O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

XXIV Krakowskie Miodobranie

1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków

XXIV Krakowskie Miodobranie, fot. z zasobów Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od dwudziestu trzech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W bieżącym roku „Miodobranie" odbędzie się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 1-3 IX) tradycyjnie na Placu Wolnica – rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza.

Głównym celem imprezy jest popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego, w którym żyją pszczoły, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie mieszkańcom Krakowa nabycia produktów pszczelich bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. Impreza jest dobrze znana i lubiana przez mieszkańców Krakowa, którzy w czasie jej trwania mają możliwość uzyskania fachowych porad i informacji na temat zasad stosowania produktów pszczelich oraz ich właściwości.

Z roku na rok Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich kładzie coraz większy nacisk na aspekt edukacyjny imprezy, czego wyrazem są dwie wystawy towarzyszące Miodobraniu. Wystawa edukacyjna „Pszczoły mówią do nas" opisuje życie i rozwój pszczół, ich zachowania i przystosowania ewolucyjne, a także zagrożenia we współczesnym środowisku ich życia. W ramach imprezy dla dzieci i młodzieży organizowany jest konkurs (z nagrodami) o tematyce pszczelarskiej.

XXIV Krakowskie Miodobranie, fot. z zasobów Zrzeszenia Pszczelarzy KrakowskichIntegralną częścią Krakowskiego Miodobrania jest „Parada Pszczół", podczas której dzieci i dorośli przebrani w stroje pszczelarskie oraz z motywami pszczelimi prezentują się na płycie Rynku Głównego, skąd w asyście orkiestry następuje przemarsz na Plac Wolnica. Parada Pszczół jest atrakcją turystyczną kierującą zainteresowanie turystów i mieszkańców miasta na miejsce właściwej wystawy edukacyjnej i ekspozycji produktów pszczelich. Za najciekawsze przebranie o tematyce pszczelej organizator przewidział nagrody rzeczowe.

Począwszy od 2016 roku Miodobraniu towarzyszy „Krwiobranie", podczas którego członkowie Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich oraz osoby z ich rodzin i wszyscy chętni będą oddawać krew na potrzeby krakowskich szpitali.

* * *

„Pszczoły mówią do nas" – wystawa edukacyjna 2017

Wystawa edukacyjna pod tytułem „Pszczoły mówią do nas" nawiązuje do interakcji pomiędzy pszczołami i człowiekiem. Ma ona pokazać, jak za pośrednictwem pszczoły miodnej możemy zorientować się w skutkach zmian w środowisku naturalnym.

Wystawa składająca się z 20 kolorowych plansz przedstawiających w syntetyczny i przystępny sposób życie pszczół, ich biologię, zachowania, środowisko bytowania, a także produkty pszczele. Formę poszczególnych plansz opracowano w sposób zapewniający przyciągnięcie uwagi dzieci i młodzieży (kolorowe, dowcipne wizerunki pszczół w różnych fazach aktywności). Jednocześnie treść opisów pozwala na przekazanie widzowi wiedzy na wysokim poziomie merytorycznym. Końcowy fragment wystawy daje możliwość zweryfikowania niektórych obiegowych, często błędnych, opinii na temat produktów pszczelich oraz zachowań człowieka w interakcji z pszczołami. Twórcami wystawy są pszczelarze-praktycy zajmujący się od lat nie tylko chowem pszczół w pasiekach produkcyjnych, ale też wymagającą wiedzy specjalistycznej hodowlą matek pszczelich.

Wystawa będzie prezentowana w dniach od 21-28 sierpnia na Placu Szczepańskim, a od 29 sierpnia do 3 września na Placu Wolnica.

* * *

„Parada Pszczół"

„Parada Pszczół" jest częścią „Krakowskiego Miodobrania", odbędzie się dnia 2 września 2017 roku w godzinach 12:00-13:00. Początek parady będzie miał miejsce na płycie Rynku Głównego przy pomniku Adama Mickiewicza, skąd ulicami Grodzką, Stradom i Krakowską korowód kolorowych przebierańców przejdzie na Plac Wolnica. W paradzie będą brać udział krakowscy pszczelarze przebrani w stroje pszczelarskie oraz mieszkańcy miasta i wszyscy chętni w strojach z elementami pszczelimi. Dla dzieci chętnych do wzięcia udziału w paradzie organizator zapewni 25 kompletów strojów pszczelarskich (bluzy, kapelusze pszczelarskie). Parada będzie się przemieszczać w rytm muzyki zespołu „Batucada" ze Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie. Za najlepsze przebranie osób biorących udział w paradzie na Placu Wolnica wręczone zostaną nagrody.

„Parada Pszczól" jest elementem promocji „Krakowskiego Miodobrania", miasta i regionu, pozwala zwrócić uwagę mieszkanńców miasta oraz turystów przebywających w tym czasie na płycie Rynku Głównego i trasie przemarszu na imprezę oraz ekspozycję edukacyjną na Placu Wolnica.

* * *

„Krwiobranie"

Zarówno naturalny miód pszczeli, jak i krew ludzka mają szczególne właściwości, których nie da się należycie zastąpić sztucznymi zamiennikami. Dla superorganizmu, którym jest rodzina pszczela, miód stanowi nośnik energii i życia, podobnie jak krew dla organizmu ludzkiego. Bez odpowiednich zapasów miodu rodzina pszczela nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować i przetrwać. Podobnie jest z krwią, której zapasy w krakowskich szpitalach są dramatycznie niskie. Organizując akcję krwiodawstwa w ramach Krakowskiego Miodobrania, Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich odpowiada na apele środowiska medycznego o zwiększenie zapasów w bankach krwi.

Chętni do oddania krwi proszeni są o zgłaszanie się dnia 2 września 2017 roku (sobota) w godzinach 10:00-15:00 na Placu Wolnica do oznaczonego autokaru do pobierania krwi.

Zapraszamy
Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.