O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Rafał Śpiewak
– prezes Ogólnopolskiego Klubu Kolekcjonerów Pszczelarstwa

Wspomnienie

Piotr LangeW kwietniu bieżącego roku w wieku 78 lat zmarł zasłużony pszczelarz Piotr Lange. Pochodził z rodziny o tradycjach pszczelarskich. Dziadek – Jan Lange prowadził jedną z pierwszych, niewielkich pasiek na terenie Wołomina. W 1956 roku pasiekę przejął Piotr Lange.

Piotr Lange ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozpoczął pracę w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych. Następnie po przekształceniach, w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, zajmował się sprawami związanymi z organizacją produkcji pasiecznej i obrotem produktami pasiecznymi. Współpracował z Biurem Zaopatrzenia Ogrodniczego w zakresie zaopatrzenia pszczelarzy w sprzęt pasieczny.

Od 1957 roku był zaangażowany w pracę Związku Pszczelarskiego, na szczeblu Koła Pszczelarzy, Powiatowego Koła Pszczelarzy oraz Wojewódzkiego Związku. Z ramienia CSOiP był członkiem Zespołu ds. normalizacji sprzętu pasiecznego i produktów pasiecznych działającym przy ówczesnym Ministerstwie Rolnictwa. Przez wiele lat był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pszczelarstwo", reprezentując w nim pion spółdzielczości pszczelarskiej. Podczas organizowanego w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego „APIMONDIA" pełnił funkcje komisarza wystawy pszczelarskiej organizowanej przez spółdzielczość pszczelarską.

Za zasługi w pracy w CSOiP został odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", odznaką „Zasłużony Działacz Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Piotr Lange był współorganizatorem Koła Pszczelarzy w Wołominie, a także Powiatowego Związku Pszczelarzy w Wołominie. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia działał w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Warszawie. Brał udział w licznych kursach pszczelarskich i szkoleniach zawodowych organizowanych zarówno przez ogniska Związku Pszczelarskiego, jak i inne organizacje. Był również członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. tytułów kwalifikacyjnych z zakresu pszczelarstwa, działającej przy Urzędzie Wojewody w Warszawie.

Za pracę w Związku został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZP, a w roku 2006 – Medalem Dzierżona.

Rafał Śpiewak
– prezes Ogólnopolskiego Klubu Kolekcjonerów Pszczelarstwa

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.