O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

„Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych"

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w Zgorzelcu-Jeleniej Górze.

Cel konferencji

Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem młodych naukowców a pszczelarzami w zakresie uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce, ich zakładania oraz poprawy opłacalności działalności pszczelarskiej jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej.

Tematyka konferencji:

 • ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
 • marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
 • wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
 • biologia, chów i hodowla pszczół miodnych,
 • ochrona i ekologia pszczołowatych,
 • bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
 • wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
 • rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich.
 • Szczególnie cenne będą opracowania porównujące sytuację gospodarstw pasiecznych w Polsce i na świecie.

Gwarantujemy:

 • przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie,
 • wydanie monografii (wybór formy w gestii organizatorów: tradycyjna/e-book),
 • zaświadczenie udziału w konferencji,
 • nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów.

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń i wpłat – 25 marca 2014 r.
 • ogłoszenie programu konferencji – 31 marca 2014 r.
 • dostarczenie artykułu wraz z recenzją – 18 kwietnia 2014 r.
 • wydanie publikacji – lipiec-wrzesień 2014 r.

Wpisowe:

 • czynny udział z wystąpieniem lub posterem: 140 zł
 • bierny udział (jako słuchacz, udział w dyskusji): 120 zł

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane wsparciem konferencji.

Szczegółowe informacje i formularze można znaleźć na stronach: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/ oraz http://www.portalpszczelarski.pl/. Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wspomnienia z kongresowego szlaku

Na wstępie wyjaśnienie. Imprezy towarzyszące kongresom Apimondii, w Kijowie podziwiałem już po raz szósty i dlatego na tej podstawie twierdzę, że krajowe komitety organizacyjne przygotowują je z większym lub skromniejszym rozmachem. Dla uczestnika tych wydarzeń obecność na światowych spotkaniach pszczelarzy jest wielkim przeżyciem. Stąd moje przekonanie, że warto składać przez 4 lata polskie złotówki, aby w 2017 roku polecieć na kongres do Stambułu.

W kongresowych spotkaniach uczestniczę przede wszystkim jako pszczelarz, ale z racji hobbystycznych zainteresowań, zresztą ściśle związanych z pszczelarstwem, także jako kolekcjoner. W drodze na kongresy Apimondii czuję się obserwatorem i w jakimś

Czytaj więcej...

Program V Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli (24-26 stycznia 2014 roku)

Czytaj więcej...

Jak zapobiegam powstawaniu nastroju rojowego

Często słyszymy: zrobiłem odkład lub wstawiłem ramkę pracy, a pszczoły i tak się wyroiły. Musimy zdawać sobie sprawę, że nastrój rojowy spowodowany jest nie tyle rasą czy złą wentylacją, co systematycznym powstawaniem stanu bezrobocia młodych karmicielek. W silnej rodzinie przyrost liczby pszczół bezrobotnych jest większy i dlatego wcześnie się one roją.

Przy każdym powiększaniu gniazda, zmniejszamy bezrobocie. Dodanie odbudowanego plastra, a nie węzy, przyspiesza pojawienie się jajeczek, co jest ważne. Zmieniłem sposób i termin zakładania nadstawek, aby po ich umieszczeniu, nie przerywać(...)

Czytaj więcej...

Pszczoły jako czynnik plonotwórczy, a pośrednio prozdrowotny, zasługują na szczególną ochronę

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia ludzi należy obecnie do najważniejszych problemów i powinna być w centrum uwagi każdego działania człowieka.

Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie Dyrektywa Komisji Europejskiej dotycząca integrowanej ochrony roślin, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń nadmiernej chemizacji i skażenia środowiska. Duża uwaga zostanie zwrócona na ochronę pszczół i innych owadów zapylających jako problemu strategicznego stanowiącego jeden z filarów podniesienia bezpieczeństwa gospodarki żywnościowej. Dzięki zapylaczom roślin, wśród których główną rolę spełniają pszczoły, uzyskujemy w skali światowej około 265 mld euro rocznie w formie zwiększenia i poprawienia jakości plonów (K. Jagiełło).

Czytaj więcej...

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.