O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Michał Czajkowski, konsultant biznesowy

Film „Łowcy miodu" czyli pszczeli crowdfunding w praktyce

lowcy miodu 1W kwietniowym numerze miesięcznika „Pszczelarstwo"/2015 pisałem o idei finansowania społecznościowego projektów o charakterze komercyjnym oraz non-profit. Znakomitym przykładem praktycznym okazało się gromadzenie środków finansowych na ukończenie prac nad realizacją filmu dokumentalnego „Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Kwotę potrzebną do osiągnięcia finalnego efektu, ekipa postanowiła zgromadzić za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl Posłużyła się klasyczną formułą oferowania nagród dla osób lub podmiotów chcących zainwestować swoje pieniądze, poczynając od podziękowań za symboliczną złotówkę, gratyfikację w postaci zestawów zawierających między innymi DVD z filmem, aż po pakiety o charakterze sponsorskim za odpowiednio wyższą kwotę. W momencie pisania tego materiału akcja trwa. Będę ją obserwował uważnie oraz wspierał przekazywaniem informacji szerszemu audytorium, a po jej zakończeniu opiszę efekt, jaki udało się osiągnąć producentom tego obrazu.

lowcy miodu 2Z punktu widzenia pszczelarzy najbardziej interesujący w tym przedsięwzięciu jest sam film. Dzieło ma bardzo istotny walor edukacyjny, a z drugiej strony w piękny, z artystycznego punktu widzenia, sposób pokazuje koegzystencję ludzi i pszczół. Dokument ma uwrażliwiać na problem ginięcia pszczół na skalę dotąd niespotykaną, wskazywać skutki z jakimi może mieć do czynienia ludzkość, jeśli pszczół zabraknie, ale przede wszystkim pokazywać, jak można zwiększać obecność pszczół w alternatywnych w stosunku do standardu przestrzeniach. Bohaterowie dokumentu, którymi są aktorka i zwolenniczka ekologicznego trybu życia – Magdalena Popławska i pszczelarz miejski oraz wizjoner Kamil Baj. Oboje prezentują głębokie zrozumienie problemu, pasję i pomysły na ratowanie pszczół.

lowcy miodu 3Magdalena Popławska zabierze widzów do Baszkirii, Nepalu oraz pięknych rejonów Polski, gdzie w krótkim czasie przejdzie przyspieszony kurs bartnictwa leśnego. Powrót do tej metody hodowli pszczół wydaje się jednym z najlepszych pomysłów na zapewnienie idealnego środowiska dla przepełnionego pracą życia pszczół. Z kolei Kamil Baj podzieli się swoją pasją oraz praktyką związaną z uprawianiem pszczelarstwa miejskiego. Dzięki niemu widzowie będą mogli poznać tajniki tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny z perspektywy wielkiej metropolii, którą jest Paryż oraz Warszawa, gdzie pan Kamil aktywnie opiekuje się ulami ustawionymi w przestrzeni miejskiej.

Film zobaczą nie tylko widzowie w Polsce, ale także na całym świecie. Bez wątpienia będzie to pozycja obowiązkowa dla pszczelarzy oraz dobre narzędzie edukacyjnie dla osób propagujących wiedzę ekologiczną. Premiery filmu możemy się spodziewać na początku 2016 roku.

fot. Arkana Studio

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.