O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W marcowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 03/2019Marek Pogorzelec -Rośliny wyspecjalizowanych zapylaczy (1)

 • „Atlas chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy" pomoc przy diagnostyce i zwalczaniu problemów zdrowotnych w pasiece

 • Mgr Dariusz Karwan - Postępowanie pszczelarza po wytruciu pasieki
  Artykuł jest „przewodnikiem" dla pszczelarzy, których pszczoły zostały wytrute (red.)

 • Bartłomiej Maleta - „Ucząc się od Pszczół" - relacja z konferencji w Holandii (4)
  „(...) Niewątpliwie Konferencja pokazała, że MUSIMY się jeszcze bardzo dużo nauczyć od pszczół. Większość badań i obserwacji pszczół miodnych prowadzonych jest w warunkach pasiecznych. Torben Schiffer stwierdził, że to tak, jakbyśmy próbowali badać biologię słoni w zoo, a nie w ich środowisku naturalnym (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Amatorskie metody rozmnażania roślin miododajnych
  „(...) Wiele gatunków roślin ma więcej niż jedna ścieżkę prowadzącą do kiełkowania nasion. Procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym ptaka lub innego zwierzęcia możemy zastąpić między innymi skaryfikacją - uszkodzeniem łupiny nasiennej za pomocą np. Zalewania gorącą wodą, pocierania pilnikiem lub traktowania stężonym kwasem siarkowym. Ostatnia z tych metod nie nadaje się do przeprowadzenia w warunkach amatorskich, dwie pozostałe można ze sobą łączyć. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Inż. Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XXIII
  W tej części jest między innymi na temat odczytywania z wyglądu plastrów historii rozwoju rodziny i przewidywanie jej przyszłości, a także oceny stanu rodziny pszczelej (red.)

 • Igor Pawłyk - Marzec 2019. Już wiosna
  „(...) Uważam, że można i dobrze jest stymulować tylko rodziny silne! Paradoks? Pozornie. Cóż bowiem warte jest stymulowanie matki do zwiększenia liczby składanych jaj, jeśli w słabej rodzinie brakuje karmicielek do wychowania czerwiu. (...)" - fregment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Zanim zakwitnie podbiał (3)
  (...) W rodzinach pszczelich ilość i jakość robotnic decyduje o tym, czy zbiory miodu będą jedynie zadowalające, czy przyniosą nam krocie. Pszczoły odpowiednio przygotowane do zbiorów pożytków towarowych są kluczem do sukcesu, a im wcześniej je przygotujemy do ciężkiej pracy, tym większą uzyskamy wydajność z rodziny. (...0" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Powrót do pszczelarstwa naturalnego (1). Ule ze ... słomy
  „Ostatnio wśród naszych pszczelarzy powstał pomysł powrotu do naturalnego pszczelarstwa. Telefonami i zapytaniami zmusili mnie do sięgnięcia do najstarszych książek, aby dowiedzieć się, jak to kiedyś robiono ule ze słomy. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Gryka (1)
  W pierwszej części artykułu poświęconego gryce jest o jej gatunkach w polskiej florze, o siewie, ludowych tradycjach, składzie i surowcu zielarskim, jaki ona stanowi (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.