O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Błąd
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /art/2014/14 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Adam Wilczyński
Przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarskiego

Zapraszamy do Muzeum Pszczelarzy Śląskich w Tarnowicach Starych

„Cudze chwalicie, swego nie znacie"

{gallery width=220 height=220 crop=auto}/art/2014/14{/gallery}

W programach działania wszystkich organizacji pszczelarskich są wycieczki służące wymianie doświadczeń i poznawaniu historii bartnictwa w różnych regionach Polski. Pszczelarze tradycyjnie jadą do Domu Pszczelarza w Kamiannej, Muzeum ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku, do skansenów pszczelarskich w Stróżach i w Swarządzu oraz do wielu innych miejscowości w Polsce, a nawet do Chlebowic w Czeskiej Republice. Po drodze pszczelarze odwiedzają wzorowe pasieki. Teraz można także wybrać się do Zamku w Tarnowicach Starych, gdzie pod patronatem Śląskiego Związku Pszczelarzy czynna jest od 2012 roku wystawa pszczelarstwa śląskiego i pamiątek po Emanuelu Biskupku.

Sekcji Historycznej ŚZP w Katowicach udało się przekonać Fundację Kompleks Zamkowy Rajnera Smolorza, że bartnictwo i pszczelarstwo są profesjami na pograniczu sztuki i rzemiosła, głównie dzięki artystycznym wyrobom z wosku pszczelego Andrzeja Kołando. Wzięto także pod uwagę bliskie sąsiedztwo osady Miedary, gdzie w dawnych czasach bartnictwo rozwijało się wcześniej niż górnictwo rud srebra.

Wystawa pszczelarstwa śląskiego mieści się w osobnej, obszernej sali Zamku w ciągu zbiorów pod hasłem Centrum Sztuki i Dawnego Rzemiosła gromadzonych przez Fundację Krystyny i Rajnera Smolorzy w Zamku w Tarnowicach Starych.

W okolicy Zamku nie lada atrakcją jest kopalnia srebra i odpoczynek w parku przy sanatorium w Reptach. Można spotkać się z Alfredem Wiśniowskim – znanym, śląskim producentem matek pszczelich i długoletnim prezesem Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach. Można umówić się z prezesem Koła Pszczelarzy w Strzybnicy – Andrzejem Ziają, który osobiście chętnie opowie o zbiorach i oprowadzi po wystawie pszczelarskiej. Warto wstąpić do piekarni Zygmunta Siwca przy ulicy Pyskowickiej, między kościołem św. Marcina a Zamkiem, w której Emanuel Biskupek kupował wypieki. Piekarnia w dalszym ciągu kusi pysznym chlebem, śląskimi kołaczami i ciasteczkami Biskupka.

Wszystkich pszczelarzy z całej Polski zapraszamy do Tarnowic Starych, aby popatrzeć na śląskie zbiory pszczelarskie, miejsce działalności Emanuela Biskupka i pamiątki po nim oraz odbudowany renesansowy Zamek, który jest jednym z najstarszych obiektów historycznych na terenie Górnego Śląska. W celu ustalenia czasu zwiedzania proszę kontaktować się telefonicznie z p. Piotrem Kalinowskim, tel. 32 384 74 61 – od wtorku do niedzieli. W kompleksie zamkowym jest hotel oraz Gospoda u Wrochema.

fot. A. Wilczyński

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.