowiązujące w kraju metody badań stosowane do oceny jakości miodu zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 14 stycznia 2009 r PRAWODAWSTWO PSZCZELARSKIE

APITERAPIA

 • APITERAPIA OD PODSTAWI
  Arkadiusz Ciołkowski
  Czym jest apiterapia? Czy jest bezpieczna? Jakie są zalecenia i przeciwwskazania do jej stosowania? Czyli od ogółu do szczegółu

LUDZIE ● MIEJSCA ● WYDARZENIA

 • MIODOWA GRUZJA [1]
  Ewa Kudłacz-Orciuch, prof. dr hab. Jerzy Wilde
  W dniach 11–22 października 2023 roku członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych uczestniczyli w pszczelarskiej wycieczce studyjnej do Gruzji. Wyjazd łączył wyprawę badawczą śladami gruzińskiego dziedzictwa pszczelarskiego z wizytacją lokalnych pasiek i stowarzyszeń pszczelarskich oraz eksploracją pomników przyrody, zabytków i bogatej kultury kraj okrzykniętego „kolebką pszczelarstwa”.
   

PUNKT WIDZENIA

 • AWERS I REWERS, CZYLI DWIE STRONY…
  Antoni Ożóg
  Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) to dokument przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a następnie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Zawiera on także zapisy definiujące sposób pomocy branży pszczelarskiej. 

 • ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, CZYLI CZAS ZMIENIĆ SPOSÓB MYŚLENIA [2]
  Bartłomiej Maleta
  Jak działa efekt cieplarniany? Polska nazwa nie najlepiej oddaje charakter zjawiska, lepsza jest nazwa angielska: greenhouse effect - efekt szklarniowy

HISTORIA PSZCZELARSTWA

 • MIEDZYWOJNIE: ODRODZENIE STRUKTUR PSZCZELARSTWA W MAŁOPOLSCE [2]
  Krzysztof Gawłowski 
  Przedstawiamy krótką historię pszczelarstwa na terenie województwa krakowskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ