O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Pożegnanie Kolegi

Edward DonatowiczDnia 24 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 90 lat EDWARD DONATOWICZ, nasz Kolega Pszczelarz, od ponad 66 lat członek Koła Pszczelarzy w Niepołomicach. Wstąpił do Związku w 1950 roku, mając 24 lata. Pszczoły zawsze były Jego wielką miłością. Był hodowcą matek pszczelich. Jego pasieka w latach 80. ubiegłego wieku miała status pasieki zarodowej i odwiedzało ją wiele pszczelarskich wycieczek, krajowych i zagranicznych. O wielkości pasieki Edwarda niech świadczy zapis w dokumentacji związkowej o wywiezieniu na rzepak 80 rodzin. Miał znaczne osiągnięcia w produkcji mleczka pszczelego. Pasjonował się rozwojem bazy pożytkowej. Szczególnie interesował się wszelkimi odmianami lip i hodował je we własnej szkółce ogrodniczej. W wielu miejscowościach w okolicach Niepołomic Jego lipy wyrosły na piękne drzewa i stanowią znaczącą bazę pożytkową dla naszych pszczół.

W ostatnich latach pszczelarzenia Edward usilnie poszukiwał biologicznego środka do zwalczania warrozy. Specyfikiem tym miały być wyciągi z pewnych odmian akacji. Miał nadzieję na uzyskanie patentu w tym zakresie, jednak postępująca niesprawność związana z wiekiem uniemożliwiła zakończenie tych prac. Był pszczelarzem praktykiem wielkiego formatu, bardzo aktywnym członkiem PZP. Pracował przez 3 kadencje w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie, gdzie odpowiadał za sprawy hodowlane i szkoleniowe. Był członkiem Sądu Koleżeńskiego. W 1996 roku uchwałą WZP został mianowany Członkiem Honorowym WZP. Za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa uzyskał wszystkie możliwe odznaczenia. W 2008 roku otrzymał Medal im. ks. dr. Jana Dzierżona.

Edward zawsze był związany z Kołem Pszczelarzy w Niepołomicach. W latach 1985–2008, był przez 6 kadencji naszym Prezesem.

Utraciliśmy wysokiej klasy specjalistę, nauczyciela, mentora, ale Edward pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako dobry, serdeczny Kolega, skromny, uczciwy i bardzo życzliwy Człowiek.

Koło Pszczelarzy w Niepołomicach,

Prezes – Zbigniew Lubiński

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.