O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Wszystko jest lekiem i nic nie jest lekiem (7/2011)

„Wszystko jest lekiem i nic nie jest lekiem”

Pszczelarze walcząc z warrozą zauważyli, że jest ona podatna na działanie kwasów organicznych takich jak kwas mrówkowy, mlekowy, szczawiowy czy cytrynowy. Zauważyli również, że kwasy te nie zanieczyszczają miodu i nie odkładają się w węzie, a dodatkowo w niewielkich ilościach są jego naturalnym składnikiem. W związku z tym ośrodki naukowe podjęły szeroko zakrojone badania, w wyniku których kwas szczawiowy stał się oficjalnym środkiem do zwalczania warrozy.

Czytaj więcej...

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich szansą dla pszczelarzy (?) (6/2011)

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich szansą dla pszczelarzy (?)

W dzisiejszych realiach gospodarczych ważny jest każdy dodatkowy dochód, który możemy uzyskać z pasieki. Jednym z takich dochodów może być sprzedaż produktów rolniczych wytwarzanych w pasiece bezpośrednio konsumentowi, tzw. sprzedaż bezpośrednia lub sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona (MOL), którą określa dokument - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. Nr 113, poz. 753). Działalność można uznać za marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi sprzedaż określonych produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych ...

Czytaj więcej...

Inauguracja jubileuszu 200-lecia urodzin ks. Jana Dzierżona w województwie śląskim... (5/2011)

Inauguracja jubileuszu 200-lecia urodzin ks. Jana Dzierżona w województwie śląskim...

... odbyła się 17 stycznia 2011 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach pod patronatem dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach - prof. dr. hab. Jana Malickiego oraz prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach - Zbigniewa Binko i prezesa Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego - dr Katarzynę Wencel. Na uroczystość przybyło ponad 200 zaproszonych pszczelarzy oraz gości.

Czytaj więcej...

Najcenniejsza postać w pasiece (5/2011)

Najcenniejsza postać w pasiece

Wprowadziłem do swojej pasieki różne ule („Ocalić od zapomnienia” - „Pszczelarstwo” 9/2010). Kolekcję chciałem uzupełnić rzeźbionym ulem figuralnymym. Zacząłem się zastanawiać, jaką wybrać postać do prezentowania pasieki. Pomyślałem, że musi to być ktoś niezwykły, lubiany, kochany i szanowany nie tylko przeze mnie, ale i tych, którzy skierują wzrok w kierunku mojej pasieki. Za taką osobę uznałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Rzeźbę wykonaną przez artystę rzeźbiarza umieściłem przed pasieką. Teraz nie tylko pszczelarze, ale i zwykli przechodnie nie przechodzą obojętnie obok mojej pasieki. Wszyscy kierują wzrok na postać Ojca Świętego.

Czytaj więcej...

Jeszcze trochę o wykrywaniu i zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół (5/2011)

Jeszcze trochę o wykrywaniu i zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół

Akty prawne o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół

Zgnilec amerykański pszczół jest jedyną chorobą pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi zwalczania na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z ustawą każde podejrzenie wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół musi być zgłoszone służbom weterynaryjnym albo wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.