Miesięcznik Pszczelarstwo

Luty 2023

Szanowni Państwo,
Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zapraszają na 60. Naukową Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2023 roku, w trybie stacjonarnym, w auli Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach.

Opłata za udział w konferencji wynosi:
- pełne uczestnictwo obejmujące dwa dni Konferencji - 360 zł
- uczestnictwo tylko w pierwszym dniu Konferencji - 250 zł
- uczestnictwo tylko w drugim dniu Konferencji: 150 zł

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
Wpłaty prosimy dokonać do dnia 20 lutego 2023 r. na konto Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
BGŻ S.A. I/o woj. w Warszawie nr 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270
z dopiskiem „Konferencja 2023 – nazwisko(a) uczestników”
Faktury będą wysyłane mailowo lub  pocztą tradycyjną (na żądanie).
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji na formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Zakładu Pszczelnictwa http://www.opisik.pulawy.pl/opisik/
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 lutego 2023 r.
Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Pszczelnictwa oraz w materiałach konferencyjnych.
Wszystkie pytania i sprawy organizacyjne prosimy kierować na adres:
zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

11,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

10,00 zł

W lutym:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • PASIEKA W LUTYM 
  dr hab. Krzysztof Olszewski prof. UP w Lublinie
  Dokarmiać rodziny zimą czy ich nie dokarmiać? Znany naukowiec i jednocześnie pszczelarz praktyk rozprawia się z popularnymi teoriami na ten temat.  

CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA

 • WSZYSTKO O ZGNILCU AMERYKAŃSKIM [4]
  lek. wet. Marta Skubida
  Jak pobrać, zabezpieczyć i wysłać próbki do badań? Z jakich metod diagnostycznych korzystać? Co o zgnilcu amerykańskim mówi prawo unijne?

PUNKT WIDZENIA

 • PODGRZEWANIE RODZIN PSZCZELICH: TAK, ALE…
  Zdzisław Walicki
  Jeden z Czytelników naszego pisma dzieli się uwagami dotyczącymi opublikowanego niedawno w „Pszczelarstwie” cyklu artykułów na temat podgrzewania uli.

PORADY PRAWNE

 • UPRAWNIENIA DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH 
  adw. Łukasz Tecław
  Czytelnik „Pszczelarstwa” zwrócił się z pytaniem, jakie uprawnienia są wymagane przy sprzedaży przetworzonych produktów pszczelich. Otóż: sprzedaż produktów pszczelich, zarówno przetworzonych, jak i nieprzetworzonych, można prowadzić na kilka sposobów. Może to być choćby sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny czy też działalność gospodarcza.

WSPOMINAMY

 • ZMARŁ PROF. DR HAB. JERZY WOYKE: APIDOLOG ŚWIATOWEGO FORMATU, AMBASADOR POLSKIEJ NAUKI W ŚWIECIE
  prof. dr hab. Jerzy Wilde
  Poprzedni rok przejdzie do annałów apidologii jako czas tragicznego żniwa: 20 grudnia 2022 roku odszedł od nas Profesor Jerzy Woyke, najwybitniejszy polski naukowiec z zakresu pszczelnictwa. Znany na całym świecie badacz życia pszczół.

BIOLOGIA PSZCZÓŁ

 • NIE TAKIE ŻĄDŁO STRASZNE
  dr Maciej Winiarski
  Żądło to dla żądłówek (Aculeata) narząd służący do obrony, chociaż u najbardziej agresywnych gatunków (szerszenie i osy) jest ono pomocne także w zdobywaniu pożywienia. Jak się uchronić przed atakiem owadów? Jak postępować w sytuacji użądlenia?

LUDZIE •  MIEJSCA •  WYDARZENIA

 • ŚLADEM DZIKO ŻYJĄCYCH PSZCZÓŁ MIODNYCH:  SPACER PO BELGRADZIE
  dr Aleksandra Splitt, Mikołaj Borański, Jacek Jachuła, Jovana Bila Dubaić
  Belgrad to miasto, w którym mieszka nie tylko jedna czwarta mieszkańców Serbii, ale także duża wolno żyjąca populacja pszczół miodnych. Przy okazji IX Europejskiego Kongresu Apidologicznego gospodarze ujawnili przed gośćmi kilka osobliwych lokalizacji. Czytaj więcej… 

PROGRAMY BADAWCZE

 • NAJLEPSZE PRAKTYKI DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH EUROPEJSKICH PSZCZELARZY
  dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO, dr Aleksandra Splitt, Jacek Jachuła
  Celem 4-letniego projektu B-THENET jest upowszechnianie najlepszych praktyk w pszczelarstwie. Chodzi o identyfikację, a następnie wyselekcjonowanie skutecznych metod gospodarowania, gotowych do wprowadzenia w życie. Będą one opisane i udostępnione na platformie internetowej, a następnie popularyzowane podczas branżowych warsztatów i szkoleń. Czytaj więcej…

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ